Swedbank med mulig brudd på amerikanske sanksjoner

Publisert:

Swedbank har gjennomført ekstern utredning om hvitvasking som har funnet transaksjoner verdt 4,8 millioner dollar som kan være brudd på amerikanske sanksjoner, opplyser selskapet i en børsmelding.

Bruddene knyttes til datterselskaper i de baltiske landene.

Banken vil videre overlevere granskningen til amerikanske skattemyndigheter.

– Plagsomme feil

Advokatselskapet Clifford Chance har undersøkt alle bankes transaksjoner i dollar utført fra Swedbanks datterselskaper i Estland, Latvia og Litauen, hvor pengestrømmen endte i det amerikanske finansielle systemet.

Antallet tvilsomme transaksjoner teller 586, hvor 95 prosent stammer fra perioden 2015–2016.

– Jeg har vært tydelig med Clifford Chance om at de skal meddele hvis det kommer frem mistanker om sanksjonsbrudd, og nå har det skjedd, sier Jens Henriksson, administrerende direktør i Swedbank.

– Vi sender nå straks en rapport i OFAC (amerikanske skattemyndigheter, journ.anm). Dette viser at bankens prosesser for «kjenn din kunde», transkasjonsovervåkning og internstyring har hatt plagsomme feil, sier Henriksson.

Sanksjonsbruddene knyttes til den amerikanske OFAC-listen som inneholder en rekke terrorrelaterte grupper og personer, samt til personer i og i relasjon til regimer i Russland, Venezuela, Iran, Cuba og Nord-Korea.

Les børsmeldingen
Publisert:

Her kan du lese mer om