Dagen på Wall Street

Bredt fall på Wall Street: – Litt mer urolig

Wall Street falt selv om prisveksten i USA var lavere enn ventet. Sjefstrategen i Formuesforvaltning ser et mer urolig aksjemarked, men også gode grunner til optimisme.

 • Eirik Billingsø Elvevold
Publisert:

Etter en grønn start på handelsdagen i USA, surnet stemningen raskt.

Ved stengetid ser de toneangivende indeksene slik ut:

 • S&P 500 falt 0,57 prosent
 • Nasdaq falt 0,45 prosent
 • Dow Jones falt 0,84 prosent

Nedgangen kom til tross for ferske inflasjonstall fra det amerikanske arbeidsdepartementet, som viste den laveste prisveksten på syv måneder.

Inflasjonen i USA er på 5,3 prosent i august sammenlignet med samme tid i fjor. Det er noe lavere prisvekst enn det som ble registrert måneden før.

Den sesongjusterte prisveksten på 0,3 prosent fra juli til august var noe lavere enn måneden før, da prisveksten var på 0,5 prosent. Forventningen var på en vekst på 0,4 prosent i august, ifølge nyhetsbyrået Dow Jones.

Les også

USA-prisene 5,3 prosent høyere enn for ett år siden

Sjefstrateg: – Litt mer urolig

– Det er ingen tvil om at markedet er litt mer urolig, sier sjefstrateg Christian Lie i Formuesforvaltning til E24.

– Det er ikke unaturlig med tanke på oppgangen siden mars i fjor, der retningen stort sett har vært rett opp, spesielt for amerikanske aksjer.

Lie mener likevel man bør være forsiktig med å overtolke markedsbevegelsene i lys av inflasjonsfrykt og såkalt «tapering» fra USAs sentralbank Federal Reserve (Fed).

«Tapering» referer til når Fed offisielt begynner å snakke om nedtrapping av støttetiltak.

– Fed-tapering er noe alle er godt forberedt på at skal komme. I obligasjonsmarkedet er det få tegn til utpreget frykt for en uheldig inflasjonsspiral, sier Lie.

– Obligasjonsmarkedet sier at det vil bli litt høyere inflasjon enn de foregående fem årene, men at det ikke er et stort problem. Vi må anta at aktørene i markedet har fornuftige forventninger, selv om vi også vet at signalet fra prisene på statsobligasjoner forstyrres av sentralbankens store obligasjonskjøp.

SJEFSTRATEG: Formuesforvaltnings sjefstrateg Christian Lie. Formuesforvaltning er Norges største privateide rådgivnings- og forvaltningsselskap med 115 milliarder kroner under forvaltning.

Fed har så langt ikke vært klar til å avslutte støttekjøpene av rentepapirer og heve renten. I juli holdt banken renten uendret på nær null, og opprettholdt støttekjøpene på 120 milliarder dollar i måneden.

Fed har tidligere sagt at støttekjøpene vil fortsette frem til det er gjort «betydelige fremskritt» i den amerikanske økonomien, knyttet til faktorer som arbeidsledighet og inflasjon. Banken har også sagt at den antar at oppgangen i inflasjonen i det siste er midlertidig.

– Inflasjonsforventningene er kommet litt ned

I både juni og juli var prisveksten i USA på 5,4 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Dermed har prisveksten avtatt noe i august.

Justert for energi- og matvarepriser (kjerneinflasjon) var årsveksten for konsumprisindeksen på 4,0 prosent i august.

– De amerikanske inflasjonsforventningene er kommet litt ned de siste dagene. Nå ligger de på rundt 2,5 prosent for de neste fem årene. Det er en prisvekst som er rimelig innenfor det sentralbanken kan være komfortabel med gitt deres fleksible inflasjonsmål. Sentralbanken er for øvrig mest opptatt av kjerneinflasjonen, sier Lie.

Sjefstrategen mener det er «veldig smarte mennesker» på begge sider av inflasjonsdebatten. Selv regner han seg som «helt nøytral».

– Noen mener det kan bli et stort problem, mens andre tror Fed har rett i at det bare er midlertidig inflasjon, primært utløst av pandemien, sier Lie.

