E.ON kjøper 25 prosent av Horisont Energi for 370 millioner

Den europeiske energigiganten E.ON kjøper seg inn i Horisont Energi i en samarbeidsavtale for utvikling av karbonfangst og -lagring, samt produksjon og verdikjeder for rent hydrogen og ren ammoniakk.

SAMARBEIDSAVTALE: Horisont Energi-gründer Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen har inngått av avtale der E.ON tar ansvar for karbonfangst og kondensering, mens Horisont Energi vil stå for transport og lagring av CO2.
Publisert:

Horisont Energi og det europeiske energiselskapet E.ON inngår en strategisk samarbeidsavtale for å utvikle et europeisk tjenestetilbud for ende-til-ende karbonfangst, transport og lagring, utvikling av virksomhet innen fjerning av karbon samt produksjon og verdikjeder for rent hydrogen og ren ammoniakk, ifølge en melding fra selskapet.

I forbindelse med avtalen vil Horisont Energi gjennomføre en rettet emisjon mot E.ON, som vil gi E.ON en eierandel på 25 prosent i selskapet.

– Med denne avtalen inngår vi i et langsiktig strategisk samarbeid med E.ON, sier Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, administrerende direktør i Horisont Energi.

E. ON skal kjøpe 5,7 millioner nye aksjer i Horisont Energi til 65 kroner per aksje, slik at totalt investeringsbeløp blir på 370,9 millioner kroner. Prisen er på linje med dagens sluttkurs på 65,44 kroner. Emisjonen (utstedelsen av de nye aksjene) er planlagt gjennomført i slutten av januar 2022.

Aksjekursen har steget markant det siste halvåret.

Skalerer opp CCS og ren ammoniakk

– Dette vil gjøre det mulig for Horisont og E.ON å spille en avgjørende rolle i dekarboniseringen av viktige industrisektorer i Europa, samtidig som vi skalerer opp og kommersialiserer CCS og ren ammoniakk, sier Eidesen videre.

Det vil også gjøres en reparasjonsemisjon på 769.230 aksjer mot eksisterende aksjonærer, på totalt 50 millioner kroner.

Samarbeidet mellom de to selskapene vil skje ved at E.ON tar ansvar for karbonfangst og kondensering, mens Horisont Energi vil stå for transport og lagring av CO₂.

– Samarbeidet med Horisont Energi vil sette oss i stand til å ta en lederposisjon i fremtidens industrielle karbonsyklusvirksomhet, som vil være en sentral driver for dekarbonisering av europeisk industri og offentlig sektor i andre halvdel av tiåret, sier E.ON-direktør Patrick Lammers.

Les på E24+

To år gammelt Sandnes-selskap fekk nesten halvparten av Enovas hydrogen-milliard

EUs grønne visjoner

Selskapet viser til EU-kommisjonens visjon for karbonfjerning, som ble lansert på tampen av fjoråret. Ifølge kommisjonens planer skal lovforslaget om EUs rammeverk for sertifisering av karbonfjerning komme i fjerde kvartal 2022.

Transaksjonen vil presenteres nærmere på en webcast torsdag klokken 0830.

Horisont Energi gikk på Euronext Growth rett etter nyttår i fjor. I desember kapret selskapet nesten halvparten av statens tildeling på totalt én milliard kroner til ulike hydrogenprosjekter.

Horisont Energi har nå en markedsverdi på i overkant av en milliard kroner, etter en oppgang på over 60 prosent det siste halvåret. Øystein Stray Spetalen er blant storeierne.

Her finner du meldingen fra selskapet
Publisert: