Finanstilsynet vil stanse Agasti-selskap

Varsler tilbakekall av Navigeas konsesjoner. 

FINANSTILSYNET PÅ NAKKEN: -Først og fremst beklager vi situasjonen overfor alle Navigeas kunder. Vi skal nå imidlertid sette oss grundig inn i innholdet i Finanstilsynets varsel og vurdere hvordan vi skal forholde oss til prosessen videre, sier administrerende direktør i Agasti Holding, Jørgen Pleym Ulvness.
  • Even Landre
  • Jo Andre Aakvik
  • Johann D. Sundberg
Publisert:

De siste årene har vært svært turbulente for finanskonsernet Agasti, som skiftet navn fra det mer tilsmussede Acta i 2012.

Tirsdag er det klart at Navigea Securities, som er datterselskap i Agasti-konsernet, har mottatt varsel om tilbakekall av konsesjoner fra Finanstilsynet.

Dette er basert på et stedlig tilsyn i april i fjor.

Agasti opplyser at varselet ikke er et endelig vedtak, men sier også:

- Dersom varselet stadfestes innebærer det at Navigea må forberede seg på en avvikling.

Den øvrige virksomheten i Agasti-konsernet vil ikke påvirkes av det varslede vedtaket, og vil videreføres og videreutvikles uavhengig av dette, opplyser Agasti.

- Foreløpige analyser tilsier at konsernet kan komme lønnsomhetsmessig styrket ut av en eventuell avvikling av virksomheten i Navigea.

Navigea ble opprettet etter at Acta Asset Management ble fratatt sine konsesjoner av Finanstilsynet i 2012. Det ble gjort etter at et stedlig tilsyn avdekket store svakheter i virksomheten.

Nå er Finanstilsynet kritisk igjen.

Kommunikasjonsdirektør Tor Arne Olsen i Agasti Holding sier til E24 at de nå er opptatt av å prioritere de ansatte.

Han lover å komme tilbake med mer informasjon etter å ha orientert de ansatte.

Administrerende direktør Jørgen Pleym Ulvness i Agasti Holding sier i en melding at de nå er opptatt av å håndtere Navigeas kunder på beste måte, og å være tilgjengelig og fortsette å fokusere på restrukturering for å synliggjøre verdier og sikre bedre likviditet.

- Vi vil derfor gå i dialog med Finanstilsynet for å tilrettelegge for en profesjonell og ryddig oppfølging av det mottatte varslet, sier Ulvness.

Storstilt opprydding
Selskapet har gjentatte ganger de siste årene fått kritikk for sine salgsmetoder og produkter, og har inngått forlik med flere kunder. Vinteren 2012 ble det avdekket så svake rutiner i selskapet, at et av datterselskapene mistet lisensen til å drive med verdipapirer.

På toppen av dette ble selskapets gründer Fred Anton Ingbrigtsen høsten 2012 dømt for innsidehandel.

Ulvness ble ansatt i i 2012 for å rydde opp i selskapet, som på vegne av 43.000 kunder forvalter 57 milliarder kroner.

Vil påvirke negativt

Dersom Finanstilsynets varsel blir endelig vedtatt, og Navigea må nedlegges, vil det påvirke Agastis resultat for 2014 negativt som følge av restruktureringskostnader.

Men, påpeker selskapet, lykkes konsernet med sine ambisjoner på andre områder, vil resultatet for 2014 likevel kunne bli positivt. Fra 2015 forventer konsernet å oppnå økt lønnsomhet basert på forretningsplattformen som ble etablert gjennom 2013.

-I 2013 leverte Agasti positive resultater for første gang på fem år og vi venter at den positive utviklingen innen Capital Markets og Investment Management fortsetter. Selv om vi i dag er skuffet over det mottatte varselet, er det viktig å understreke at den øvrige virksomheten står støtt, sier Ulvness.

Overskudd i fjor

For året 2013 kunne Agasti Holding vise til et overskudd på 16,4 millioner kroner av salgsinntekter på 420,7 millioner kroner. I 2012 var årsresultatet på -53,9 millioner kroner.

Det var allerede i fjor høst kjent at Agastis datterselskap kunne havne i trøbbel med Finanstilsynet.

«Som redegjort for i tredje kvartal mottok datterselskapet Navigea Securities en foreløpig rapport fra Finanstilsynet i oktober 2013 som inneholdt kritikk som følge av stedlig tilsyn i april 2013», skrev Agasti.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Agasti-selskap mister konsesjon

  2. Kan få kostnadssmell på 40 millioner

  3. Navigea må fjerne inntil 100 ansatte

  4. Agasti tror et overskudd i år er mulig

  5. - Gamle Acta er per definisjon dødt