Oljefondet tapte 86 milliarder i 2011

En svak utvikling på aksjesiden trakk ned utviklingen i Oljefondets verdi.

LEGGER FREM ÅRSRAPPORT: Norges Bank ved Yngve Slyngstad legger fredag frem årsrapport fra Statens Pensjonfond utland.
  • Anna Sandvig Brander
Publisert:

Et turbulent år - der de internasjonale finansmarkedene opplevde bred nedgang og store svingninger - førte til at Statens pensjonsfond utland (SPU), også kjent som Oljefondet, tapte penger i 2011.

Avkastningen kom på negative 2,5 prosent. Det tilsvarer 86 milliarder kroner, opplyser Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter fondet.

- 2011 ar nok et urolig år i verdens kapitalmarkeder. Svak global økonomisk vekst og gjeldskrisen i preget året. Etter svake resultater for fondet i tredje kvartal, snudde utviklingen i årets siste måneder, sier sentralbanksjef Øystein Olsen under pressekonferansen i forbindelse med fremleggelsen av rapporten.

Fondet har i fjor hatt en samlet utvikling som har vært dårligere enn det brede markedet: I sum var resultatet 0,13 prosentpoeng lavere enn avkastningen på fondets referanseindekser.

- Resultatet gjenspeiler utviklingen i kapitalmarkedene, som i 2011 var preget av store aksjefall og økende usikkerhet rundt statsgjeld i euroområdet, sier Yngve Slyngstad, leder for NBIM, som forvalter Oljefondet.

Les også: Oljefondet stemte nei til gresk restrukturering

Nedtur i Europa

Fjoråret var i stor grad preget av gjeldskrisen i Europa, der frykt for bankkrise og statskonkurser skapte høy usikkerhet.

Det kom sammen med kursfall i Europa, der Oljefondet er overeksponert og ved utgangen av året hadde halvparten av sine aksjer.

Dette bidro til å trekke den samlede utviklingen i fondets aksjeplasseringer ned, og i sum falt fondets aksjeinvesteringer med 8,8 prosent i verdi i 2011.

Les også: DNB forvalter miljøinvesteringer for Oljefondet

Tjente på rentepapirer

Renteinvesteringene fikk en avkastning på 7 prosent, hjulpet av prisoppgang på statsobligasjoner fra land som USA, Storbritannia og Tyskland.

Fondet reduserte i fjor beholdningen av italienske og spanske statsobligasjoner, og økte investeringene i amerikanske og britiske statsobligasjoner.

I tillegg solgte fondet det meste av beholdningen av obligasjoner utstedt av de amerikanske boliglånsinstitusjonene Fannie Mae og Freddie Mac.

Fra juni til november kjøpte fondet aksjer for 185 milliarder kroner, som er i tråd med strategien om å investere tilførsler av nye midler der utviklingen er svakest.

- Vi kjøpte fra sommeren og ut året aksjer for mer enn 150 milliarder kroner i Europa. Med noe over halvparten av fondet investert i Europa, har vi en betydelig interesse av at myndighetene lykkes i å håndtere de store strukturelle og monetære utfordringene som eurolandene står overfor, sier Slyngstad.

Tapte på Société Générale

Fondets største verdifall i et enkeltselskap var i 2011 i den franske banken Société Générale, fulgt av den tyske bilprodusenten Daimler og HSBC Holdings, som er en britisk bank.

Enkeltinvesteringen som bidro mest positivt til fondets avkastning, var Apple, produsenten av blant annet iPad og iPhone.

Deretter fulgte den britiske legemiddelprodusenten GlaxoSmithKline og oljeselskapet Exxon Mobil i USA.

Største tilførsler siden 2008

- NY KOMMUNIKASJON: - Velkommen til en ny runde med kommunikasjon fra Norges Bank, sa sentralbanksjef Øystein Olsen under pressekonferansen der Oljefondets årsrapport for 2011 ble presentert. Olsen og Norges Bank har i det siste fått kritikk fra flere hold for uklar kommunikasjon.

Ved utgangen av året var Oljefondet verdt 3312 milliarder kroner. Det er en oppgang på 234 milliarder kroner fra året før.

I løpet av året ble fondet tilført 271 milliarder kroner.

- Ikke siden 2008 har tilførslene vært større, sier sentralbanksjef Øystein Olsen under presentasjonen.

Kronekursen svekket seg mot flere av valutaene fondet investeres i, og det økte isolert sett markedsverdien med 49 milliarder kroner.

- Dette har ingen betydning for fondets internasjonale kjøpekraft, sier Slyngstad.

Mindre ekstern forvaltning

I løpet av året ble den eksterne forvaltningen, som har fått kraftig kritikk etter at Riksrevisjonen gjorde det kjent at én forvalter fikk en bonus på 500 millioner kroner, trappet ytterligere ned.

Andelen av fondet som var eksternt forvaltet ble i løpet av året redusert til 145 milliarder kroner, eller 4,4 prosent av fondet, fra 283 milliarder kroner.

Ved utgangen av 2011 var fondet investert med 58,7 prosent i aksjer, 41 prosent i rentepapirer og 0,3 prosent i eiendom.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Så mye steg Oljefondet

  2. Så mye tjente Oljefondet

  3. Oljefondet tjente 234 milliarder kroner

  4. Oljefondet økte med 357 milliarder

  5. Oljefondet eier «for lite» i Google og Apple