Norsk lakseseier i EU-domstol

Fire år etter at WTO stanset EUs antidumpingtiltak mot norsk laks, slår også EU-domstolen fast at tiltakene var i strid med EUs eget regelverk.

LAKSESEIER: Importbegrensende tiltakt var i strid EUs eget regelverk.
Publisert:

EU-domstolen slo onsdag fast at nesten to tiår med importbegrensende tiltak overfor norsk laks var i strid med EUs eget regelverk. Tiltakene ble trukket tilbake i 2008 da norske oppdrettere vant gjennom i Den internasjonale handelsorganisasjonen (WTO).

Hever terskelen

Men direktør Trond Davidsen i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) mener likevel at dommen er viktig for framtiden.

– Den vil helt sikkert heve terskelen for at EU noen gang i framtiden skal vurdere antidumpingtiltak mot Norge, sier Davidsen til NTB.

Det ble i årene 1990-2008 gjennomført en rekke dumpingundersøkelser mot den norske oppdrettsnæringa. Skotske oppdrettere klaget på at importprisen på norsk laks angivelig lå under produksjonskostnaden. Flere ganger måtte norske eksportører betale ekstraavgift dersom de solgte laks under minsteprisen som EU-kommisjonen hadde fastsatt.

– Det var ikke forbudt å selge under minstepris, men oppdretterne ble pålagt en liten avgift for å utjevne forskjellen opp til minsteprisen, sier Davidsen.

Tilbakebetaling

Onsdagens dom slår fast at tiltakene var uberettigede. EU er pålagt å betale laksenæringas sakskostnader. De selskapene som har tatt vare på dokumentasjon for ekstraavgiften kan regne med å få tilbakebetalt 12-14 millioner kroner etter onsdagens dom.

– Det er for småpenger å regne. Langt fra alle selskaper tok vare på dokumentasjon for betalte avgifter. Det viktigste er at vi slipper den vedvarende trusselen om nye tiltak, sier Davidsen.

Ikke del av EØS

Fiskeri er ikke en del av EØS-avtalen, og norske eksportører må betale toll på enkelte produkter. I tillegg har EU anledning til å sette inn antidumpingtiltak mot fiskeprodukter i og med at Norge ikke er en del av det indre markedet.

Til tross for dette har EU i alle år vært den største mottakeren av norsk fisk. Den relative andelen av norsk lakseeksport til EU har riktignok gått ned fra to tredeler for noen år siden til drøyt halvparten i dag. Det skyldes først og fremst at Russland har kommet sterkt inn som avtaker for laks fra Midt- og Nord-Norge. Men også at den norske produksjonen er mangedoblet.

Står seg godt

Trond Davidsen i FHL påpeker at EU fortsatt er det helt dominerende markedet for oppdrettere i Sør-Norge. Han understreker at den generelle markedssituasjonen har endret seg siden skotske oppdrettere fikk EU til å gjennomføre tiltak mot Norge.

– Den skotske oppdrettsnæringen står seg godt i dag. De har alltid oppnådd høyere pris enn norske oppdrettere, og er knallsterke i sitt eget hjemmemarked i Storbritannia og Frankrike, sier Davidsen

Publisert: