Økte med én billion på én måned

Siden nyttår har Oljefondets verdi økt med 1.100 milliarder kroner, eller 1,1 billion om du vil. Børsoppgang og svak kronekurs er noe av forklaringen.

Oljefondets verdi har skutt i været siden nyttår, drevet av oppgang på børsene og en svekkelse i kronekursen.
Publisert: Publisert:

Den første måneden av 2023 har vært en fest for det norske Oljefondet, som investerer Norges olje- og gassinntekter i utenlandske aksjer og verdipapirer.

Verdien har ifølge det uoffisielle telleverket på fondets nettsider steget med nesten 1,1 billion kroner. Onsdag ettermiddag er verdien av fondet på rekordhøye 13,53 billioner kroner.

Ved nyttår var fondet verdt 12,43 billioner kroner.

Noe av årsaken til verdistigningen er at sentrale børser som amerikanske S&P500 har steget i starten av 2023. I tillegg har kronekursen svekket seg mot blant annet euro og dollar, noe som også løfter fondets verdi målt i kroner.

*Forklaring på det norske tallsystemet:

  • én billion tilsvarer tusen milliarder, eller 1.000.000.000.000
  • må ikke forveksles med amerikansk-engelske billion, som tilsvarer milliard på norsk
  • amerikansk-engelsk trillion tilsvarer en norsk billion

Kraftig negativ avkastning i fjor

Fjoråret ble imidlertid en trist affære for Oljefondet, med en avkastning på minus 1,637 billioner* kroner. Det kom frem da fondet la frem sitt resultat tirsdag denne uken. Årsaken var særlig en nedtur på mange børser gjennom 2022.

Til tross for det enorme tapet steg fondets verdi likevel i fjor.

Årsaken var at kronekursen svekket seg, noe som isolert sett bidro til å løfte fondets verdi med 642 milliarder kroner gjennom året. I tillegg sparte regjeringen nesten 1,1 billioner kroner i fondet i fjor, etter å ha fått inn tidenes høyeste olje- og gassinntekter.

Ved nyttår var fondet verdt 12,42 billioner kroner, opp fra 12,34 billioner ett år tidligere.

Les også

Oljefondet fikk en avkastning på minus 1.637 mrd.

Dette påvirker fondets verdi

Fondets verdiutvikling påvirkes særlig av tre faktorer:

  • utviklingen i markedene kan løfte eller senke verdien av fondets aksjer og rentepapirer
  • kronens verdi: en svakere krone gjør at fondets eierskap i euro og dollar øker målt i norske kroner
  • oljeinntektene: når regjeringen har oljepenger til overs, spares disse i Oljefondet. For tiden er oljeinntektene svært høye

*Forklaring på det norske tallsystemet:

  • én billion tilsvarer tusen milliarder, eller 1.000.000.000.000
  • må ikke forveksles med amerikansk-engelske billion (milliard på norsk)
  • amerikansk-engelsk trillion tilsvarer en norsk billion

Flere milepæler

Oljefondet har hatt en eventyrlig utvikling siden opprettelsen av dagens fondsstruktur i 1998. Tross noen år med negativ avkastning har verdien stort sett bare fortsatt å stige, i takt med internasjonale markeder.

Dette er noen av milepælene for fondsverdien:

Les også

Milepæl for Oljefondet: Over 13.000 milliarder

Svak teknologisektor i 2022

Teknologisektoren gjorde det svært svakt i fjor, og det var noe av årsaken til at Oljefondet leverte negativ avkastning.

Det var Amazon som bidro mest negativt til avkastningen i fjor, med minus 56 milliarder kroner. Facebook-eier Meta bidro med minus 52 milliarder, og Tesla med minus 47 milliarder kroner, opplyser fondet.

Google-eier Alphabet bidro med avkastning på minus 47 milliarder i fjor, Apple med minus 43 milliarder og Microsoft med minus 42 milliarder kroner.

– 2022 ble et utfordrende år, sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache på en pressekonferanse tirsdag.

Sterke energiaksjer i fjor

Det var energiaksjene som bidro mest positivt til Oljefondets avkastning i fjor.

Investeringene i Exxon Mobil Corp hadde en positiv avkastning på 27 milliarder kroner, mens Chevron bidro med 16 milliarder kroner, TotalEnergies med 14 milliarder kroner og Shell med 12 milliarder kroner.

Fondet økte sine beholdninger særlig av integrerte oljeselskaper mot slutten av 2021, og fikk nyte godt av at mange energiselskaper steg mye i løpet av 2022.

Les også

Søk i 9.200 poster: Dette er Oljefondets aksjer

Publisert:

Her kan du lese mer om