Meglere og advokater tjente over 80 millioner kroner på Flyr

Over 30.000 investorer sitter med verdiløse Flyr-aksjer. Men for tilretteleggere og rådgivere ble flyselskapets gjentatte pengejakt en honorarfest.

SJEFENE: Christian Begby, Norgessjef for Carnegie (øverst til venstre), Lars Gunnar Aas, sjef i advokatfirmaet CLP, Morten Goller, sjef for Wiersholm, Mads Syversen, sjef for Arctic Securities, Stein Husby, sjef for Sparebank 1 Markets.
Publisert: Publisert:

Det er ikke vanskelig å finne folk som har tapt penger på Flyr, men hvem tjente penger på det konkursrammede flyselskapet?

To grupper peker seg ut, ved børsnoteringen, gjentatte pengeinnhentinger og nå til slutt konkursen: meglere og advokater.

Meglerhusene Sparebank 1 Markets, Arctic Securities og Carnegie fikk flere ganger i oppdrag å være finansielle rådgivere og tilretteleggere.

Advokatfirmaene Wiersholm og CLP har bistått selskapet og tilretteleggerne juridisk.

Les på E24+

Flyr fra utfordrer til konkurs: – Det var ikke liv laga

En gjennomgang av generalforsamlingsprotokoller viser at Flyrs totale anslåtte utgifter i forbindelse med børsnoteringen og tre kapitalinnhentinger er på rundt 80 millioner kroner.

Investorene skjøt inn i alt 1,4 milliarder kroner gjennom rundene med kapitalinnhentinger.

Det betyr at rådgiverne innkasserte nesten 6 prosent av de totale pengene aksjonærene skjøt inn i Flyr.

– Inntjeningen er høy

E24 har lagt frem beregningene for alle de omtalte meglerhusene og advokatfirmaene, men har ikke fått kommentarer til saken.

«Som advokater er vi underlagt konfidensialitetsplikt og jeg kan ikke kommentere tingene du spør om», skriver Lars Gunnar Aas, sjef i advokatfirmaet CLP i en e-post til E24.

Finansprofessor Øyvind Norli ved BI forklarer generelt at alle investeringsbanker tjener penger på å hjelpe selskaper med å skaffe kapital.

– Inntjeningen for investeringsbanker er høy. Men det er ikke opplagt at den er for høy. Kostnaden for selskapet ved å trå feil ved en kapitalinnhenting er så stor at det kan være fornuftig å betale godt for å redusere sannsynligheten for å feile, sier Norli.

Norli sier at det er en del forskning på området, spesielt i forbindelse med børsintroduksjoner.

– Det er tvilsomt at selskaper vil klare å hente inn kapital på egen hånd, der banklån ikke er aktuelt, sier Norli.

Konkursen kom som følge av at selskapet og tilretteleggerne mislyktes med pengejakten, etter en annen feilslått kapitalinnhenting i november.

Børsnoteringen står ut som den mest lukrative transaksjonen. Arbeidet med å markedsføre selskapet til investorer, utarbeide prospekt, og annet gjorde at rådgiverne anslagsvis innkasserte 45 millioner kroner da Flyr gikk på børs.

Kundene stilte opp

E24 har tilgang til dokumenter som viser hvilke av meglerhusenes kunder som stilte opp da tilretteleggerne jaktet penger for å fylle Flyr-kassen.

Flere fond peker seg ut, deriblant Nordea Asset Management og First Fondene. Disse toppet tegningslistene ved henholdsvis børsnoteringen og en kapitalinnhenting.

En rekke profilerte investorer var med tidlig med på eiersiden, deriblant Øystein Stray Spetalens Tycoon Industrier, Arne Fredlys Apollo og Jan Haudemann-Andersens Datum. Traderne kom seg raskt ut.

Flere fond og profilerte investorer var med i flere runder med kapitalinnhentinger, men til slutt var aksjonærlisten dominert av småaksjonærer.

Over 30.000 investorer satt med aksjen da Flyr gikk konkurs. Flesteparten var kunder av Nordnet, mens flere tusen var kunder av DNB.

Kurstasjeinntekter på toppen

Innimellom børsnoteringen og kapitalinnhentingene, har flere meglerhus tjent penger på handel i Flyr-aksjer.

Flyr har vært en populær aksje blant småsparere, spesialiteten til meglerhuset Nordnet.

Nordnet hadde anslagsvis inntil to millioner kroner i kurtasjeinntekter på handel i Flyr-aksjen i fjor, opplyser Anders Skar, Norgessjef i Nordnet. Hvor mye Nordnet fikk inn av kurtasjeinntekter året før er ukjent. Flyr gikk på børs i mars 2021.

To team fra advokatfirmaet Kvale og revisjonsfirmaet BHL jobber nå med konkursboet til Flyr og skal legge frem en rapport for retten i skiftesamlingen førstkommende torsdag.

Det er ukjent hva regningen blir for arbeidet advokatene og revisorene gjør med konkursboet, men én ting er sikkert: De står først i køen, før ansatte og alle andre kreditorer, når boets restverdier skal fordeles.

Publisert: