Aker-sjefen om Det norske: - En emisjon vil være uunngåelig

Aker opplevde et fall i både aksjen og porteføljen i første kvartal. Innen nyttår vil konsernsjefen ha finansieringen på plass for oljeselskapet Det norske.

- TRANSFORMATIVT ÅR: Aker-konsernet hadde et fall i både aksjekurs og porteføljeverdi i første kvartal. Konsernsjef Øyvind Eriksen overser nå omstruktureringen av Aker Solutions mens hans jobber for å sikre finansieringen av Det norske.

Stian Lysberg Solum
Publisert:,

Nettoverdien av Aker-konsernet og deres investeringer falt med 4,6 prosent i årets tre første måneder til 22,9 milliarder kroner.

Aksjekursen falt likevel langt mer i perioden. For mens Hovedindeksen på Oslo Børs steg med 2,4 prosent i årets tre første måneder, falt Aker-aksjen med hele 13 prosent.

Aksjen falt altså nesten dobbelt så kraftig som verdien av konsernet og deres investeringer.

Aker satt igjen med et tap på 403 millioner før skatt, nesten en tidobling av tapet i kvartalet før.

Tapet kommer hovedsaklig av verdiendringer i Akers portefølje, som vanlig. I første kvartal hadde Aker ingen gevinster fra aksjesalg.

Verdiendringen i porteføljen bidro med 257 millioner av tapet på 403 millioner. Nedgangen i aksjen til oljeserviceselskapet Aker Solutions stod alene for 249 millioner av dette. Aker har en direkte eierandel på seks prosent i selskapet.

- Transformativt år

Flere av selskapene i Aker-sfæren er nå oppe i store prosesser.

Den 30. april meldte Aker Solutions at selskapet skal splittes opp i to enheter, det nye Aker Solutions og Akastor. Samtidig ble det klart at Øyvind Eriksen, som i tillegg til å være konsernsjef i Aker også er styreleder i Aker Solutions, nå avløses fra jobben som fungerende toppsjef i Aker Solutions.

I tillegg jobber Aker Biomarne mot en mulig børsnotering i USA, ifølge Aker.

- 2014 viser seg å være et transformativt år for Aker, skriver Øyvind Eriksen i Akers kvartalsrapport, med henvisning til blant annet Aker Solutions-splitten.

Det neste store prosjektet er oljeselskapet Det norske, som har interesser blant annet på elefantfunnet Johan Sverdrup. Det norske er Akers nest største investering.

- Robuste finanseringsstrategier utforskes, sier Eriksen, som i kvartalsrapporten gir noen svar på det mange i markedet lurer på, nemlig hvordan oljeselskapet skal finansiere seg fremover.

- Det norskes arbeid med å etablere finansiering for Johan Sverdrup-utviklingen er godt i gang, og målet er å ha en solid finansieringsstrategi på plass innen utgangen av året, sier Eriksen.

Aker-sjefen skriver at de mener Det norske «aktivt» bør bruke verdien i porteføljen deres som en potensiell finansieringskilde, i tillegg til fremføringen av underskudd etter den norske petroleumsbeskatningen.

Øyvind Eriksen viser til at den unike kvaliteten på Johan Sverdrup-feltet åpner for en rekke løsninger, og at utfordringene i kredittmarkedene nå har vist en positiv utvikling.

- Alle alternativer utforskes, sier Aker-sjefen om finansieringen av Det norske.

- Etter Akers syn, vil en emisjon være uunngåelig før eller siden, sier Eriksen videre og legger til at den bør være åpen for alle aksjonærer.

Det norske er involvert i flere store felt på norsk sokkel utover Johan Sverdrup. Blant dem er Gina Krog- og Ivar Aasen-utbyggingene, Jette, Jotun og Varg.

Forventer mer utbytte

Ifølge Aker-regnskapene mottok selskapet 71 millioner kroner i utbytte i første kvartal fra Ocean Yield.

Selskapet som leier ut skip på langsiktige kontrakter, har blitt beskrevet av storaksjonær Kjell Inge Røkke som en fremtidig «utbyttemaskin».

Tilsammen forventer Aker å motta 950 millioner kroner i utbytte i år fra selskapene de har investert i. I fjor fikk de inn 852 millioner. Aker betalte til sammenligning ut 940 millioner i utbytte til sine egne aksjonærer den 25. april.

Kan ofres hvis det trengs

Aker har delt opp sine investeringer etter hovedkategoriene industrielle og finansielle investeringer.

Aker har satt i gang et arbeid for å realisere tre milliarder kroner av de totalt 9,9 milliardene som finnes i denne porteføljen. De finansielle investeringene steg forøvrig fra 8,1 til 9,9 milliarder i verdi i første kvartal.

De finansielle investeringene er plassert i de tre forvaltningsselskapene Converto, Oslo Asset Management og Norron.

De to siste ble i første kvartal klassifisert som «likvide fondsinvesteringer». Selv om ikke et salg av de to investeringene er aktuelt nå, legger ikke Aker skjul på at de lett vil bli ofret, hvis de trenger penger til sine store, industrielle investeringer.

- Begge fondsforvalterne forvalter kapitalen vår på en dyktig måte, og en realisering av disse investeringene er derfor ikke på agendaen. De er likevel en kilde for likviditet hvis Aker skulle ha et umiddelbart finansieringsbehov for dets industrielle investeringer, skriver Aker-sjef Øyvind Eriksen.

Les også:

Ingen applaus for Røkkes oljeserviceRøkkes utbyttemaskin har 12 milliarder «i boks»Dette skipet skaper nytt hodebry for Aker SolutionsAkastor blir en verktøykasse for kjøp og salgRøkkes Aker Solutions splittes i to

Her kan du lese mer om