Det skjer uke 26

Her er de viktigste punktene i kalenderen uke 26.

Publisert: Publisert:

Mandag 22. juni

Konjunkturseminar med HSH 10.00-11.30

Prodsdyre i innsidesaken mot Nettavisen-journalist i Oslo tingrett klokken 09.00

Den tyske stemningsindeksen IFO offentliggjøres.

Boligprisstatistikken for Stor-Britannia legges frem.

Tirsdag 23. juni

Kapitallmarkedsdag for Mamut 09.00-12.00.

Econ-statistikk over salg av nye boliger klokken 09.30.

Økonomiske utsikter fra OECD legges frem.

Tall for salg av brukte boliger og boligprisutvikling i USA kommer.

Onsdag 24. juni

Kapitalmarkedsdag i Acta 10.00-12.00

Ekstraordinær generalforsamling i Det norske oljeselskap, angående valg av nytt styre.

Ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property, angående å hente inn ny egenkapital.

SSB legger frem AKU-tall for april 2009.

Tall for salg av varige goder i USA.

Rentemøte i USA.

Torsdag 24. juni

SSB legger frem skatte- og lønnsstatistikk for 2008.

Ukentlige "jobless claims" fra USA

Endelig BNP-tall for første kvartal i USA.

Fredag 25. juni

SSB legger frem europeisk kjøpekraftundersøkelse, med BNP per innbygger for i fjor.

SSB legger frem tall for bygging i strandsonen.

Tall over utvikling i personlig økonomi i USA.

Publisert: