Mot milliardsøksmål i laksekonflikten: – Overrasket

Krangelen mellom de Oslo Børs-noterte lakseselskapene kan ende med et milliardsøksmål i retten. Styrelederen til saksøkte NTS sier gjennom sin advokat at han er overrasket.

Styreleder Nils Williksen i NTS.
Publisert: Publisert:

– Det økonomiske tapet for NRS og minoritetsaksjonærene er på flere milliarder kroner, sier konstituert toppsjef Klaus Hatlebrekke i Norway Royal Salmon (NRS).

Fredag meldte NRS at det går til søksmål mot NTS på grunn av det de mener er kontraktsbrudd.

NRS mener NTS har brutt en aksjekjøpsavtale mellom de to oppdrettsselskapene, noe som medfører et «betydelig økonomisk tap» for NRS og dets aksjonærer.

Konstituert NRS-sjef Klaus Hatlebrekke

Hatlebrekke sier at det spesifikke beløpet vil bli konkretisert i selve erstatningssøksmålet.

– Vi vil kreve erstattet det fulle økonomiske bortfallet av Salmonor-transaksjonen, skriver Hatlebrekke i en e-post til E24.

Advokatmat

Hatlebrekke forteller at de er i en tidlig fase i prosessen ettersom «avtalebruddet» ble begått torsdag og at de nå har varslet erstatningssøksmål.

Dermed kan det bli mer jobb for advokatfirmaet Wiersholm, som er advokatforbindelsen til NRS.

Advokat Mons Alfred Paulsen i advokatfirmaet Thommessen representerer på sin side NTS og svarer på vegne av styreleder Nils Williksen:

Advokat Mons Alfred Paulsen representerer NTS.

«NTS registrerer at NRS varsler søksmål. Sett i lys av vår begrunnelse for å stemme imot emisjonen så er vi overrasket. Vi vil avvente ytterligere kommentar til vi har fått studert varselet nærmere.»

NTS stemte torsdag mot en kapitalinnhenting på 1,9 milliarder kroner, der pengene etter planen skulle gå til oppkjøpet av Salmonor.

Da NTS torsdag skrev at det ville stemme mot kapitalinnhentingen, begrunnet selskapet dette med at det ikke hadde den nødvendige godkjenningen fra generalforsamlingen til å stemme for en kapitalinnhenting i et av sine datterselskap.

«NTS stemmegivning på dagens generalforsamling (den ekstraordinære som ble avholdt torsdag red.anm.) i NRS betyr ikke at NTS ikke vil gjennomføre transaksjonen med NRS Farming AS om et salg av aksjene i Salmonor, men gjennomføringen vil bli utsatt til etter at generalforsamlingen i NTS har tatt stilling til om de eventuelt vil gi et slikt samtykke», skrev NTS.

Fredag morgen sendte NTS en innkalling til årets ordinære generalforsamling der en av sakene som skal behandles er en emisjon i Norway Royal Salmon.

Mener NTS kunne fått godkjenning før

Det uavhengige styret i NRS skriver i fredagens melding at de «noterer seg» innkallingen. De mener at NTS har hatt mulighet til å innkalle til generalforsamling siden det første budet på selskapet ble kunngjort 17. januar. Det «ettersom NTS allerede på dette tidspunktet», havnet i en situasjon der de ikke kunne oppfylle forpliktelsene i avtalen rundt Salmonor.

NRS sier at NTS aldri har opplyst at en slik generalforsamling kunne være et alternativ.

«NTS har i stedet valgt å vente med å sende slik innkalling til slik generalforsamling etter at emisjonen var bortfalt som følge av NTS’ stemmegivning på generalforsamlingen 7. april», skriver NRS-styret. Styret legger til at det ikke fremstår som realistisk at NTS vil støtte en emisjon uansett, ettersom over 50 prosent av NTS-aksjonærene har takket ja til budet fra Salmar.

Et av vilkårene i budet fra Salmar er at Salmonor-transaksjonen ikke gjennomføres.

Maktkamp

Bakgrunnen er en krangel mellom NTS og NRS-styret om det tidligere avtalte kjøpet av lakseoppdretteren Salmonor, som har oppstått i kjølvannet av en maktkamp i NTS.

Opprinnelig ble det avtalt at NRS skulle kjøpe Salmonor fra NTS. Det skulle finansieres med en kapitalinnhenting. NTS eier i dag hele Salmonor og 68 prosent av NRS.

Men transaksjonen ble stemt ned på en ekstraordinær generalforsamling denne uken, blant annet av nettopp NTS. Det skjedde etter at maktkampen i NTS endte med at en aksjonærgruppe tok kontrollen og avtalte salg av NTS til Salmar.

NTS-styret slo deretter fast at Salmar-budet på NTS gjorde at det etter loven var forhindret fra å stemme for kapitalutvidelsen.

NRS-styret argumenterte på sin side med at NTS hadde «påtatt seg en ubetinget juridisk forpliktelse til å stemme for emisjonen».

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om