Induct må betale tre millioner til «dødsspiralfond»

Induct ventet for lenge med å utstede aksjer etter låneavtale med Alpha Blue Ocean-forvaltet selskap.

TAPTE: Induct dømmes til å betale 3 millioner kroner i etter å ha tapt i Oslo tingrett. Her Induct-sjef Alf Martin Johansen som ringer børsbjellen sammen med børsdirektør Bente Landsnes.

Foto: Terje Pedersen NTB scanpix
  • David Bach
Publisert:,

Det børsnoterte it-selskapet Induct er i Oslo tingrett dømt til å betale tre millioner kroner til European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO), som er driftet av Alpha Blue Ocean (ABO).

ABO er et britisk investerings- og finansieringsselskap som tilbyr finansiering til
børsnoterte selskaper gjennom konvertible obligasjonslån via EHGO.

Samtidig dømmes Induct til å utstede oppunder 180.000 aksjer til EHGO, heter det i domsslutningen.

«Dødsspirallån»

Sakens bakgrunn er en låneavtale mellom partene fra februar 2018, i forbindelse med at Induct hadde behov for likvide midler for å fortsette utviklingen av selskapet.

Alpha Blue Oceans konvertible lån er blitt kalt for «dødsspirallån». Lånet er delt i forskjellige transjer. Når disse utbetales mottar fondet en obligasjon som kan konverteres til aksjer, og långiver kan få tilbake pengene ved å selge aksjer i markedet. Dette gjør Alpha Blue Ocean via fondet EHGO.

Les på E24+

Slik ble Element fanget i dødsspiralen

Låneavtalen gikk ut på at lnduct AS kunne trekke på et maksimalt lånebeløp på
50 millioner kroner i inntil 20 transjer med konvertible obligasjoner for 2,5 millioner kroner. Avtaleperioden var 36 måneder. lnduct AS kunne selv velge tidspunkt for når de ønsket å trekke en transje, ifølge dommen.

Ventet for lenge

Induct hadde etter avtalen plikt til å utstede nye aksjer når EHGO sendte konverteringsnotis. Aksjene skulle være utstedt og registrert senest to dager etter konverteringsnotisen ble sendt.

Dessuten hadde EHGO en avtalefestet rett til å terminere hele låneavtalen dersom Induct ikke konverterte obligasjoner til aksjer innen ti dager etter mottak av konverteringsnotiser.

Les også

Induct-sjefen vil kreve millionerstatning fra «dødsspirallån-selskapet» Alpha Blue Ocean

Imidlertid mente Induct at det forelå mistanke om lovstridige og straffbare forhold knyttet til to transaksjoner EHGO hadde foretatt i Norge: For det første mistenkte de at EHGO hadde unnlatt å rapportere inn shortposisjoner i Induct, og for det andre at EHGO hadde utført udekkede shortsalg.

Dessuten mente Induct at EHGO hadde drevet ulovlig markedsmanipulasjon ved å bidra til å senke kursen på Induct-aksjen.

De ventet ved to tilfeller 16 dager før de utstedte aksjer, noe som ifølge låneavtalen gir EHGO rett til å terminere avtalen, ifølge Oslo tingrett.

Fikk bot av Finanstilsynet

ABO ble, som forvalter av EHGO, i mai ilagt et overtredelsesgebyr på 4 millioner kroner for ikke å ha rapportert inn shortposisjoner i Element, Induct og Lavo.tv AS. Oslo tingrett mener imidlertid at dette ikke spiller inn på avtalen mellom Induct og EHGO.

Den manglende rapporteringen av shortposisjoner endrer ikke rettens konklusjoner knyttet til avtaleforholdet mellom partene, skriver retten, som legger til grunn at Finanstilsynet vil undersøke handlene nærmere og sanksjonere eventuelle brudd.

«Finanstilsynets overtredelsesgebyr kan – etter omstendighetene – ikke påvirke avtaleforholdet mellom EHGO og Induct. De offentligrettslige reglene som av tilsynet vurderes brutt er gitt av hensyn til markedet og ikke private selskaper», heter det i dommen.

Les også

«Dødsspirallån-fondet» Alpha Blue Ocean krever nytt Element-styre

Det samme gjelder for eventuell markedsmanipulasjon fra EHGOs side: Tingretten skriver at det er flere omstendigheter som trekker i retning av at EHGO forsøkte å påvirke aksjekursen til egen fordel, men skriver videre at Induct måtte ha sikret seg mot dette i avtaleforhandlingene, og at Finanstilsynet også her eventuelt vil undersøke påstandene nærmere.

Dermed finner retten at EHGO er berettiget til å kreve umiddelbar tilbakebetaling av notene som ikke var konvertert til aksjer, og dessuten å få aksjene som aldri ble utstedt – totalt 179.487 aksjer i Induct.

Vil anke dommen

Induct skriver i en pressemelding at de sannsynligvis vil anke dommen.

«Etter Inducts syn er denne konklusjonen ikke korrekt, siden EGHO mottok flere aksjer enn det skulle dersom EHGO manipulerte aksjekursen gjennom handelen med Inducts aksjer,» heter det i meldingen.

Ingen av partene ble tilkjent saksomkostninger fra den andre.

Her kan du lese mer om

  1. Aksjer
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Alpha Blue Oceans Element-aksjer er tatt i pant

  2. Induct-sjefen har fått millionerstatning av Alpha Blue Ocean – Element-aksjer frigis

  3. Element vil ut av omstridt låneavtale med Alpha Blue Ocean

  4. Annonsørinnhold

  5. Alpha Blue Ocean må muligens legge inn bud på Element

  6. «Dødsspirallån-fond» krever nytt Element-styre