Storeier selger alt i Norske Skog

Storeieren GSO Capital Partners kvitter seg med enda flere aksjer i Norske Skog, og er nå helt ute av selskapet.

SELGER ALT: GSO Capital Partners har vært Norske Skogs største eier. Nå har selskapet solgt alle aksjene.

Foto: Vidar Ruud NTB scanpix
Publisert:,

Det skriver papirprodusenten i en melding.

GSO Capital Partners, som er kontrollert av Blackstone, har solgt 23.969.076 aksjer til en pris på 40 øre per stykk.

Det utgjør en sum på rundt 9,6 millioner kroner.

Norske Skogs refinansiering i 2016 førte til at det tradisjonsrike skogkonsernet fikk to nye tause og anonyme hovedeiere.

Fond forvaltet av GSO Capital Partners ble største aksjonær, mens Cyrus Capital Partners ble neste største aksjonær.

Det skjedde etter aksjekjøp og en påfølgende aksjekapitalutvidelse som utløste en forlengelse av løpetiden på deler av Norske Skogs gjeld.

Begge var og er trolig fortsatt store eiere av Norske Skogs obligasjonslån.

Kort etter refinansieringen har Cyrus gradvis solgt seg ned i Norske Skog, mens GSO var trofast aksjonær og beholdt sine aksjer frem til i vår.

Men bare to dager etter at Norske Skog-styret bekreftet at Sven Ombudstvedt trakk seg som konsernsjef i selskapet etter et omdiskutert aksjesalg, begynte fondet å lempe ut aksjer.

I forrige uke solgte GSO 10,4 millioner aksjer, og mer enn halverte eierandelen sin i selskapet fra 22 prosent til 11,8 prosent.

Les mer: Norske Skog – fra pengemaskin til gjeldskrise

Forhandler om redningsplan

Selskapet har den siste tiden forhandlet med kreditorene om en redningsplan.

Fredag skrev selskapet at det hadde kommet inn to nye restruktureringsforslag fra kreditorene, og at kreditorene var villige til å forlenge fristen til 18. august, samt et likviditetslån på 16 millioner euro (148 millioner kroner).

I en børsmelding fredag gikk konsernsjefen langt i å love en løsning.

– Etter måneder med diskusjoner med obligasjonseierne, er det mulig å se for seg at vi neste uke vil være i stand til å lansere et revidert transaksjonsforslag som oppnår hovedmålene for refinansieringsprosessen med støtte fra en vesentlig del av kreditorene slik at andre aktører kan vurdere den, sa Sperre.

Et slikt forslag har ennå ikke kommet.

– Store sprik

– Det er fortsatt nokså store sprik i synet på hva som er en akseptabel løsning, sa konsernsjef Lars Sperre til Dagens Næringsliv mandag.

Ikke alle kreditorene har sagt ja til at selskapet kan utsette rentebetalingene, og Norske Skog misligholder fortsatt et av obligasjonslånene sine. Øvrige långivere har gått med på å utsette betaling av renter.

Selskapet jobber med å få på plass ny finansiering på 16 millioner euro for å få ytterligere en liten pustepause.

Langvarig prosess

Norske Skog har i lengre tid forsøkt å refinansiere gigantgjelden selskapet bygget opp på 1990-tallet gjennom en serier lånefinansierte oppkjøp.

Allerede i begynnelsen av året la ledelsen frem et forslag til sine långivere.

I vår overrasket daværende konsernsjef Sven Ombudstvedt alle ved å selge alle sine aksjer i selskapet. Han begrunnet det med at han ønsket å bevege partene i de fastlåste forhandlingene om en refinansiering.

Men aksjesalget hjalp ikke tilstrekkelig og Ombudstvedt valgte heller å trekke seg.

Les mer: Da sjefen gikk begynte Norske Skogs største eier å dumpe aksjer

Samler aksjonærene

2. juni la den nye konsernsjefen Lars P.S. Sperre frem et nytt refinansieringsforslag.

Da skulle en vesentlig del av gjelden bli omgjort til aksjer slik at gjelden skulle bli redusert fra 8,7 til 4,2 milliarder kroner.

Fristen ble satt til 29. juni, men forhandlingene har trukket i langdrag.

Norske Skog vil avholde en ekstraordinær generalforsamling 24. august hvor aksjonærene i selskapet vil få en orientering om den økonomiske situasjonen i konsernet.

Norske Skog-ledelsen har delvis begrunnet ønsket om en refinansiering at selskapet ønsker å bli i stand til å investere i de operative virksomhetene slik at produksjonen kan endres fra avispapir til andre papirtyper.

Statsminister Erna Solberg har tidligere åpnet for at norske myndigheter kan komme til å delta i en redningsoperasjon av Norske Skog.