Kriserammede Solstad Offshore varsler enighet med kreditorer

Vil gjøre om gjeld til aksjer, og satser på å ha en avtale på plass iløpet av måneden.

Publisert:

Kriserederiet Solstad Offshore, hvor Kjell Inge Røkke og John Fredriksen er storeiere, la tirsdag frem en melding hvor de skriver at de har blitt enige med de viktigste kreditorene.

I meldingen står det videre at et flertall av kreditorene, inkludert långivere, leasingselskaper, aksjonærer og obligasjonseiere har en intensjon om å signere en avtale i løpet av april i år.

I planen for restruktureringen går det frem at 10 milliarder kroner i gjeld skal omgjøres til aksjer.

Selskapet skal også kvitte seg med deler av skipsflåten. 37 skip vil bli solgt eller skrotet. «Nye» Solstad vil ha en flåte på rundt 90 skip.

Ifølge planen vil kreditorene få 65–70 prosent av det refinansierte selskapet. Dagens aksjonærer vil sitte på 0,4 prosent av selskapet, men kan få muligheten til å kjøpe seg opp til to prosent.

Les også

Wilh. Wilhelmsen-smell på 1,7 milliarder kroner

Omfattende forhandlinger

Offshorerederiet har vært i omfattende forhandlinger om videre overlevelse. Det var ventet at disse forhandlingene ville resultere i en betydelig restrukturering av balansen, som også vil vanne ut aksjonærene.

Rederiet har vært i brudd med sine lånebetingelser, og skriver i meldingen at de har fått en renteutsettelse til 30. april fra de viktigste långiverne.

Samtidig varsler selskapet at de fra 1. april vil være i brudd med långebetingelser i SOFF 04 og Solship Invest 1 AS-obligasjonen. Nøkkeleierne i obligasjonene har allerede bekreftet sin støtte til omstruktureringen, og har blitt enige om å stemme for omstruktureringen.

Tapte 842. mill. i fjerde kvartal

Tallene for fjorårets fjerde kvartal viser et underskudd på 842 millioner kroner før skatt.

Tapet skyldes i stor grad en nedskrivning av verdien på skipene på 587 millioner kroner i fjerde kvartal.

Resultatknekken dytter tapet før skatt til 2,7 milliarder kroner for fjoråret som helhet. I 2018 var underskuddet på 5,8 milliarder kroner.

Les meldingen her
Publisert:
Gå til e24.no