Bjerke: - Spleiselaget er fortsatt intakt

I kronebeløp ble utbyttet økt for DNBs aksjonærer. Prosentandelen holdes imidlertid fast på 25 prosent. Konsernsjef Rune Bjerke bedyrer at DNBs spleiselag fortsatt holder stand.

LØNNSOMHET FORAN VEKST: Foran en sal full av presse og analytikere var konsernsjef Rune Bjerke i DNB torsdags formiddag klar på at de kun skal ha lønnsom vekst. Vekst i seg selv er ikke ett mål alene. Bildet er fra en tidligere anledning.
Publisert: Publisert:

Det var en svært fornøyd Rune Bjerke som innledet torsdagens presentasjon av kvartalstall og årsregnskap for DNB-konsernet.

DNB la frem et av de beste resultatene i konsernets historie. Og nå kan aksjonærene glede seg over et høyere utbytte enn først spådd av analytikerne.

Les også: Knallresultat fra DNB

Spleiselaget?

Da strengere krav til kapital ble innført for de norske bankene i fjor, brukte Bjerke begrepet, «spleiselaget», på hvordan de skulle oppnå de nye kravene fra myndighetene.

Kostnadene ved strengere kapitalkrav skulle fordeles på eiere, ansatte og kunder.

På spørsmål fra E24 om spleiselaget nå er opphørt, svarer Bjerke:

- Nei, spleiselaget består. Bare de siste åtte månedene har 1.500 ansatte måtte gå i konsernet. Fra tidligere har eierne skutt inn 14 milliarder i egenkapital.

Han viser også til at DNBs utbytte ligger på rundt en tredjedel av det svenske banker utbetaler.

Under dagens presentasjon ble det også kjent at ytterligere 300 ansatte skal forlate bankgiganten de kommende månedene. Sluttavtaler er allerede signert.

Må bygge egenkapital frem til 2017

- Hvert år frem til 2017 må DNB bygge en årlig gjennomsnittlig egenkapital på mellom 11 og 14 milliarder kroner, uttalte Rune Bjerke under presentasjonen tidligere på dagen.

De trenger ytterligere 40 milliarder kroner i kjernekapital frem til 2016.

Han var klar på at de må fortsette å forbedre lønnsomheten, dersom avkastningsmålet på 12 prosent skal nås.

Egenkapitalavkastningen ble for 2013 på over 13 prosent.

Les også: Danske Markets høyner DNB-mål

Tjener godt på utlån

Utlånsmarginen til DNB er på 2,42 prosent, og utlånstapene er fra 2012 til 2013 redusert med en milliard kroner.

DNB venter fortsatt lave tap på utlån i 2014 med mellom 2 og 3 milliarder kroner.

I sum har dette gjort det svært attraktivt med utlånsvirksomhet for storbanken, som planlegger ytterligere vekst i person- og småbedriftsmarkedet.

Fortjenesten på innskudd øker også

Resultatregnskapet viser også at innskuddsrenten fortsetter oppover. Bare for fjoråret økte renteinntektene med 7 prosent.

Konserndirektør finans, Bjørn Erik Næss, uttalte under presentasjonen at disse størrelsene ville variere mellom kvartalene, og det ble viktigere å se på den underliggende trenden.

Den underliggende trenden er økning i renteinntektene.

Les også:

DNB: - Selg StatoilResultatsesongen tiltar i styrkeShipping-bank får grønt lys

Publisert:

Her kan du lese mer om