– Du vil alltid finne gode argumenter for og imot. Selv sentralbanken i USA har gått fra å prøve å predikere inflasjon, til å bli mer reaktiv. Det indikerer at inflasjon i praksis er umulig å spå.

«J-POW»: USAs sentralbanksjef Jerome Powell.

Forventer relativt høy vekst neste år

Tirsdag slapp Bank of America en undersøkelse som viser at fondsforvalteres forventninger til økonomisk vekst er på sitt laveste nivå siden april 2020. Forventningene til inntjening har ikke vært lavere siden mai 2020.

– Ikke overraskende signaler, ettersom det er tydelige tegn til noe lavere marsjfart enn gjennom de foregående månedene, sier Lie.

– Forventningene blant disse kapitalforvalterne har da også vært på ekstremt høye nivåer tidligere, men avtar nå i takt med mer moderate utsikter til økonomisk vekst og selskapsinntjening. Akselerasjonen kan ikke vare evig, ei heller den postpandemiske rekylen.

Lie påpeker at konsensusforventningen til vekst i verdensøkonomien er på 6 prosent i år og 4,5 prosent for neste år.

– Selv om markedet forventer svakere veksttakt neste år, er det relativt sett høye vekstrater. De siste 40 årene ligger gjennomsnittet på 3,3 prosent. Det forventes med andre ord en god marsjfart i økonomien neste år.

Les også

Høyere strømpriser løfter total inflasjon

Samtidig forventes det en vekst i selskapsinntjening for amerikanske aksjer på 42 prosent i år og 9 prosent neste år, ifølge Lie. For globale aksjer forventes det inntjeningsvekst på 49 prosent i år og 7,3 prosent neste år.

– Hvis analytikerne får rett, og alt annet er likt, vil det bli fortsatt god økonomisk utvikling og positivt vekst i selskapsinntjening neste år. Det kan føre til at vi ser det samme som i år, at aksjemarkedet gir positiv avkastning, selv om den sannsynligvis blir lavere enn i år, samtidig som prisingen på aksjer faller.

– Det store comebacket er bak oss

Lie forklarer at den sterke veksten i år handler om at sammenligningsgrunnlaget i fjor var så labert.

– Den forventede veksten neste år er derfor enda mer imponerende hvis den realiseres, sier han.

– Veksten i 2022 vil drives av at verdensøkonomien åpner seg enda mer opp som følge av vaksineutrulling, og at husholdningene kan bruke penger igjen, som ikke er brukt på grunn av restriksjoner, særlig i servicesektoren. Industriselskapene, som sliter med innsatsfaktorer på grunn av verdikjedeproblemer, vil øke produksjonen for å møte økt etterspørsel og bygge opp lave lagernivåer.

– Det store comebacket fra pandemien er imidlertid bak oss, fastslår Lie.

Les også

Norske bedrifter legger coronakrisen bak seg

Han viser til Googles mobilitetsdata, som måler bevegelsesmønstre i detaljhandelsbutikker, fritidsaktiviteter, boligområder, arbeidsplasser og kollektivtrafikk.

Google-tallene viser at flere land nå ligger over normalnivået før pandemien.

– Det gjelder Norge, Danmark, Frankrike og Tyskland. I Spania og Sverige nærmer det seg normalnivå, sier Lie.

– Men i USA og Storbritannia ligger mobiliteten fortsatt 8–9 prosent under normalnivået på grunn av til dels høy smittevekst og en del restriksjoner.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Dagen på Wall Street
 2. Wall Street
 3. S&P 500
 4. Dow Jones
 5. Nasdaq

Flere artikler

 1. Rentefrykt fortsetter å ryste tek-aksjer: – Ikke usannsynlig at 2022 blir et mer urolig år

 2. USA-prisene 5,3 prosent høyere enn for ett år siden

 3. Wall Street i pluss etter Fed-nyhet

 4. Høyeste amerikanske prisvekst på nesten 40 år

 5. Feds milliardnedtrapping: – Skal mye til for å være mer aggressiv enn markedet venter nå