Dof går rettens vei: – Hadde håpet å unngå dette

Det kriserammede offshorerederiet går til retten for å rekonstruere selskapet, etter at en redningsplan ble nedstemt. Aksjen raste på Oslo Børs. – Hadde vært en fordel å få dette til uten å gå til retten, sier Dof-styreleder Hans Olav Lindal.

Dof har lenge operert i et kriserammet offshoremarked, som har ført til at gjelden har hopet seg opp.
Publisert:

Aksjekursen til Dof falt 42 prosent fredag.

Nedgangen kom etter en melding om at selskapet har startet en konkursprosess i retten.

Styreleder Hans Olav Lindal i Dof.

Offshorerederiet melder at selskapet fredag vil begjære rekonstruksjonsforhandlinger ved Hordaland tingrett.

«Etter styrets vurdering foreligger det ingen annen løsning som sikrer videre drift i Gruppen enn den avtalte Restruktureringen», står det i meldingen.

Selskapet skriver at kreditorene i et brev har krevd at rekonstruksjonen åpnes omgående.

Styreleder Hans Olav Lindal i Dof avviser at selskapet nå i praksis er konkurs.

– Nei, det er ikke det. Dette er en prosess hvor man tar sikte på en frivillig løsning, og aksjonærene skal jo stemme over dette. Men det kan ende med en konkurs hvis man ikke klarer å bli enige, sier Lindal til E24.

Les på E24+

Kommentar: Nå må galskapen i Dof snart ta slutt

– Hadde håpet å unngå dette

Lindal påpeker at prosessen nå tvinges inn i et system hvor retten overvåker det som skjer videre.

– Det må nødvendigvis komme til en slutt etter hvert. Vi hadde håpet å unngå dette, og det er selvsagt en påkjenning for de ansatte og skaper en utrygghet, men den utryggheten har vi for så vidt hatt siden disse problemene oppsto, sier Lindal.

– I og med at vi ikke fikk med nok aksjonærer på den foreslåtte løsningen er det vi nå gjør den eneste måten å komme videre i prosessen på. Siktemålet er å bevare virksomheten og arbeidsplassene, legger han til.

– Er det trist?

– Jeg vil ikke si at det er trist, dette er en prosess som er tilrettelagt for dette formålet. Får vi det ikke til frivillig, er det greit å ha en struktur i lovgivningen som gjør dette mulig. Men vi taper tid, og det koster penger, og det hadde vært en fordel å få dette til uten å gå til retten, sier Lindal.

Les også

Dof-aksjonærene stemte ned redningsplan

Overfører drift til datterselskap

Styret har vært i dialog med oppnevnt rådgiver for minoritetsaksjonærene for å fremskaffe ønsket dokumentasjon.

«Styret har ikke mottatt informasjon som tilsier at minoritetsaksjonærene har noen reell alternativ løsning til Restruktureringen», skriver Dof.

Dof har overført majoriteten av sin virksomhet, eiendeler og kontraktsmessige forpliktelser til sitt heleide datterselskap, DOF Services AS. Det er ifølge meldingen for å sikre videre drift i resten av konsernet uavhengig av utfallet av rekonstruksjonen.

De ansatte i Dof har i henhold til restruktureringsavtalen blitt overført til selskapets heleide datterselskap DOF AS sammen med tilhørende tredjepartsavtaler som er nødvendige for å drive konsernet.

Konsernets «virksomhet forventes derfor å fortsette som normalt, både gjennom hele rekonstruksjonsprosessen og ved en eventuell påfølgende konkurs» i selskapet, står det.

– Overføringen av eiendeler til Dof Services og ansatte til Dof AS, hvorfor gjør dere det?

– Det er for å sikre at virksomheten kan fortsette og arbeidsplassene sikres gjennom en slik prosess. Dette er en intern overflytting innenfor konsernet, så man tar ingen verdier ut av selskapet. Det er for å få en strukturell organisasjon som kan forholde seg til at morselskapet er under restrukturering, sier Lindal.

– Det er en kompleks juridisk prosess, men det er nødvendig fordi at hvis rekonstruksjonen hadde skjedd med eksisterende struktur så ville det påvirket garantier og eksisterende kontraktsforhold, sier han.

– Gjør dere dette for å holde minoritetsaksjonærene unna?

– Nei, det er irrelevant for det vi gjør. Det er samme eierstruktur og fortsatt Dof ASA som eier aktiviteten, selv om den operative virksomhet legges i datterselskaper, sier han.

Les på E24+

Provoserte DOF-aksjonærer vil kuppe styret og sette inn sine egne folk

Skjøv på betalingsfrist

I juni la offshorerederiet frem en redningsplan som gikk ut på å restrukturere selskapet. I oktober inngikk selskapet en tilleggsavtale med kreditorene sine.

Onsdag kveld meldte selskapet at kreditorer i det kriserammede Austevoll-rederiet har gått med på å utsette betalingsfristen for flere obligasjonslån.

Fristen var 30. november, men er nå forlenget til 31. mars, opplyser selskapet.

Dof-ledelsen og kreditorene ble i sommer enige om en redningsplan, men forslaget ble nylig nedstemt på en generalforsamling. Alternativet nå er en rekonstruksjon eller konkurs.

– Ikke villige

En rekonstruksjon vil ifølge Dof utvanne eksisterende eiere enda mer enn redningsplanen som ble foreslått. Ifølge selskapet ville dagens eiere ha sittet igjen med fire prosent gjennom redningsplanen som først ble foreslått. Denne nye prosessen vil gjøre at de bare sitter igjen med én prosent, opplyser selskapet.

– Dere mener det har vært likebehandling gjennom prosessen, selv om noen har stilt spørsmål ved dette?

– Absolutt. Dette har vi også fått dokumentert ettertrykkelig etter at det ble stilt spørsmål om saken. Vi har bekreftet dette i børsmeldinger, og hovedinvestor har også bekreftet det. Vi forstår ikke grunnlaget for disse spekulasjonene, sier Lindal.

– Eksisterende eiere vil sitte igjen med en prosent av verdiene, har de noen mulighet nå til å forhandle om dette?

– Det er helt opp til kreditorene, men signalet de har gitt er at de ikke er villige til å gi mer i forhandlinger, sier styrelederen.

Les også

Dof-opprørere vil kaste offshorerederiets styre

Les også

Dof vurderer rekonstruksjon hvis redningsplan ikke godkjennes

Publisert:

Her kan du lese mer om