Norges Bank vil forsvare kronekursen: – Vi trenger dette nå, sier sjeføkonom

Fullstendig kollaps i kronekursen det siste døgnet har tvunget Norges Bank til å vurdere drastiske tiltak for å forsvare kronens verdi. Økonomer mener kronekjøp nå kan fungere, men etterlyser også rentekutt.

Sjeføkonomene Elisabeth Holvik og Harald Magnus Andreassen mener kronekjøp kan være riktig nå, men etterlyser også rentekutt.
Publisert:

Den norske kronen var allerede rekordsvak da et valutamarked i full panikk sendte kronen ut i et historisk fall onsdag.

Torsdag morgen annonserer Norges Bank at det på bakgrunn av dette nå vurderes om det er behov for at sentralbanken skal intervenere i markedet ved kjøp av norske kroner.

– Dette er helt riktig i dagens tilfelle, når vi ser at markedet har kommet helt ut av kontroll, der stress og usikkerhet styrer markedet, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets til E24, rett etter annonseringen.

– Vi trenger dette nå som et tillitsbyggende tiltak, men jeg skjønner ikke hvorfor de ikke også har kuttet renten til null allerede, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen til E24 rett etter annonseringen.

Norges Bank overrasket fredag forrige uke med et dobbelt rentekutt til 1,0 prosent, og varslet ytterligere nedgang i løpet av andre kvartal. Kapitalkravet til bankene ble samtidig redusert.

Norges Bank har nok reserver til å kjøpe

Han åpner for at signalet om at intervenering vurderes kan være nok til å styrke kronen.

Kronekursen styrket seg rundt 30 øre mot både euro og dollar etter meldingen fra sentralbanken. Det er ikke mye i dagens situasjon, der euroen fortsatt er over en krone dyrere enn ved samme tid i går på 12,70.

– Da må nok Norges Bank faktisk gjennomføre kronekjøp. De har valutareserver nok til å handle en god stund, så de kan kanskje starte med noen titalls milliarder og se hvordan det virker, sier Andreassen.

Han mener det er fullt ut forsvarbart gitt kursutviklingen de siste timene og på dagens rekordsvake kronenivåer.

Liten effekt uten andre tiltak

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 Gruppen mener det er viktig at Norges Bank intervenerer sammen med andre tiltak for å bedre de fundamentale forholdene i norsk økonomi.

«Uten andre tiltak vil valutaintervensjon har liten effekt. Det som haster er å sikre at det er nok likviditet i markedet, og det kan gjøres ved at det utstedes lengre låneordninger til bankene», skriver hun i en mail.

Holvik mener et godt tiltak vil være å gjeninnføre byttelånsordningen fra 2008, det såkalte gullkortet.

Les på E24+

Myndighetene kan bli nødt til å trekke frem «gullkortet» fra finanskrisen

Gullkortet var i praksis en byttehandel mellom staten og bankene, som lot bankene bytte inn sine obligasjoner med fortrinnsrett – bedre kjent som OMF – med lett omsettelige statsobligasjoner hos Norges Bank.

Hun etterlyser også rentekutt så fort som mulig og ytterligere reduksjon av bankenes motsykliske kapitalkrav.

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank.

Oljefondet i bakhånd

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank mener forutsetningene for at grepet fra Norges Bank skal fungere, er til stede.

– For det første har vi mye penger i bakhånd i form av Oljefondet, og markedet vet at vi har store midler, sier han.

– Det andre er at jeg tror alle er enig om at kronekursen er for svak nå,
selv med en oljepris på 20-tallet, og dermed blir Norges Banks grep som skal sørge for en sterkere krone trolig riktig med tanke på fundamentale forhold.

Jullum trekker også fram at det er mye større sjanse for å lykkes med intervenering når det er lav likviditet i markedet, slik som nå.

Han har et klart råd til Norges Bank nå:

– Unngå å gi markedet for mye informasjon om hvor mye som skal kjøpes, altså nivået av kronekjøpene.

– Både ved å annonsere beløp, totalt beløp og ‘mål’, åpner de for at markedet kan vedde mot dem. Om de ikke sier noe, vil alle løpe en risiko ved å selge kroner, fordi Norges Bank når som helst kan gå mot, og med uante beløp, forklarer han.

Seniorøkonom i Handelsbanken Marius Gonsholt Hov.

Mangler sidestykke

– Dagens situasjon er såpass spesiell, den mangler jo sidestykke i nyere tid, og de voldsomme utslagene i valutamarkedet de siste dagene gjør at Norges Bank må ty til ekstraordinære tiltak, sier seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken til E24.

– Det er klart at man begynner å komme på nivåer og en situasjon hvor det er en følelse av at dette er ute av kontroll.

Seniorøkonomen understreker at Norges Bank ikke har intervenert i valutamarkedet i nyere tid, da de normalt vil se forbi svingninger i kronekursen.

Han mener dette er et utspill som vil ha en signaleffekt nå i første rekke.

– Det at Norges Bank viser at de har verktøy i bakhånd er et forsøk på å stagge den siste og veldig store kronesvekkelsen vi har nå, sier Hov.

Se meldingen fra Norges Bank her
Publisert: