Inntektsfall i milliardklassen for Seadrills konkurrenter

Kvartalsresultatene fra en rekke aktører innen offshore-boring bekrefter at inntektene i sektoren er på vikende front.

NEDTUR: Diagrammet viser topplinjen for fire riggaktører i første kvartal i år, sammenlignet med første kvartal i fjor, målt i millioner dollar.

Foto: AP/E24
  • Anders Park Framstad
Publisert: Publisert:

Rundt tre uker før Seadrill slipper sin neste kvartalsrapport har en rekke av selskapets internasjonale konkurrenter levert sine tall for første kvartal.

Dette gjelder ikke minst verdenslederen Transocean.

Transocean leverte inntekter på 1.341 millioner dollar i første kvartal, ned fra 2.043 millioner dollar i tilsvarende kvartal året før. Dette innebærer et inntektsfall på rundt 702 millioner dollar (drøyt 5,7 milliarder kroner), tilsvarende 34 prosent.

Resultatet ble 255 millioner, mot et underskudd på 469 millioner året i forveien. Resultatforbedringen skyldes ikke minst at selskapet hadde store nedskrivninger i fjor, men trenden ser ikke helt ulik ut som i de foregående kvartalene:

Riggselskapene er fortsatt i stand til å kutte kostnadene.

For Transoceans del falt drifts- og vedlikeholdsutgiftene til 665 millioner dollar fra 1.084 millioner dollar.

Resultatet kom da også inn bedre enn ventet. Markedet så på forhånd for seg et justert resultat per aksje på 26 cents og en topplinje på 1.098 millioner dollar, ifølge Zacks.

Les også

Sjekk riggens dramatiske prisfall

Lavere flåteutnyttelse

Det mest nedslående med rapporten er kanskje at flåteutnyttelsen falt til 51 prosent fra 79 prosent året i forveien.

Antallet ledige dager for selskapets rigger målt i forhold til antallet tilgjengelige dager er således stigende. For ultradypvannsriggene lå forholdet an til å bli 57 prosent i 2016 per utgangen av april, og stigende til 79 prosent gjennom 2020.

For selskapets flytere er forholdet høyere, og ligger foreløpig an til å nå 100 prosent de kommende årene.

Markedet reagerte da ikke så oppstemt på Transocean-resultatene, til tross for at de var mindre svake enn ventet.

«Vi mener at Transocean-aksjen har begrenset oppside til markedet får mer tillit til utsiktene for tilbud/etterspørsel for flytende rigger inn i 2017-18. På det nåværende tidspunktet forverres fortsatt det fundamentale for de flytende riggene, og det er fortsatt uklart når dagratene og utnyttelsen bunner ut», skriver RBC ifølge Barrons.

Venter nedgang for Seadrill

Dette er altså bakteppet når Seadrill skal legge frem sine kvartalstall den 26. mai.

Her ligger konsensus foreløpig inne med et forventet inntektsfall på 27,2 prosent til 906 millioner dollar.

Brutto driftsresultat (EBITDA) er ventet å havne på 453 millioner dollar, ned fra 711 millioner i fjor. Netto resultat estimeres til 255 millioner dollar, sammenlignet med 703 millioner i første kvartal 2015.

Det er i tillegg knyttet noe spenning til om selskapet vil komme med ytterligere informasjon om den varslede refinansieringen.

Les også

– Som å gi et ekstra dytt til en person som allerede lå nede

Les også

Tror store deler av riggflåten kan gå rett i bøyene: – Det ser veldig dårlig ut

Les også

Seadrill-kontrakt setter «ny rekord i lave dag-rater»

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Seadrill
  2. Transocean

Flere artikler

  1. Seadrill-sjefen: Tror på mer oppkjøpsaktivitet i riggmarkedet

  2. Fredriksens Seadrill tapte 11,5 milliarder i fjor

  3. Milliardunderskudd for Seadrill etter store nedskrivninger

  4. Seadrill planlegger for mulig konkursbeskyttelse

  5. Trøims riggselskap tapte 700 millioner