Staten kritisk til DNB-sjef Kjerstin Braathens lønn

Styret i DNB får en irettesettelse fra Nærings- og fiskeridepartementet rundt fastsettelsen av fastlønn og etterlønnsavtale for konsernsjef Kjerstin Braathen.

LEDERLØNN: DNBs toppsjef Kjerstin Braathen får høyere fastlønn enn sin forgjenger på grunn av lavere pensjonskostnader.

Terje Pedersen // NTB scanpix
 • Martin Hagh Høgseth
Publisert:

Det kommer frem i referatet fra generalforsamlingen i banken som ble avholdt tirsdag.

Irettesettelsen kommer på bakgrunn av styrets redegjørelse om godtgjørelser i årsrapporten som ble offentliggjort i mars.

Styret skrev i redegjørelsen at det har kommet frem til at Braathen skal ha en samlet godtgjørelse på samme nivå som den tidligere toppsjefen.

«Departementet registrerer at styret i sin lederlønnserklæring har begrunnet avvik fra statens retningslinjer blant annet knyttet til pensjonsavtalen og sluttvederlagsavtalen for ny konsernsjef», heter det i orienteringen fra departementet som ble lest opp under møtet.

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet eier 34 prosent av aksjene i DNB.

Rune Bjerke hadde en samlet godtgjørelse på like i overkant av ni millioner kroner i fjor. Braathen på sin side hadde en godtgjørelse på 6,4 millioner kroner, hvor av hun i åtte av månedene i 2019 var finansdirektør i banken.

Les også

Kjerstin Braathen blir ny DNB-sjef

Høyere fastlønn og egen etterlønnsklausul

På bakgrunn av at Braathen skal ha en samlet godtgjørelse på samme nivå som Bjerke, ble man nødt til å legge den nye konsernsjefens fastlønn høyere enn hva Bjerke fikk.

Dette skyldes ifølge redegjørelsen at Braathens pensjonsrettigheter «gir betydelig lavere årlig opptjening sammenlignet med Rune Bjerkes pensjonsrettigheter».

I tillegg har styret laget en klausul i etterlønnsavtalen som gjør at Braathens lønn blir avkortet tilsvarende halvparten av den arbeidsinntekten som opptjenes i etterlønnsperioden. Dette begrunner styret med at man da gir et incentiv til å gå inn i et nytt ansettelsesforhold.

Dette er de to punktene Nærings- og fiskeridepartementet nå reagerer på.

«Ettersom tidligere konsernsjef hadde en betydelig høyere pensjonskostnad, har dette medført en vesentlig økning i fastlønnen for ny konsernsjef i forhold til tidligere konsernsjefs», heter det i orienteringen.

«Nærings- og fiskeridepartementet understreker derfor statens forventninger på lederlønnsområdet, herunder hensynet til moderasjon.»

Les også

Ottar Ertzeid tjente mest av DNB-toppene i 2019

Mener moderasjon er vesentlig

Statens retningslinjer for lønn og godtgjørelse til ledende ansatte legger til grunn nettopp moderasjon i lønnsnivået.

Dette omtaler departementet på denne måten i orienteringen til generalforsamlingen:

«Det er avgjørende at selskapene får rekruttert og beholdt gode ledere. Samtidig er moderasjon vesentlig for ikke å bidra til urimelige forskjeller i samfunnet eller svekke selskapets omdømme.»

Departementet understreker videre at godtgjørelsen skal være konkurransedyktig, men at den sett mot konkurrerende virksomheter ikke er lønnsledende. I tillegg er staten «opptatt av at styre ivaretar hensynet til moderasjon ved fastsettelse og justering av godtgjørelsen».

«Dette innebærer blant annet at godtgjørelsen ikke er høyere enn nødvendig for å beholde og tiltrekke seg ønsket kompetanse», heter det i orienteringen til møtet.

Her kan du lese mer om

 1. Kjerstin Braathen
 2. Nærings- og fiskeridepartementet
 3. DNB

Flere artikler

 1. Han ledet Equinors USA-fiasko – og knuste bonustaket

 2. Bru vil ha USA-oppvask med Equinor mandag: – Det som er blitt kjent rundt dette er ikke akseptabelt

 3. Stormer opp til full strid om norsk oljenæring etter corona: Slik blir kampen om oljeskatten

 4. Annonsørinnhold

 5. Betalt innhold

  Gardiner, gjødsel og fisk på land: Her er aksjene du bør satse på i sommer

 6. DNB Liv kjøper KLP Bedriftspensjon