Silver halverer pensjonsutbetalingen i mars

Pensjonsselskapet Silver er under offentlig administrasjon, men får likevel betalt ut litt av pensjonen til kundene i mars.

TATT UT AV RUTE: Tidligere Silver-sjef Mikkel A. Berg måtte gå da selskapet ble satt under offentlig administrasjon.
Publisert:

På sine hjemmesider opplyser selskapet at de utbetaler halvparten av det de ville utbetalt hvis selskapet hadde hatt evne til å oppfylle de gjeldende solvenskravene.

Etter at Silver ble satt under offentlig administrasjon av staten i midten av februar fordi selskapet etter Finansdepartementets vurdering ikke oppfyller kapitalkravene til pensjonsselskaper, ble ledelsen og styret fjernet til fordel for et administrasjonsstyret.

Silver har i dag en forvaltningskapital på 9,5 milliarder kroner, 20.000 fripoliser og 3.000 pensjonskapitalbevis.

Administrasjonsstyret skriver i meldingen at de har bestemt at Silver inntil videre skal betale ut halverte pensjoner den 15. i hver måned inntil videre. Styret påpeker videre at det kun er kunder som allerede mottok pensjon før selskapet ble satt under administrasjon som vil få utbetalt penger nå.

Man vurderer fortsatt hva man skal gjøre med kundene som egentlig skulle startet pensjonsutbetalingen sin nå i mars.

– Administrasjonsstyrets oppgave er å forvalte kundenes interesse på best mulig måte. Det er mange forhold som spiller inn med hensyn til å finne gode løsninger, så arbeidet må påregnes å ta noe tid, står det i meldingen.

Administrasjonsstyret tar forbehold om at utbetalingen på 50 prosent kan bli endret:

– Hvis det skulle vise seg at 50 prosent betaling av pensjoner er for høyt, vil det – generelt eller i forhold til enkeltpensjonister – kunne besluttes å redusere utbetaling av pensjoner eller stanse pensjonsutbetalinger eller bli krevd tilbakebetaling.

Administrasjonsstyret sier at de vil komme mer informasjon om utbetalingene innen 15. april, når neste utbetaling er planlagt.

Les også

Ny direktør må gå i Silver

– Ikke grunnlag for fulle pensjonsutbetalinger

Problemet Silver har støtt på er at det ikke trolig ikke er nok penger i selskapet til å betale ut pensjonene de har forpliktelser på.

– Det er avdekket at selskapet ikke har tilstrekkelig kapital til å oppfylle gjeldende solvensregelverk. Det er derfor ikke grunnlag for fulle pensjonsutbetalinger nå, skriver styret, og legger til at halveringen i utbetalingene «bidrar til å sikre likebehandling» av pensjonskundene i selskapet.

Tidligere kommunikasjonsdirektør i Silver, Jon Haugan, opplyste til E24 i februar at Finanstilsynet mener selskapet mangler fire milliarder kroner for å innfri forpliktelsene til pensjonskundene.

Administrasjonsstyret som nå forvalter selskapet ble nedsatt av Finanstilsynet den 17. februar, og består av Sven Iver Steen (leder), Erik Keiserud (nestleder) og Fridtjof Berents.

DINE PENGER+: 4 grafer som forklarer Silvers sammenbrudd

I krangel med staten

Sylvi Listhaug, som er settestatsråd for Siv Jensen i Silver-saken, kom med en klar tale mot selskapet og plasserte ansvaret for utviklingen.

– Silver har lovet et produkt som selskapet ikke har hatt penger til å kunne innfri, sa Listhaug da selskapet ble satt under administrasjon.

Samtidig hamret hun løs på Silvers påstander.

– Silver prøver nå å gi myndighetene skylden for at de har kommet i denne situasjonen som rammer deres kunder, sier Listhaug.

Silver forsøkte å gå rettens vei for å stoppe den statlige overtagelsen av pensjonsselskapet, uten hell. Tidligere styreleder i Silver, Stig Grimsgaard Andersen, sparte ikke på kruttet:

– Vi er sjokkert og forbannet. Statens vedtak om å sette Silver under administrasjon kaster rått og hensynsløst 20.000 pensjonskunder ut i stor og lang usikkerhet. Dette er et stygt maktovergrep fra regjeringen, skrev Grimsgaard Anderssen, representant for aksjonærene i Silver i en pressemelding.

Les også

Gabler blir rådgiver for Silver

Les også

Silvers kunder kan bli solgt

Les også

Silver slår tilbake mot Listhaug

Publisert:

Her kan du lese mer om