Varsler mulig protest mot prisen i NTS-oppkjøp: – Er altfor dårlig

NTS-aksjonær Hans Martin Storø klager inn vedtaket om at NTS skal avnoteres fra Oslo Børs. Han og familien Øie vurderer også en protest mot prisen Salmar betaler for aksjene i NTS.

MISFORNØYD MED NTS-PRIS: Minoritetsaksjonær Hans Martin Storø. Her avbildet i forbindelse med en generalforsamling i NTS i fjor vinter.
Publisert: Publisert:

Etter en maktkamp av de sjeldne var det til slutt Salmar som fikk kjøpe sjømatselskapet NTS.

Men nå kan det være duket for enda en runde med protester.

Minoritetsaksjonær Hans Martin Storø har nemlig klaget på at NTS strykes fra notering på Oslo Børs, og Storø varsler samtidig innsigelser mot prisen Salmar betaler for NTS-aksjene.

Børsen meldte mandag ettermiddag om klagen, som medfører at vedtaket om å avnotere NTS-aksjene utsettes. Beslutningen om avnotering kom etter at Salmar tvangsinnløste de siste aksjene i NTS.

Les på E24+

Fire eksperter: Disse aksjene er de beste kjøpene nå

I klagen til Oslo Børs skriver imidlertid Storø at han fortsatt sitter med 10.000 NTS-aksjer som ikke har blitt innløst av Salmar. Han argumenterer for at Børsens vedtak ikke er «fattet på gyldig grunnlag».

– Vi har ikke intensjon om å stoppe dette, men vi mener at her må de ordne opp og gjøre opp for alle, før de stryker det fra børs, sier Storø til E24.

– Hvis en strykning hadde skjedd kunne vi ikke brukt Børsen for å ordnet opp i dette. Dermed synes jeg det var vesentlig å få inn en klage før strykningen ble effektuert, sier han.

Vurderer protest mot oppkjøpspris

Storø sier han var blant minoritetsaksjonærene i NTS som ikke godtok budet fra Salmar, og dermed blir tvangsinnløst.

Han var også en av figurene i den innbitte maktkampen i NTS, som endte med at selskapet ble slukt av Salmar.

Storø er misfornøyd med prisen Salmar betaler. Han sier at han og Øie-familien vurderer innsigelser mot tvangsinnløsningen. Sistnevnte var også på den tapende siden i maktkampen i NTS.

– Vi planlegger et krav om skjønn sammen med andre aksjonærer. Vi mener at verdiene her er langt høyere enn det budet representerer, sier Storø.

– Da er det antallet som er registrert tvangsinnløst som vi vil få en eventuell kompensasjon for. Derfor vil vi ha disse aksjene registrert som tvangsinnløst, sier han.

Odd Reidar Øie, tidligere NTS-styreleder, bekrefter at familien jobber med Storø om et mulig krav. Fristen for å komme med innsigelser på prisen i tvangsinnløsningen er 6. mars, har Salmar tidligere meldt.

Odd Reidar Øie og familiens selskap Amble Investment var blant de største aksjonærene i NTS.

Storø understreker at aksjeeiere har rett til å kreve en skjønnsmessig fastsettelse av prisen. Han sier at prisen som aksjonærene får på nær 75,5 kroner «er altfor dårlig».

Storø trekker blant annet frem at budet fra Salmar var verdt 120 kroner per NTS-aksje da det ble fremsatt.

I etterkant falt imidlertid aksjekursene kraftig i hele sjømatsektoren da regjeringens forslag om grunnrenteskatt ble lagt frem. Det gikk også utover verdien av budet, fordi NTS-aksjonærene fikk deler av oppgjøret i Salmar-aksjer som hadde falt.

– Du kan skylde på at dette er lakseskatten som har gjort at dette har falt. Men det er Salmar sin verdi som har falt, ikke NTS sin verdi, sier Storø som blant annet trekker frem NTS sin eierandel i brønnbåtrederiet Frøy som ikke rammes av grunnrenteskatten.

Les også

NTS-striden: Øie får ikke medhold fra Børsen

Han sier det pågår et arbeid med å kontakte andre aksjonærer «for å få avklart hvor mange som vil være med et slik krav om skjønn».

– Vi får se hvor mange som blir med etter hvert. Det har kommet inn mange henvendelser allerede på folk som ønsker å være med.

– Er dette bare et forsøk på å lage enda mer bråk?

– Nei. Vi er tvangsinnløst. Salmar tar våre aksjer til det vi mener er en underpris. Og da vil vi i det minste ha en rettferdig prising av aksjene hvis vi skal akseptere tvangsinnløsning.

– Fulgt alle regler

Oslo Børs har ikke svart på E24s henvendelse om saken. Sjef for investorrelasjoner i Salmar, Håkon Husby, sier følgende:

– Det en klage som er fremsatt som børsen ser på. Vi har fulgt alle lover og regler i forhold til gjennomføring av transaksjonen. Vi må vente til Børsen kommer med sin vurdering på det.

Husby ønsker ikke å kommentere Storøs utspill om mulig innsigelse mot prisen i tvangsinnløsningen.

Ifølge klagen Storø har sendt inn til Oslo Børs har selskapets hans, Guntvedt Holding, fått tvangsinnløst 1.326.205 av 1.336.205 aksjer, slik at det fortsatt gjenstår 10.000 aksjer.

Storø peker på to aksjeposter han nylig kjøpte, en på 5.000 aksjer og en på 10.000 aksjer.

– Det er den siste posten der som de ikke har fått med seg på tvangsinnløsningen.

– Det høres veldig rart ut at ikke alle aksjene har blitt tvangsinnløst?

– Det har kanskje en teknisk forklaring. At aksjene var i transport da de plukket dem fra VPS-kontoen. De har plukket dem for tidlig fra VPS-kontoen sånn at transaksjonene som var gjort på børsen ikke var effektuert. På det tidspunktet de kjørte tvangsinnløsningen og tok aksjene, så var ikke de aksjene kommet på konto. De kom omtrent samtidig inn på vår konto som de trakk dem ut.

Publisert:

Her kan du lese mer om