Norges Bank holder dollar-auksjon torsdag

Norges Bank vil sikre norske banker tilgang på dollar i et krevende marked. Torsdag vil sentralbanken auksjonere ut opptil fem milliarder dollar.

Norges Bank skal auksjonere ut lån i dollar for å dempe forskjellen mellom pengemarkedsrenten og styringsrenten.
Publisert: Publisert:

Det kommer frem i en melding fra Norges Bank tirsdag kveld.

Aksjonen koordineres med sentralbankene i Sverige og Danmark, som også holder dollar-auksjon torsdag.

Norges Bank og en rekke andre sentralbanker inngikk nylig avtale med Federal Reserve som gjorde at de får låne dollar. Norges Bank kan låne inntil 30 milliarder dollar fra den amerikanske sentralbanken.

Nå vil Norges Bank låne ut videre til norske banker.

Dette tiltaket vil kunne gi norske banker tilgang på dollar, i en periode hvor det er knapphet på dollar i markedene, fordi mange har kvittet seg med aksjer og obligasjoner for å sikre seg kontanter - og da helst dollar.

Lånene til de norske bankene kommer i form av såkalte F-lån med tre måneders løpetid, og tildeles torsdag 26. mars. Lånene blir gitt mot sikkerhet, og Norges Bank vil låne bort inntil fem milliarder dollar.

«Nærmere vilkår og detaljer for auksjonen vil følge», skriver Norges Bank i meldingen.

– Viktig og riktig tiltak

– Dette er et av flere sentralbanktiltak for å dempe stresset i markedet. Det er et viktig og riktig tiltak, sier DNBs valutastrateg Magne Østnor.

Han sier tiltaket er ment å skulle gjøre forskjellen mellom pengemarkedsrenten (Nibor) og styringsrenten lavere.

Denne forskjellen har ført til at Norges Banks rentekutt på til sammen 1,25 prosent siden 13. mars ikke gjenspeiles i bankenes rentekutt ut til bedrifter og privatpersoner.

Styringsrenten er nå tidenes laveste på 0,25 prosent, men pengemarkedsrenten Nibor lå ved inngangen til denne uken på et langt høyere nivå, 1,13 prosent.

Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets.

Kostnaden ved å finansiere seg i markedene gjør at flertallet av norske banker bare har kuttet 0,85 prosentpoeng etter Norges Banks kutt. Noen få har kuttet enda mer, som Sparebank1 Hallingdal Valdres.

– Fordi mange av de norske bankene finansierer mye av virksomheten sin i dollar, importerer man også et risikopåslag mellom pengemarkedsrenten og styringsrenten. Oppleves risikoen høyere vil påslaget bli høyere, og forskjellen mellom pengemarkedsrenten og styringsrenten demper virkningen av Norges Banks rentejusteringer, sier Magne Østnor.

– Når Norges Bank kutter renten vil de at det skal bety at rentene for bedrifter og privatpersoner blir lavere, sier han.

Ved å gi norske banker mulighet til å finansiere seg med dollarlån fra sentralbanken, i tillegg til å finansiere seg i globale pengemarkeder, kan det bidra til å gjøre situasjonen lettere for norske banker.

Samtidig auksjon i Sverige og Danmark

Den danske sentralbanken, Nationalbanken, sier i en melding tirsdag at den vil tilby opptil 20 milliarder amerikanske dollar, hvorav halvparten lånes ut med en ukes løpetid og halvparten på tre måneders løpetid.

«Nationalbankens auksjon er koordinert med Sveriges Riksbank og Norges Bank, som holder auksjoner på amerikanske dollar samtidig», skriver Nationalbanken.

Den svenske Riksbanken sa alt 19. mars at den ville tilby dollarlån til bankene mot sikkerhet. Den vil låne ut 10 milliarder dollar med løpetid på tre måneder.

«Dollarlån er en ett av tiltakene som Riksbanken tilbyr bankene for å mildne de negative effektene på realøkonomien av coronaepidemien», skriver Riksbanken i en melding.

Les også

Flykter til kontanter i krisen: – Man selger alt og kjøper dollar

Les også:

Les også

DNB snur: Vil gi kundene rentekutt senest 5. april

Les også

Skuffet over DNBs nye rentekutt: - Avspiser kundene

Publisert: