Oljefondet med ny klimaplan – setter mål om netto nullutslipp

Tirsdag legger Oljefondet frem en ny klimaplan. Fondet setter et mål om netto nullutslipp senest innen 2050 til alle selskapene det er investert i.

Oljefondets leder Nicolai Tangen legger tirsdag frem en fersk klimaplan, sammen med blant andre visesentralbanksjef Øystein Børsum.
Publisert:

Saken oppdateres.

Oljefondet skal stille strengere krav til selskaper når det gjelder klima, og legger nå frem en handlingsplan for å nå dette målet.

Planen legges frem av visesentralbanksjef Øystein Børsum, Oljefondet-sjef Nicolai Tangen, direktør for eierskap og etterlevelse Carine Smith Ihenacho og fondets leder for eierskap Wilhelm Mohn.

– Vi setter et mål om netto nullutslipp senest innen 2050 til alle selskapene. Og vi vil være en pådriver for at selskapene skal nå dette målet ved å sette troverdige mellommål og planer for å redusere sine direkte og indirekte klimagassutslipp, sier Ihenacho i en melding.

Tangen sier Oljefondet har som mål å være verdens ledende investor på håndtering av klima.

– Vår langsiktige avkastning vil være helt avhengig av hvordan selskapene i porteføljen omstiller seg til et nullutslippssamfunn, sier Tangen i meldingen.

På en pressekonferanse sier Øystein Børsum at fondet vil være en pådriver på klimaområdet, i tråd med det Stortinget og Finansdepartementet har bestemt.

– Bærekraft er et premiss for god avkastning på sikt, sier Børsum.

Les også

KLP rigger seg for Parismålene, men beholder «skitne» aksjer: – Skal ikke være mulig å bare løpe fra noe

– Skal selge

I planen står det at Oljefondet skal gjennomføre «systematiske screeninger av klimarisiko i porteføljen, inkludert selskaper som er på vei inn i fondets referanseindeks».

«Vi skal selge oss ut av selskaper med manglende risikohåndtering, særlig i tilfeller der vi anser aktivt eierskap som uegnet», står det i planen.

Fondet skriver at de mener selskaper som forstår driverne bak netto nullutslipp, og som er forberedt på regulatoriske endringer, vil være godt rustet til å utnytte økonomiske muligheter i overgangen til et lavutslippssamfunn.

«Mens enkelte selskaper med høye utslipp kan falle i verdi, vil andre tilpasse forretningsmodellene sine og vokse videre som selskaper som bidrar til klimaovergangen», skriver Oljefondet.

I fjor foreslo et utvalg ledet av Martin Skancke at fondet skal stressteste sine investeringer, for å se hva som skjer med avkastningen fra aksjer og eiendommer hvis klimapolitikken globalt skjerpes. Dette vil fondet nå gjøre.

«Vi vil utvikle prinsipper for måling og styring av klimarisiko. Vi skal stressteste aksjeporteføljen årlig mot flere klimascenarier, inkludert ett med en temperaturstigning på 1,5 °C», skriver fondet.

Les også

Vil at Oljefondet skal sette mål om nullutslipp

Vil rapportere om dialogen

Fondet understreker at det har mulighet til å utelukke selskaper som har store klimagassutslipp og overgangsplaner som er betydelig dårligere enn sammenlignbare selskaper, og hvor dialog og eierskapsutøvelse ikke fører frem.

Oljefondet sier at det vil rapportere om hvordan dialogen med selskapene om klima går.

«Vi vil offentliggjøre andelen selskaper i aksjeporteføljen vi har dialog med om klimarelaterte spørsmål, navnene på selskapene og indikatorer på fremgang, inkludert hvorvidt selskapene setter vitenskapsbaserte mål om netto nullutslipp», skriver fondet.

Vil påvirke selskapene

Oljefondet har vært opptatt av klima i mange år, og har blant annet utarbeidet et dokument med noen forventninger til de rundt 9.000 selskapene det eier. Der etterlyser fondet blant annet tydelig klimarapportering.

Allerede i fjor tok visesentralbanksjef Børsum til orde for å fortsette å eie selskaper med negativ påvirkning på klimaet. Heller enn å selge seg ut burde fondet være en pådriver for omstilling i disse selskapene, sa han i en tale.

– Vi har erfart at selskapene lytter når vi snakker, sa Børsum til E24 i desember.

Les også

Oljefondet vil fortsatt eie utslippstunge aksjer: – Norges Bank skal være en pådriver

Klimarisiko i finansbransjen

Børsum lovet i fjor at Oljefondet ville øke eierskapsaktiviteten på klima, også rettet mot finanssektoren som indirekte er utsatt for klimarisiko gjennom sine utlån og investeringer.

Oljefondet har tidligere fått i oppdrag å kaste ut selskaper som står for uforholdsmessig store utslipp. I 2020 ble de første selskapene kastet ut av fondet på grunn av klimakritieriet.

Fra tidligere har også Oljefondet kvittet seg med en rekke produsenter av kull, etter pålegg fra Stortinget. Kullkriteriet ble skjerpet i 2019.

Les også

Regjeringen vil styrke Oljefondets arbeid med klimarisiko

Satte nullutslippsmål

Stortinget vedtok i år å sette et mål for at selskapene Oljefondet investerer i skal ha netto nullutslipp innen 2050.

Regjeringen har også ønsket å utvide rammen for fondets investeringer i infrastruktur for fornybar energi. Rammen er på inntil to prosent av fondets verdi.

Så langt har fondet kun gjort én investering innenfor denne rammen, nemlig 14 milliarder kroner i havvindanlegget Borssele i Nederland.

«Vi skal fortsette å øke investeringene i infrastruktur for fornybar energi», skriver Oljefondet i sin klimaplan.

Det er imidlertid mange om beinet i dette markedet, og fondets leder har flere ganger sagt at eiendeler innen fornybar energi er veldig høyt priset. Dermed har nye kjøp latt vente på seg, i likhet med det fondet tidligere har opplevd i eiendomsmarkedet.

Fondet har i det siste begynt å forhåndsfiltrere aksjer, noe som vil si at det styrer unna selskaper som kan ha lite bærekraftig forretningsmodell. Fondets leder har omtalt dette som å styre unna råtne epler.

Les også

Her er Oljefondets Asia-eiendommer: – Håper det kommer flere

Publisert: