Green Reefers trekker inn årene

Rederiet lyktes ikke med å komme i mål i forhandlingene med sine banker om videre finansiering.

SELGER: Green Reefers selger alle sine skipseiende datterselskaper til hovedaksjonær og skipsreder Kristian Eidesvik.
Publisert:

Green Reefers inngikk fredag en avtale med selskapet Caiano om salg av aksjene i skipsrederiets datterselskaper, Green Shipping, Green Shipping 2 og Green Shipping 3 for rundt 20 millioner kroner.

Datterselskapene er de skipseiende selskapene i Green Reefers.

I tillegg kjøper Caiano aksjer i selskaper som har tilknytning til den operasjonelle driften.

Det går frem av en børsmelding som ble lagt ut sent fredag kveld.

Det er hovedaksjonær, skipsreder Kristian Eidesvik, som eier Caiano.

Oppkjøpet skal reflektere den reelle verdien av selskapene som nå selges, med aktiva og gjeld, og skal nå fastsettes av revisor.

Lyktes ikke

«Kjøleskipsmarkedet har vært på historisk lave nivåer siden senhøsten 2011. Med bortfall av årets høysesong har store deler av selskapets flåte vært operert til nivåer under driftskostnad».

«Dette har medført at selskapet har behov for driftskreditt for å fortsette virksomheten. Selskapet har derfor i lengre tid vært i forhandlinger med sine banker om videre finansiering, men har ikke lyktes med dette», kan en lese i børsmeldingen.

I børsmeldingen skriver selskapet også at de har sett på flere ulike løsninger for å holde hodet over vannet:

AksjeLongname: Green ReefersTicker: GRRMarked: OSEOrganiasonsnummber: 922493626TSID:Trade time: 2012-05-18 17:30:00Last: 0.35Close: 0.35Periode: 7days

«Men gitt de negative markedsforholdene i egenkapitalmarkedet rettet mot vår industri, anses det som usannsynlig at man ville lykkes i å hente kapital til akseptable betingelser.»

«Avtalen medfører at virksomheten kan videreføres under nytt eierskap , og vil dermed ivareta hensynet til ansatte og kreditorer», heter det i børsmeldingen.

Hovedaksjonær Eidesvik har tidligere hjulpet det Bergen-baserte rederiet.

I fjor inngikk Caiano avtale med Green Reefers om salg av terminalvirksomheten.

Salgssummen for aksjene var på 12,5 millioner dollar.

LES OGSÅ:

Publisert: