Bankkollapsen i USA: Oljefondet har tapt milliardbeløp

Aksjonærene er hardt rammet av at amerikanske banker har gått over ende. Det norske Oljefondet har investert milliarder av kroner i Silicon Valley Bank.

KOLLAPS 1: Silicon Valley Bank er blitt tatt over av myndighetene.
Publisert:

Oljefondet, og dermed det norske folk, har tapt milliardverdier på bankfallet i USA.

Oljefondet opplyser at det ved utgangen av onsdag i forrige uke hadde 1,7 milliarder kroner investert i aksjer og 1,1 milliarder kroner investert i obligasjonerobligasjonerrentepapirer, i dette tilfellet penger Oljefondet har lånt til banken i Silicon Valley Banks morselskap SVB Financial Group.

«Dette er den største bankkollapsen i USA siden finanskrisen, og vi følger nøye med på situasjonen i markedet», skriver pressesjef Line Aaltvedt i Oljefondet i en e-post til E24.

Aksjonærene og enkelte usikrede kreditorerusikrede kreditorerlångiver uten sikkerhet ved pant eller lignende er ubeskyttet av myndighetene som har stengt banken.

Fondet forventer å få tilbake noe penger fra obligasjonsinvesteringen i SVB, men det er for tidlig å si hvor mye, opplyser Aaltvedt.

KOLLAPS 2: Signature Bank er blitt tatt over av myndighetene.

Endret siden nyttår

Også New York-banken Signature Bank og kryptobanken Silvergate stengte nylig.

Fondet hadde pr. onsdag i forrige uke 0,4 millioner kroner i aksjer i Signature bank, og 16 millioner kroner i aksjer i Silvergate.

Slik var Oljefondets aksjeverdier i de tre bankene pr. 31. desember 2022:

  • SVB Financial Group, morselskapet til Silicon Valley Bank: 1,4 milliarder kroner, tilsvarende 1,01 prosent av selskapet
  • Signature Bank: 160,6 millioner kroner, tilsvarende 0,22 prosent av selskapet
  • Silvergate Capital Corp: 40,1 millioner kroner, tilsvarende 0,74 prosent av selskapet

I gjennomsnitt eier fondet 1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden.

Det betyr at fondet ved årsskiftet eide en mindre andel av de nå kollapsede bankene enn det fondet i snitt gjør i selskapene det eier aksjer i.

Beløpene Oljefondet eide aksjer for i de tre bankene falt ved utgangen av fjoråret sammenlignet med samme tidspunkt året før.

Per utgangen av 2021 var verdien til Oljefondets eierskap på nesten 3 milliarder kroner i SVB Financial Group, 1,6 milliarder kroner i Signature Bank og 79,6 millioner kroner i Silvergate.

Nedgangen Oljefondets aksjeverdier i fjor kom i samme periode som de tre bankene falt på børs.

Aksjonærene i de tre bankene har tapt 72 milliarder dollar regnet ut fra toppnoteringer, skriver Wall Street Journal.

Beløpet tilsvarer 760 milliarder kroner.

Ved månedsskiftet hadde SVB Financial Group, Signature Bank og Silvergate Capital en kombinert markedsverdi på nesten 25 milliarder dollar (264 milliarder kroner), ifølge S&P Capital IQ.

Morselskapet til Silvergate er fortsatt børsnotert, men kursen har falt rundt 90 prosent.

KOLLAPS 3: Silvergate Capital har stengt banken sin.

Bakgrunn: Bankrun

Silicon Valley Bank har konsentrert seg om oppstartsselskaper i teknologitunge Silicon Valley, mens både Signature Bank og Silvergate har spesialisert seg på kryptoaktører.

Bankene ble blant annet rammet av lavere innskudd.

Kollapsen i Silicon Valley Bank er den nest største i USA gjennom tidene, og det er den største banken som har falt siden finanskrisen da Washington Mutual kollapset i 2008.

Renteoppgang og en gigantisk investeringstabbe er bakteppet for Silicon Valley Banks fall.

Banken satset på at rentene ville holde seg lave og satte i 2021 – da teknologioppturen var på sitt sterkeste – inn en strøm av innskudd i obligasjonsmarkedet.

Det viste seg å føre til milliardtap da rentene gikk opp og kapitalmarkedet tørket inn for teknologiselskaper. Disse tok ut penger fra Silicon Valley Bank og banken måtte frigjøre likviditetlikviditetkontanter og lignende som kan brukes til å betale løpende regninger ved å selge obligasjonene.

Etter at banken i forrige uke meldte at den ville hente milliardbeløp for å dekke tapet, økte frykten, flere tok ut penger av banken og aksjekursen raste. Det hele endte med at myndighetene tok over banken.

Amerikanske myndigheter har sagt at de som har skutt inn penger i banken skal få tilbake pengene sine. Men aksjonærene og enkelte usikrede kreditorer har tapt alt.

Publisert:

Her kan du lese mer om