Slik er brikkene i supply-puslespillet

Gjeld og nye investorer tvinger frem endringer i familiedominert bransje.

Publisert: Publisert:

I sommer har Kjell Inge Røkkes Aker gått inn som ny storaksjonær i offshorerederiet Solstad Offshore og er nå i ferd med å sluke Rem Offshore med tvang.

Aker-sjef Øyvind Eriksen har selv omtalt Rem som en liten brikke i et større puslespill.

De aller fleste regner Akers første to raid som startskuddet for en høst hvor brikkene i puslespillet skal legges på nytt gjennom nye sammenslåinger, gjeldssaneringer og mulige konkurser.

Se nøkkelinformasjon om 11 av de største brikkene i supply-puslespillet i øverst i saken. Grafikken viser noen av de største norske supplyrederiene, hvem som er eiere, gjeld - og hvor mange skip de har.

Aker og Solstad har åpent sagt at de ønsker å sluke flere rederier. Det samme har Kristian Siem, som er hovedeier i Siem Offshore, og representanter for John Fredriksen, som er hovedeier i Deep Sea Supply, sagt.

Hva er det som gjør at offshorerederiene er i krise?

Over 100 offshoreskip ligger uvirksomme i opplag. Så godt som samtlige rederier i større eller mindre grad sliter med en alt for høy gjeld, som blir umulig å betjene etterhvert som gullkantede utleiekontraktene som ble inngått før oljeprisfallet i 2014 løper ut.

Les også

Røkkes Aker har tjent 280 millioner på supplybransje i gjeldskrise

Fartsblinde redere

– Vi ble fartsblind og mister respekten for lån i milliardklassen, sa Havila Shippings styrleder Per Sævik til Sunnmørsposten nylig.

– Når alle tenker likt, er det ingen som tenker særlig mye, sa han.

Hans rederi sluttet tidligere i år å betjene milliardgjelden.

For nå er offshorerederienes lån blitt noe som bekymrer banksjefene.

(saken fortsetter under bildet)

FØRST UT: Smilene var brede da Lars Peder Solstad (t.v), Øyvind Eriksen (midten) og Arild Myrvoll (t.h.) presenterte fusjonen mellom Solstad Offshore og Rem Offshore.

Administrerende direktør Arne Austreid i Sparebank 1 SR-Bank er en av dem.

Hans bank bokførte utlånstap på 445 millioner kroner i første halvår, hvorav en betydelig del stammer fra kunder med virksomhet knyttet til offshoreskipbransjen.

NY EPISODE AV VALEBROKK & CO: Hør mer om krisen i offshorerederiene her

Han hilser sammenslåinger og fusjoner velkommen.

– Vi tror det i mange sammenhenger kan være positivt å få større aktører med god kompetanse som har evne til å restrukturere forretningen og evne til å skape større forhandlingsstyrke overfor oljeselskapene og kanskje også evne til å ta ut kapasitet, sier Arne Austreid E24.

Les også

Sier nei til Akers fusjonsinvitasjon

Han har nettopp vist en oversikt over 18 navnløse kunder i bransjen som banken har gitt mer enn syv milliarder kroner i lån til. Halvparten av kundene er i ferd med å gjennomføre en restrukturering, mens flere av de resterende er i forhandlinger om å restrukturere gjelden.

Men banken har første prioritet pant i de 77 skipene de har gitt lån til og har selv ikke spesielt stor lyst til å ettergi gjeld.

– I prinsippet skal eierne og obligasjonseierne tape alt før vi skriver ned lån. Vi gir ikke bort milde gaver, sa finansdirektør Inge Reinertsen under resultatpresentasjonen.

Gjelden gnager

NHH-professor Ola H. Grytten

Det er gjelden som tynger landets offshorerederier som tvinger frem endringer i bransjen i et omfang og i et tempo som knapt har vært sett tidligere.

– Jeg vil bli veldig overrasket om det ikke blir vesentlig færre rederier innen krisen har lagt seg, sier professor Ola Honningdal Grytten ved Norges Handelshøyskole til E24.

Han ønsker ikke å spå hvem som vil bli slått sammen med hvem eller hvor raskt det vil gå.

Det er særlig på Sunnmøre, og i særdeleshet i Fosnavåg, at situasjonen er i ferd med å tilspisse seg.

Rem Offshore er et av fire store offshorerederier i tettstedet Fosnavåg.

Naboer i gjeldskrise

I supplyskip-næringens «hovedstad» Fosnavåg ligger det børsnoterte supplyskiprederiet som først forsøkte å få en løsning med sine kreditorer.

Men Per Sæviks rederi Havila Shipping fikk ikke tilstrekkelig oppslutning blant sine långivere, og refinansieringsplanen havarerte.

17. februar varslet rederiet at de ikke lenger betaler renter og avdrag på gjeld.

Les også

Analytiker om rederiene på Nord-Vestlandet: – Man må ha en partner

Havila Shipping forhandler med bankene og obligasjonseierne om en refinansieringsløsning. Men rederiet har så langt ikke fått en løsning.

Ved utgangen av første kvartal hadde selskapet knappe 5,6 milliarder kroner i gjeld, mens kassebeholdningen var på 274 millioner. I første kvartal var brutto kontantstrømmen fra driften positiv med knappe 123 millioner kroner.

Ikke langt fra Havila i Fosnavåg ligger det ikke børsnoterte rederiet Olympic Ship.

Rederiet hadde ved utgangen av første kvartal nesten seks milliarder kroner i samlet gjeld og andre forpliktelser og 249 millioner kroner i banken.

Kontantstrømmen fra driften var positiv med 129 millioner kroner i første kvartal.

Selskapet fikk i begynnelsen av juli en avtale med sine kreditorer som innebærer at de kun betaler renter på gjelden frem til 16. september i påvente av at rederiet for fremforhandlet en avtale om refinansiering av selskapet.

(saken fortsetter under bildet)

I FORTØYNINGENE: Supplyskip fra Farstad Shipping i opplag i Ålesund i februar.

Den største brikken

I Ålesund ligger Farstad Shipping som etter utgangen av første kvartal hadde en brutto rentebærende gjeld på 11,8 milliarder kroner, men med 1,4 milliarder kroner i banken.

Kontantstrømmen fra driften var positiv med 169 millioner kroner.

Selskapet fikk i begynnelsen av juli en avtale med sine kreditorer som innebærer at de kun betaler renter på gjelden frem til 1. oktober i påvente av at rederiet for fremforhandlet en avtale om refinansiering av selskapet.

Felles for de tre rederiene, og alle andre supplybåtrederier, er at inntjeningen fra driften faller etterhvert som gullkantede kontrakter fra før oljeprisfallet i 2014 løper ut.

Analytiker Karl-Johan Molnes i Norne Securities mener det vil komme en rekke sammenslåinger utover høsten.

Ålesund-rederiet Farstad Shipping er den største brikken i puslespillet som kommer til å bli lagt på nytt i løpet av høsten.

– Ikke før til jul vil vi vite hvilke selskaper som har klart seg alene ved hjelp av ekstern kapital og hvilke som har funnet ut at samarbeid med andre selskaper gjennom fusjoner er den beste måten å overleve og forberede seg på neste opptur, sier Molnes til E24.

Les også

Åge Remøy om offshore-fusjon:
– Vemodig

Les også

Frykter Røkke-raid: – Vil få utenkelige konsekvenser

Les også

Aker solgte fisk for å drive bunnfiske i olje

Publisert:
Gå til e24.no