Anke avvist – forvalter vant frem på nytt

Lagmannsretten mener som tingretten at Joakim Hannisdahl kan gå i gang med sitt nye shippingfond. Anken fra hans tidligere arbeidsgiver, Cleaves Securities, ble avvist.

Forvalter Joakim Hannisdahl har fått medhold også av lagmannsretten i striden med sin tidligere arbeidsgiver om oppsigelsestid.
Publisert: Publisert:

Shippingprofil Joakim Hannisdahl trenger ikke å vente til over nyttår med å starte opp det nye fondet, ifølge en kjennelse fra Borgarting lagmannsrett onsdag.

Anken til meglerhuset Cleaves Securities, der Hannisdahl tidligere jobbet, ble avvist.

– Jeg har ingen ytterligere kommentarer utover det retten skriver i sin kjennelse. Jeg håper nå endelig å kunne legge denne prøvelsen bak meg og få bygge opp hedgefondet mitt igjen i fred, skriver Hannisdahl i en e-post til E24.

E24 har kontaktet Cleaves Securities-sjef Per Olav Karlsen for en kommentar, uten å få svar.

Konkurrerende fond

Striden mellom forvalteren og meglerhuset har handlet om oppsigelsestid, og hvorvidt Hannisdahl kunne begynne arbeidet med sitt nye, konkurrerende shippingfond i november eller først i januar 2023.

Forvalteren meldte etter midnatt 1. november at han hadde startet opp et nytt hedgefond, noe Cleaves reagerte på.

Hannisdahl vant i midten av november frem i Ringerike, Asker og Bærum tingrett. Tingretten bestemte da at Cleaves Securities’ begjæring om en midlertidig forføyningmidlertidig forføyningNår man ønsker å sikre eller gjennomføre et krav midlertidig, inntil endelig avgjørelse foreligger. I slike saker kan retten komme frem til en midlertidig avgjørelse uten at motparten har blitt hørt. ikke tas til følge, og at meglerhuset må betale erstatning for saksomkostninger til Hannisdahl på 331.765 kroner.

Cleaves Securities anket denne avgjørelsen, men Borgarting lagmannsrett har nå forkastet denne anken. Meglerhuset må også betale 102.125 kroner i saksomkostninger til Hannisdahl for lagmannsretten.

Strid om oppsigelsestid

Hannisdahl og Cleaves Securities har strides om hvorvidt det foreligger en skriftlig arbeidsavtale som fastlegger oppsigelsestiden til tre måneder.

Hannisdahl har ment at det ikke gjelder noen skriftlig avtalt oppsigelsesfrist mellom partene, og at arbeidsmiljølovens alminnelige oppsigelsestid på én måned dermed gjelder. Forvalteren sa opp stillingen sin hos meglerhuset 30. september i år.

Cleaves Securities har på sin side ment at oppsigelsestiden er tre måneder. Det ville i så fall betydd at oppstarten av det nye fondet kunne skje først etter 31. desember 2022.

Lagmannsretten kom frem til at oppsigelsestiden sannsynligvis var én måned, i tråd med arbeidsmiljøloven, og at Cleaves dermed ikke har «sannsynliggjort sitt krav».

Publisert: