Oljefondet kvittet seg med seks selskaper

Oljefondet solgte seg ut av seks risikable selskaper i 2017, mens det solgte 23 selskaper året før. Til sammen er over 200 selskaper kastet ut, ifølge en fersk rapport.

KUTTER SELSKAPER: Oljefondets forvaltning blir ofte pålagt å selge seg ut av selskaper etter vurderinger fra Etikkrådet og avgjørelser fra Norges Banks styre. Men fondet gjør også sine egne valg. I 2017 solgte selskapet seg ned i seks selskaper hvor forretningsmodellene ble regnet som for risikable. Bildet er fra tirsdagens presentasjon.
Publisert:

Siden 2012 har Oljefondet hvert år vurdert hvilke selskaper det bør være investert i, og hvilke selskaper som har en for risikabel forretningsmodell.

I fjor solgte fondet seg ut av seks selskaper på grunn av risiko, og totalt har det solgt seg ut av 216 selskaper etter å ha vurdert selskapsstyring, miljørisiko og andre risikofaktorer.

Det kommer frem i fondets ferske rapport om ansvarlig forvaltning, som legges frem tirsdag i Norges Banks lokaler i Oslo.

Forvalterne oppgir ikke hvilke selskaper det har kastet ut. Tidligere år har det blant annet kastet ut 29 palmeoljeselskaper av hensyn til bærekraft, mellom 2012 og 2015.

Disse nedsalgene kommer i tillegg til de mange selskapene som er utestengt på grunn av Oljefondets etiske regler, som bestemmes av Norges Banks styre etter råd fra Etikkrådet.

I 2016 solgte fondet seg til sammenligning ut av 23 selskaper etter tilsvarende vurderinger.

– For å skape langsiktig avkastning er vi avhengige av bærekraftig forretningsvirksomhet, sier direktør Yngve Slyngstad i Norges Bank Investment Management i rapporten.

Les også

Varsler kamp mot korrupsjon

Vil bekjempe korrupsjon

Fondet legger også frem et nytt forventningsdokument tirsdag, hvor det stiller krav til at selskaper skal ha gode tiltak for å bekjempe korrupsjon.

Les mer: Varsler kamp mot korrupsjon

Norges Bank forvalter Oljefondet, som i skrivende stund er verdt 8.100 milliarder kroner, og er avhengig av at selskaper velger bærekraftige løsninger så de kan skape verdier over tid.

Stiller skattekrav

De siste årene har fondet tatt en rekke initiativer for å forbedre selskapers rapportering og skape mer åpenhet innen blant annet lederlønninger og skatt.

Blant annet har det sendt brev til de 500 største selskapene det eier for å be dem betale skatt der pengene er tjent. Det har fått svar fra 50 av dem.

Les mer: Oljefondet krever skattesvar

Avgir tusenvis av stemmer

Fondet stemte på 11.084 generalforsamlinger i 2017, og stemte i 113.216 ulike saker, hvor 98 prosent var fremmet av selskapene og to prosent av aksjonærer.

I 94 prosent av sakene stemmer fondet etter styrets anbefaling. Av sakene der fondet stemte mot styrets råd, gjaldt over halvparten valg av styremedlemmer.

Blant annet støttet NBIM 41 aksjonærforslag som krever uavhengig styreleder i selsakper, inkludert noen av selskapets største eierposter, som Facebook, Johnson & Johnson og JP Morgan Chase & Co.

Oljefondet hadde 3.252 møter med 1.380 selskaper i fjor. De sektorene hvor det var flest møter var finans, konsumvarer og industri.

De siste årene har fondet blant annet hatt dialog med Exxon om klimastrategi, med Shell om oljeutslipp i Niger-deltaet i Nigeria, med Snap om aksjer uten stemmerett og Citigroup om gjennomføring av anbefalingene fra G20s klimautvalg, TCFD, som ledes av Michael Bloomberg.

Publisert:

Her kan du lese mer om