Menn eier 80 prosent av private aksjeverdier: – Skjevheten er ganske alvorlig

Menn tjener mye mer på aksjer og fond enn kvinner. Tirsdag gjorde DNB oppmerksom på økonomiske skjevheter mellom kjønnene med et «lysshow» på Oslo Børs-bygningen.

PÅPEKER SKJEVHETER: Tirsdag lyssatte DNB Oslo Børs med budskap om den skjeve kjønnsbalansen i kapitalmarkedene. Menn eier 80 prosent av de private aksjeverdiene i Norge, men banken ønsker at også kvinner skal få hente sin del i gevinsten i markedene.
Publisert:

Norge er et av verdens mest likestilte land, men har ikke har kommet langt nok i den økonomiske likestillingen, mener DNB.

Tirsdag kveld valgte banken å lyssette Oslo Børs med budskap om at menn eier 80 prosent av de private verdiene på Børsen, og at over 80 prosent av aksjeutbyttet i fjor gikk til menn.

Tallene er hentet fra en undersøkelse som Menon Economics har gjort for DNB, med tall fra Statistisk sentralbyrå, Oslo Børs og Verdipapirsentralen. Banken ønsker å tette gapet mellom kjønnene, slik at også kvinner får ta mer del i avkastningen på Børsen.

Det neste året skal DNB snakke med alle kunder om det de kaller «kapitalgapet», både i kundesamtaler og via digitale kanaler. Målet er at flere kvinner skal få en sterk og uavhengig personlig økonomi, sier banken.

– Vi mener den skjevheten er ganske alvorlig, og derfor ønsker vi å gjøre noe med det. Vi ser at mens forskjellene i lønnsinntekter går ned, så er forskjellen i kapitalinntekt stor og vil trolig øke, sier kapitalforvalter Anette Hjertø i DNB til E24.

– Hva betyr dette for kvinners liv?

– Det gjør at man har mindre makt og innflytelse og selvråderett over eget liv. Kvinner lever lenger enn menn i snitt, og det er desto viktigere at kvinner har en plan for sin sparing og sine investeringer, sier hun.

Les på E24+

Børskommentar: Nå har «taperaksjene» sjansen til å rette opp inntrykket

Store skjevheter

DNB påpeker at menn og kvinner skiller seg i den ene økonomiske faktoren etter den andre, og det er aldri til kvinnens fordel.

– Hvis kvinner ikke er investorer, ikke er gründere, ikke sitter som styremedlemmer og ikke er toppledere, så er vi jo rett og slett ikke med på å bestemme samfunnsutviklingen, sier Hjertø.

Banken finner økonomiske skjevheter mellom kvinner og menn innen områder som eiendom, fond, aksjer, forsikring, pensjon, oppstart av aksjeselskaper og oppstart av enkeltpersonsforetak.

– Dessverre ser vi at uansett hvilke økonomiske parametere vi ser på, så kommer kvinner dårligere ut enn menn. I sum kaller vi det for «kapitalgapet», sier Hjertø.

– Lønnsinntektene er fortsatt forskjellige, så det er ikke bare det at menn eier mer aksjer og fond enn kvinner. Og disse forskjellene vil bare øke mer og mer år for år, fordi man tjener mer på aksjer og fond enn ved å spare i bank som ofte er det kvinner gjør, legger hun til.

ØNSKER ENDRING: Kapitalforvalter Anette Hjertø (t.v.) i DNB og daglig leder Kristin Skaug i Aksje Norge ønsker begge at kvinner skal delta mer i markedene. I dag eier menn det meste av de private aksjeverdiene, og får det meste av utbyttet.

53 milliarder kroner mer

Menn har lenge tjent mer enn kvinner. Men årsaken er ikke bare at menn har høyere lønn. De har også mer i nettoformue enn kvinner, og de investerer mer penger i aksjer og fond enn kvinner. Derfor får også menn mer av kapitalinntektene.

Selv med lik lønn ville kvinner derfor ha tjent 53 milliarder kroner mindre enn menn i fjor, ifølge Menon og SSB.

I denne sammenheng er kapitalinntekter definert som summen av renter på penger i banken og andre utestående fordringer, utbytte på aksjer og gevinst på salg av aksjer og fond.

– Det er veldig synd at kvinner ikke får avkastning på den verdiskapingen som skjer i samfunnet utover lønnen. Det å investere betyr også at du er med på å sikre at bedrifter har kapital og kan fortsette å eksistere i fremtiden, sier daglig leder Kristin Skaug i Aksje Norge til E24.

Les på E24+

Børskommentar: DNOs aksjonærpolitikk er et mysterium

Stor forskjell i avkastning

– Hvor stor risiko er det ved aksjer?

– Stort sett går aksjene veldig bra i tre av fire år. Børsen har steget ganske mye mer enn det rentemarkedet har gjort, sier Skaug.

– Hva har man da gått glipp av hvis man ikke har spart i aksjer?

– Det sier seg selv at hvis børsen har steget med ti prosent i året og du har hatt penger på sparekonto og i beste fall fått én prosent rente, så utgjør det ganske mye penger. Men kvinner tenker kanskje ikke at her er det penger å tjene, men at her er det penger å tape, sier Aksje Norge-lederen.

Det ble betalt ut 58 milliarder kroner i aksjeutbytte i fjor. 368.889 personer fikk utbytte på aksjer, 68 prosent menn og 32 prosent kvinner. Men 80 prosent av verdiene gikk til menn, ifølge DNBs tall.

Anbefaler spareavtaler

De siste årene har aksjemarkedene steget mye. Det kan skape bekymring for enkelte om at de skal vandre rett inn i en nedtur hvis de begynner å spare i aksjer nå.

– Heldigvis trenger du ikke tenke på timing hvis du har en månedlig spareavtale og har en langsiktig tidshorisont for sparingen din. På den måten vil effektene av opp- og nedturer i markedet jevne seg ut over tid og redusere risikoen i sparingen din, sier Hjertø.

Også Aksje Norge-lederen mener spareavtaler kan være en god måte å komme inn på aksjemarkedet på over en periode. Da kan man sette av litt penger hver måned til aksjesparing.

– Da får du kanskje med deg en nedgang, men så får du også aksjene stadig billigere. Og hvis de stiger, så må du kjøpe til høyere kurs, men får også høyere avkastning, sier Skaug.

– Man skal ikke være redd for timingen, legger hun til.

Publisert:
Gå til e24.no