NTS-opprørere raser etter nederlag: Beskylder styreleder for myndighetsmisbruk

Beskyldningene hagler etter fredagens dramatiske generalforsamling i NTS. Valgkomiteleder Ivar S. Williksen går hardt ut mot styreleder Odd Reidar Øie for måten seansen ble gjennomført på. Øie avviser kritikken.

FÅR KRITIKK: NTS-styreleder Odd Reidar Øie ledet dagens dramatiske generalforsamling i selskapet.
Publisert:

– Det er dessverre beklagelig at den ekstraordinære generalforsamlingen velger å treffe et ugyldig vedtak i en så viktig sak for selskapet, sier Ivar S. Williksen til E24.

Han er leder av valgkomitéen i laksekonsernet NTS, og deltok på en svært dramatisk generalforsamling i Rørvik fredag.

Her hadde en gruppe med aksjonæropprørere, Williksen inkludert, fremmet et forslag om å kaste storeier Helge Gåsø og sønnen Anders Gåsø ut av styret, angivelig for å «forbedre eierstyringen» i selskapet.

Gruppen ville også kvitte seg med styreleder Odd Reidar Øie.

Forslaget ble imidlertid nedstemt da NTS-aksjonær og opprører Hans Martin Storø byttet side helt på oppløpssiden, og dermed sørget for å velte forslaget.

Williksen stiller imidlertid spørsmålstegn ved lovligheten av generalforsamlingsvedtaket.

– Myndighetsmisbruk

– Etter konstitueringen av generalforsamlingen, opplyste styreleder Odd Reidar Øie at det var kommet inn ett forslag til styre, og at det skulle voteres over dette forslaget med det sittende styre som alternativ, sier Williksen.

Storøs helomvending gjorde at forslaget til nytt styre fikk tilslutning fra 49,85 prosent av aksjene, rett under de nødvendige 50,01 prosent, slik at det sittende styret skulle bli sittende.

Øie eier 3,6 prosent av NTS gjennom sitt Amble Investment, og stemte lite overraskende mot forslaget om å fjerne Gåsø og seg selv.

REAGERER: Ivar S. Williksen, leder av valgkomiteen i NTS.

– Straks opptellingen var gjennomført, opplyste imidlertid styreleder Øie at styremedlemmet Grete Rekkebo Brovoll i forkant av generalforsamlingen hadde valgt å trekke seg, etter sigende fordi hun ikke lenger ville være med på dette. Med andre ord, var det aldri et alternativ at det sittende styret skulle bli sittende, sier Williksen.

– Det styreleder Øie så valgte å gjøre, mot innsigelser på lovligheten av forslaget fra valgkomiteens leder og supplert av advokat Paulsen i Thommessen, var å trumfe igjennom et suppleringsvalg med basis i et benkeforslag, legger han til.

Ifølge Williksen var et slikt suppleringsvalg både unødvendig og ulovlig, men Øie skal ha uttalt at han selv hadde sjekket lovligheten av dette med en advokat.

Øie spurte så forsamlingen om noen hadde forslag til en ny styrekandidat, og da skal Helge Gåsø ha foreslått Hans Martin Storø. Williksen responderte ved å foreslå sin nevø Nils Andre Williksen som alternativ kandidat.

Med blant andre Gåsø og Øie i ryggen vant imidlertid Storø avstemmingen med flertall på 50,14 prosent, og ble dermed valgt inn som nytt styremedlem.

Williksen stiller også spørsmål ved at styreleder Øie stemte for benkeforslaget ved hjelp av en bunden fullmakt, som Williksen mener «åpenbart ikke ga han fullmakt til å stemme for benkeforslaget».

– Han anvendte en bunden fullmakt som en blankofullmakt, til protester fra generalforsamlingen. Dette fremstår som myndighetsmisbruk, sier Williksen.

Øie er blitt forelagt Ivar S. Williksens uttalelser.

– Jeg er trygg på at generalforsamlingen ble gjennomført på en lovlig måte, sier Øie til E24.

BEHOLDT PLASSEN: NTS-storeier Helge Gåsø (t.v.) beholder plassen i styret, etter at opprørere som Vibecke Bondø (bak) ikke lyktes med sitt forsøk på å kaste ham ut.

Vil ikke kommentere mulig søksmål

Gjennom Vikna Invest eier Ivar S. Williksen 0,47 prosent av NTS.

Aksjonærgruppen han er en del av, har også annonsert at det vil by 105 kroner per aksje, tilsvarende 11,2 milliarder kroner, for hele NTS.

Næringslivslederen, som var med på å bygge opp forsikringsselskapet Vardia, er bror av laksegründer og NTS-storeier Nils Martin Williksen, som også er med i den nevnte aksjonærgruppen.

STOREIER: Nils M. Williksen er tredje største eier med 9,7 prosent av NTS.

Den består videre av de Rørvik-baserte oppdrettsfamiliene Bondø, Dolmen og Emilsen.

– Har dere planer om å forfølge de forholdene du påpeker i retten?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, sier Williksen.

Når E24 stiller det samme spørsmålet til Nils Martin Williksen, tredje største eier med 9,7 prosent av NTS, viser han til Ivar S. Williksen for kommentarer.

Utestengelse vakte reaksjoner

Hans Martin Storø uttalte til E24 tidligere i dag at han hadde fått mange negative reaksjoner fra ansatte og aksjonærer i NTS før dagens helomvending.

Særlig ble planen om å holde Gåsø-familien ute av styret i et selskap der de eier 37 prosent, oppfattet som kontroversielt og uheldig av mange, Storø inkludert.

Resultatene fra dagens stemmegivning viser blant annet at tilsynelatende nøytrale aktører som fondsforvalteren Alfred Berg har støttet Gåsø.

– Var det et strategisk feilgrep å være så uforsonlige overfor Gåsø-leiren med tanke på styrerepresentasjon?

– Ingen kommentar, sier Williksen.

E24 har gjentatte gange forsøkt å kontakte Helge Gåsø fredag, men har foreløpig ikke fått svar.

E24 har også spurt Grete Rekkebo Brovoll hvorfor hun trakk seg som styremedlem i NTS i forkant av generalforsamlingen. Brovoll ønsker ikke å kommentere dette, og henviser til styreleder Øie.

Les også

Aksjonæropprøret i NTS: Laksemilliardær Helge Gåsø beholder styreplass etter dramatisk helomvending

Publisert:

Her kan du lese mer om