Solstad Offshore-aksjen rett opp etter tallslipp

Solstad Offshore merker at det er bedre tider i offshoremarkedet etter årevis med kriser. Regnskapet for tredje kvartal tynges imidlertid av urealiserte valutatap på nær en milliard kroner.

Solstad Offshore-sjef Lars Peder Solstad. Rederiet er basert i Skudeneshavn i Rogaland.
Publisert:

Offshorerederiet Solstad Offshore, der Røkke-kontrollerte Aker Capital er største aksjonær, la torsdag ettermiddag frem tallene for årets tredje kvartal, som viser økte inntekter og større tap.

  • Omsetningen endte på 1,86 milliarder kroner, mot 1,5 milliarder kroner i fjorårets tredje kvartal.
  • Resultatet før skatt ble minus 466 millioner kroner, mot et tap på 144 millioner kroner i samme periode året før.

De økte inntektene forklares med bedringen i markedet for offshoreskip den siste tiden, etter årevis med tunge tider. At resultatfasiten ble et stortap, skyldes i stor grad en urealisert valutasmell.

Solstad Offshore har en vesentlig del av milliardgjelden sin i dollar, rundt 70 prosent av den, og når valutaen stiger, øker kroneverdien av gjelden. Samlet var det urealiserte valutatapet på 944 millioner kroner i tredje kvartal 2022, mot 91 millioner kroner i samme periode i fjor.

Offshoreaksjen steg i tidlig handel rundt ni prosent. I 13.50-tiden er oppgangen på seks prosent.

Solstad Offshore-skip.

– Bedre kontraktsdekning enn på mange år

Solstad Offshore-sjef Lars Peder Solstad kommenterer kvartalet slik:

– Det var enda et kvartal med ytterligere forbedringer. Inntekter og ebitda (brutto driftsresultat) er på «all time high» og utsiktene for industrien fortsetter å styrkes. Økte energipriser, energisikkerhet og et energiskifte driver etterspørselen for våre tjenester, og ser vi på våre kunders investeringsplaner er det gode grunner til å tro på et aktivt offshoremarked fremover, kommenterer han.

Offshorerederiets justerte ebitda-resultat endte i tredje kvartal på 721 millioner kroner, opp fra 500 millioner året før.

Den faste ordreboken til Solstad Offshore var ved utgangen av kvartalet på 7,6 milliarder kroner, og inkludert opsjoner er ordrereserven på 15,5 milliarder kroner, opplyses det.

– Den positive trenden har fortsatt inn i fjerde kvartal med kunngjøring av en rekke nye kontrakter. Vi går inn vintersesongen i Nordsjøen med bedre kontraktsdekning enn vi har hatt på mange år, fremhever Solstad.

Etter større nedskrivninger gjennom coronakrisen, valgte Solstad Offshore i tredje kvartal å reversere nedskrivninger på 323 millioner kroner. Alt er imidlertid ikke rosenrødt.

– Det er også en bakside her. Kostnadene stiger og rentene øker. Men alt i alt ser det ut som vi er i gang med å starte på en periode som kan være positiv for vår industri.

Les på E24+

Valutasjokk til uken?

Krise på krise

På starten av året begynte det å røre seg i bransjen for offshoreskip igjen, etter flere år med krisetider.

Utover 2022 har det flere ganger blitt meldt om større etterspørsel for skipene, som blant annet tauer oljerigger, og høyere betaling for arbeidet.

Optimismen har smittet over på Oslo Børs, der offshoreaksjer har skutt til værs.

Krise på krise har rammet offshorebransjen. Rederier med mye gjeld ble først truffet av oljenedturen for åtte år siden, før de på nytt ble hardt rammet under coronaperioden.

Flere har det siste halvåret ventet at bedre tider er på vei i offshoremarkedet, hjulpet av høyere oljepris, økte investeringer fra oljeselskaper og at skipene som har blitt lagt i opplag i krisetider er vanskelig å få tilbake i drift.

Både Solstad Offshore og Siem Offshore har vært gjennom restruktureringer de siste årene for å kvitte seg med krisegjeld, men spesielt sistnevnte har gitt uttrykk for at det også trengs sammenslåinger.

Publisert:
Gå til e24.no