Valutaeksperter bommet på kronen: –  Et uvanlig år for kronekursen

Tross oljeprisrally og en økonomi i ferd med å riste av seg oljenedturen, har kronen svekket seg i 2017, spesielt mot euroen – stikk motsatt av prognosene til flere eksperter og kroneoptimister.

KRONEFALL: Spesielt mot euroen fikk ble den norske kronen svakere i 2017, men også målt mot en kurv av handelspartnernes valuta ble kronen svekket.

Foto:
 • Asgeir Aga Nilsen
Publisert: Publisert:

Det er få forunt å vite hva fremtiden bringer, men med jevne mellomrom fisker de økonomiske ekspertene frem sine spåkuler for å si noe om hva man kan vente seg av alt fra aksjer og valuta til renter og nøkkeltall.

Noen ganger treffer de, andre ganger ikke.

Et av områdene der det ble skivebom for flere i året som har gått er i valuta, nærmere bestemt den betydelige svekkelsen av kronen, spesielt mot euroen.

Utstyrt med friske prognoser ved inngangen til 2017 trodde valutaanalytikerne i både DNB Markets og Nordea Markets, to av landets ledende meglerhus, på en sterkere krone mot euroen.

Samtidig hadde Handelsbanken Capital Markets en prognose om at euroen skulle koste omtrent det samme ved årets slutt.

Men som kjent ble det ingen styrking for kronen, ei heller målt mot en kurv av handelspartnernes valutaer.

Les også

Ferien kan bli dyr neste år også: Jekker ned kroneforventningene

Tvert imot har euroen sjelden kostet like mye som nå, til glede for eksportbedrifter og norsk reiseliv, mens Europa-ferien har blitt stadig dyrere.

– Der vi tok feil, er at markedet har reagert veldig lite på de positive nyhetene som har kommet fra Norge, men mye på de negative nyhetene, sier rente- og valutastrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets til E24.

Meglerhusene trekker også frem disse tre forklaringene på at de ikke traff på kronens retning:

 • Kronekursen har ikke fulgt oljeprisens oppgang. Fordi Norge har en oljeavhengig økonomi har oljepris og kronekurs ofte gått i takt, men de to har skilt lag i det siste.
 • Valutamarkedets frykt for hard landing i boligmarkedet. Blant forklaringene på kronens fall er at utenlandske aktører i kronemarkedet er bekymret for at en kraftig bolignedtur skal spre seg til resten av økonomien.
 • Euroen har vært sterk også mot andre valutaer. Det er ikke bare kronen som har blitt svakere målt mot den europeiske valutaen. Eksempelvis har dollaren falt 13 prosent mot euroen i år.

Kroneoptimist bommet

Da siste handelsdag i 2016 var unnagjort var prisen på en euro 9,09 kroner i interbankmarkedet. Nordea hadde da et anslag om at den norske valutaen ville gå til 8,50 ved utgangen av 2017.

Strateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets.

Foto: John Thomas Aarø

Men når slutten av 2017 nærmer seg er kursen 9,87, ikke langt under det svakeste nivået for den norske kronen siden 2008.

Ifølge Bernhardsen har de negative nyhetene for norsk økonomi vært i klart mindretall, men han peker på at både utviklingen i boligmarkedet i det siste og råvaremarkedet på våren skapte usikkerhet.

Oljeprisen hadde et svakt første halvår, der bunnen ble nådd på under 45 dollar per fat for nordsjøoljen i juni. Men etter sommeren gjorde oljeprisen et kraftig byks og ligger nå over 65 dollar.

Bernhardsen sier at økonomien har blitt sterkere, med lavere arbeidsledighet og en sentralbank som melder at første renteøkning rykker stadig nærmere.

– Men kronemarkedet har egentlig ikke reagert på det i det hele tatt, sier Nordea-strategen.

Som andre peker han på at det har oppstått en frykt for en kraftig bolignedtur i valutamarkedet.

– Det prises inn en betydelig risikopremie i forbindelse med boligmarkedet, virker det som. Vi treffer bra på oljeprisprognosene, det burde tradisjonelt sett gi seg utslag i kronen, men de to har jo gått hver sin vei siste halvår, sier Bernhardsen.

– Det har vært et uvanlig år for kronekursen. De vanlige driverne som vi ser på, har ikke slått til, sier han.

saken fortsetter under

DYR EURO: I løpet av 2017 har kronen blitt mer enn åtte prosent svakere mot den felleseuropeiske valutaen.

Foto: Infront

Trodde oljeprisen skulle løfte kronen

Valutaekspertene i DNB Markets trodde kronen skulle styrkes gjennom 2017, før den nådde 8,70 mot euroen i desember.

I sin siste rapport justerte meglerhuset kroneprognosen betydelig. Antagelsen er nå at man må ut med 9,30 kroner for en euro om ett år.

– Det viktigste vi har bommet på er hvordan oljeprisen skulle virke inn på kronen, sier valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets.

Han sier at modellene meglerhuset bruker for å forklare utviklingen i kronekursen fungerte rimelig godt, men kun frem til sommeren.

Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets.

Foto: Javad Parsa

– Dels skyldes det at man i høst hadde en bred styrking av euroen, hvor veldig mange valutaer svekket seg mot euroen. Da så vi egentlig at kronen lå ganske sideveis, sier Østnor.

– Så er det klart at vi bommet på, og det ble utslagsgivende egentlig, at vi fikk en periode senhøsten med svake inflasjonstall her hjemme. Det var stikk i strid med hva vi trodde egentlig, fortsetter strategen.

Tross prognosebommen sier Østnor at han vil fortsette å bruke oljeprisen når han skal anslå kronens utvikling.

– Det er en så tett sammenheng over tid mellom disse. Jeg tenker at den sammenhengen kommer tilbake, og over tid vil den holde seg.

Uenig med markedet

Et knepp nærmere blinken, men like fullt et godt stykke unna innertier, er prognosen til Handelsbanken Capital Markets.

Valutaanalytiker Nils-Kristian Knudsen i Handelsbanken Capital Markets

Foto: John Thomas Aarø

Da meglerhusets økonomer tok frem spåkulen i oktober i fjor kostet euroen 9 kroner. Det ville den også gjøre gjennom 2017 før den endte på 8,90, var prognosen. Slik gikk det ikke.

Ifølge Handelsbankens valutastrateg Nils Kristian Knudsen var det først og fremst euroens kraftige oppgang som overrasket.

– En vesentlig faktor som veier ganske tungt er euroen i seg selv. Det tok litt tid før den virkelig satt fart, men det gjorde den i andre kvartal og har ikke sett seg tilbake etter det. Det er den største overraskelsen.

Les også

Svakeste krone mot euro siden 2008

Viktige forklaringsvariabler som normalt brukes, ikke minst oljeprisen, har heller ikke vært til hjelp.

– Der man bommer er at man ikke klarer å regne hjem den svekkelsene vi har i dag ved bruk av variabler som vanligvis gir en god pekepinn på hvilken retning valutaen skal ta, sier Knudsen.

– Jeg er overrasket over den utviklingen vi har sett. Samtidig er det sånn at det er enkelte ganger kommer bevegelser som er vanskelig å regne helt hjem. Utfordringen er at man kanskje ikke er helt enig med nivået i dag, men vet ikke hvor lenge avviket varer, sier han.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Valuta
 2. Kronekurs

Flere artikler

 1. Tror utbyttesesongen kan presse kronekursen

 2. Ser «ny normal» for kronen etter oljeprissjokket

 3. Valutastrateg tror kronen kan nå 10-tallet mot euro

 4. Ser fem grunner til at kronen skal bli sterkere

 5. Mener Olsen har grepet inn i kronen: – Veldig uvanlig