To sjømateksportører får bøter etter eksport av kongekrabbe

Det var Tolletaten og Fiskeridirektoratet som anmeldte saken.

Publisert:

Bøtene er gitt fordi selskapene eksporterte kongekrabbe som norsk kongekrabbe, uten at kravene til dokumentasjon for dette var oppfylt.

Men selskapene anses ikke for å ha brutt reglene med vilje for å oppnå fordeler, ifølge Økokrim. Og heller ingen enkeltpersoner holdes straffeansvarlige for det som har skjedd.

Det ene selskapet, Norwegian Seafood Company, har fått 4 millioner kroner i bot og i underkant av 5,7 millioner kroner i inndragning.

Det andre selskapet, Mathias Bjørge As, har fått 200.000 kroner i bot og drøyt 450.000 kroner i inndragning.

Det var etterkontroller av de to sjømateksportørene som avdekket uriktig opprinnelsesdokumentasjon, da det skulle eksporteres mer enn 380 tonn kongekrabbe til en verdi av rundt 150 millioner kroner.

– Brudd på opprinnelsesreglene i Norges frihandelsavtaler bidrar til dårligere konkurransevilkår for seriøse aktører, og er noe vi ser alvorlig på, sier fungerende seksjonssjef Baard Nenseter i Tolletaten.

Bøtene og inndragningsbeløpene er satt ut fra tollfordelen og det økonomiske utbytte som selskapene fikk som følge av feilene.

Begge selskapene har vedtatt foreleggene.

Publisert: