Ungarn i konflikt med Norge om milliardstøtte: Orban ba Trump om hjelp

BUDAPEST (VG) Et våpensystem utviklet av Kongsberg Gruppen og det betente forholdet mellom Ungarn og Norge var hovedtema da USAs president Donald Trump tok imot Ungarns statsminister Viktor Orbán i Det hvite hus 13. mai.

MØTTES: USAs president Donald Trump og statsminister Viktor Orbán fant tonen da Orban besøkte Det hvite hus. Ungarns dårlige forhold til Norge sto på timeplanen.
  • Harald Berg Sævereid
Publisert: Publisert:

Det skriver ungarsk presse, og blir bekreftet av norske myndigheter.

Bakgrunnen for striden er at Ungarn har inngått en avtale om kjøp av det norskutviklede luftvernsystemet, NASAMS, med amerikanske Raytheon, som er i et strategisk partnerskap med Kongsberg Gruppen. NASAMS har en prislapp på én milliard dollar.

Ungarske medier skriver at avtalen på det nærmeste er klar til signering, men på grunn av konflikten Ungarn har gående med Norge, skal den ha ført til at avtalen er satt på vent. Ifølge avisen Nepszava ba statsminister Orban president Trump om å påvirke Norge slik at avtalen kan fullføres.

De to NATO-landene Ungarn og Norge er dypt uenige om et norsk bidrag på 214,6 millioner euro til Ungarn – EØS-midler som stilles til disposisjon for mottagerlandet, men med klare regler og premisser om hvordan de skal brukes.

Ungarske myndigheter vil bestemme selv hva pengene skal brukes til, noe som er i strid med EØS-reglene.

Norske myndigheter har reagert kraftig på at Ungarns statsminister Viktor Orbán prøver å få USAs president til å intervenere.

– Uakseptabelt

– Vi er kjent med at Ungarn har tatt opp dette med amerikanske myndigheter. Det er uakseptabelt at det gjøres en slik kobling mellom kjøp av forsvarsmateriell og forhandlinger om ny rammeavtale for EØS-midlene mellom EFTA-landene, Norge Island og Liechtenstein, sier statssekretær Audun Halvorsen i Utenriksdepartementet.

– Det er ingen sammenheng mellom disse sakene, og det vil uansett ikke få oss til å endre posisjon i forhandlingene. Vi er i jevnlig kontakt med amerikanske myndigheter og vi har ingen grunn til å tro at USA vil følge opp det ungarske initiativet, fortsetter Halvorsen.

Kommunikasjonssjef Anne Cecilie Lund-Andersen skriver i en e-post til VG at Kongsberg Gruppen gjennom mange år har jobbet i et strategisk partnerskap med amerikanske Raytheon, og markerte 50 års jubileum for dette i 2018.

– På generell basis uttaler ikke Kongsberg Gruppen seg om spekulasjoner i markedet eller eventuelle kampanjer før avtaler er inngått, skriver hun.

– Dette har norske myndigheter ingenting med

Da VG møtte statsminister Viktor Orbans pressetalsmann, dr. Zoltan Kovacs uttrykte han seg klokkeklart om det offisielle Ungarns syn på konflikten med Norge.

– Konflikten mellom Norge og Ungarn ses på fra vår side slik:

– Det som skjer i Ungarn angår ikke Norge. For å si det rett ut, dette har norske myndigheter ingenting med, slår dr. Kovacs fast.

– Norske myndigheter sier at dette er EØS-midler stilt til disposisjon for det ungarske sivilsamfunnet?

– For noe tull. Det er EU-midler som det utelukkende er ungarske myndigheter som skal disponere. Dette er penger dere skal betale for å ha fått tilgang til det ungarske markedet. Norge har gått med på å få de økonomiske fordelene det er å ha inngått en avtale med EU. Disse midlene er prisen Norge skal betale, sier dr. Zoltan Kovacs.

Åpen konkurranse

Norges ambassadør til Ungarn, Olav Berstad, minner om at betydelige beløp stilles til disposisjon for mottagerlandene, i henhold til en avtale med EU. Og av dette skal en obligatorisk del gå til frivillige organisasjoner. EØS-midlene stilles til rådighet for en fondsoperatør, som er uavhengig av lokale myndigheter.

– Prosessen er slik at man etter en åpen konkurranse plukker hvem som skal forvalte disse pengene. Miljøorganisasjonen Økotars ledet dette arbeidet i Ungarn. Vi legger avgjørende vekt på at den som forvalter pengene har kjennskap til sektoren og har erfaring med å dele ut midler. I forrige periode ble det gjennomført 448 prosjekter for 13,5 millioner euro, sier Berstad, sier ambassadør Olav Berstad.

– Hva gikk pengene til?

– Til ulike typer innenfor spekteret av sivilsamfunnet. Til likestilling, barn og ungdom, miljø, velferd, sårbare grupper, demokrati og menneskerettigheter. Og også til organisasjoner som har vært kritisk innstilte til regjeringens politikk, sier ambassadør Berstad.

Trakassering fra myndighetene

Veronika Mora er direktør i Økotars, miljøorganisasjonen har stått i sentrum for forvaltningen av EØS-midlene fra de tre EFTA-landene, Norge, Island og Liechtenstein.

Norge står for 97 prosent av totalbeløpene som gis til 15 europeiske land som sliter med å kunne utvikle sivilsamfunnene.

– Her i Ungarn opplever vi at arbeidsforholdene blir verre og verre. I dag eksisterer det ingen programmer i sivilsamfunnsektoren. Finansieringen uteblir, sier Økotars-lederen til VG.

Vi blir stadig vekk trakassert av myndighetene. I 2014 raidet politiet våre kontorer, tok med seg computere og dokumenter. Etter en lang prosess i retten ble politiaksjonen kjent ulovlig. Men hele tiden er vi gjenstand for kontroller og inspeksjoner fra myndighetene. Og vi blir svertet i den regjeringskontrollerte pressen, sier direktør Mora.

Hun husker med glede tilbake på tiden da den amerikanske presidenten het Barack Obama.

– Jeg fikk hilse på ham i under en konferanse i New York. President Obama stilte seg ved flere anledninger bak arbeidet med å styrke sivilsamfunnet i Ungarn, sier Veronika Mora.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Kongsberg Gruppen

Flere artikler

  1. Kongsberg Gruppen og Raytheon sikrer avtale verdt 4,3 milliarder

  2. Kongsberg Gruppen vant luftvernkontrakt i Australia

  3. EU-landene enige om budsjett og coronapakke

  4. Forsinket start på tredje dag av EUs toppmøte

  5. EU-toppene fortsatt dypt splittet om coronahjelp