IMF klar med kriselån på over ti tusen milliarder kroner

Det internasjonale pengefondet (IMF) har allerede fått forespørsler fra over 20 land om hjelp etter virusutbruddet, og venter flere i tiden som kommer. Nå etterlyser fondet opptrapping av tiltak.

IMF-sjef Kristalina Georgieva understreker at det trengs flere globalt koordinerte tiltak mot coronakrisen.
 • Camilla Knudsen
Publisert:

IMF vil bruke alle sine virkemidler for å bistå i viruskrisen.

«IMF er klar til å mobilisere sin lånefasilitet på tusen milliarder dollar (over ti tusen milliarder kroner) for å hjelpe sine medlemmer med å bekjempe coronapandemien, og de omfattende menneskelige, økonomiske og finansielle kostnadene knyttet til den.»

Det skriver IMF mandag, og lanserer samtidig en liste med anbefalinger om hvordan viruskrisen bør takles globalt.

Fondet har allerede mottatt forespørsler om finansieringshjelp fra over 20 land, og venter flere henvendelser fremover.

Mer må gjøres

«Mange regjeringer har allerede tatt betydelige grep, med store tiltak kunngjort daglig, inkludert gårsdagens dristige, koordinerte grep i pengepolitikken. Men det er klart at enda mer må gjøres», skriver IMF-sjef Kristalina Georgieva.

Flere store sentralbanker har de siste dagene kommet med krisekutt og/eller andre tiltak for å støtte økonomien.

Norges Bank har også kuttet renten, og varslet ytterligere rentekutt fremover.

IMF kommer med følgende råd til sentralbankene:

 • I tillegg til rentekutt (der det er rom for det), kan det gis stimuli ved å gi klare signaler om renteutsiktene fremover (forward guidance), og støttekjøp kan utvides
 • Sørge for likviditet i bankene og vurdere tiltak rettet spesifikt mot de sektorene som er hardest rammet
 • Koordinerte tiltak fra G7-landenes sentralbanker kan gi stabilitet i markedene, dette inkluderer tiltak som «swap lines», ordninger som skal sikre tilgang på valuta og lindre problemene i globale finansmarked
 • I fremvoksende markeder og utviklingsland kan det bli aktuelt både med valutaintervensjon og begrensninger på kapitalstrøm

IMF er spesielt bekymret for situasjonen i fremvoksende markeder. Forrige uke ble det klart at investorer har trukket ut nesten 42 milliarder dollar herfra siden begynnelsen av krisen. Det er den største flommen ut av markedet som er registrert noensinne.

Les på E24+

Les også: (+) Norske banker sliter hvis corona-krisen treffer like hardt som kriseøvelsen til Finanstilsynet

Finanspolitikken må trappes opp

IMF understreker at også finanspolitikken må trappe opp innsatsen. Her manes regjeringene til å sørge for betydelig støtte til de bedriftene og menneskene som er hardest rammet.

Blant tiltakene er økte investeringer i offentlig helse, skattekutt og økte sykepenger.

Direkte kontantutbetalinger til husholdninger med lav inntekt kan også være aktuelt for å støtte konsum og sørge for å opprettholde minimum levestandard.

Foreløpig er den finanspolitiske responsen svakere enn under finanskrisen, ifølge IMF. Bare i 2009 brukte G20-landene over 900 milliarder dollar (målt i dagens verdi), om lag to prosent av BNP.

«Gitt den midlertidige karakteren til helseepidemier, vil den nåværende krisen sannsynligvis bli kortere. Men etter hvert som viruset sprer seg over hele kloden, må mer gjøres i 2020, og argumentene for koordinert og synkronisert global finansstimuli øker time for time.»

Les også

Les også: Oljefondet gjør at Norge står i en særstilling: – Kan gjøre mer enn noen andre

Stresstest for bankene

Bankene bør nå oppmuntres til å reforhandle lånevilkår for kunder som sliter, og det bør åpnes for bruk av kapital- og likviditetsbuffere.

«Denne krisen vil bli en stresstest på om endringene i kjølvannet av finanskrisen har tjent sitt formål», skriver IMF.

Regulatoriske myndigheter bør også sørge for at utbytteutbetalinger blir revidert etter behov.

Her hjemme har Finanstilsynet tidligere i dag bedt bankene om nettopp dette.

IMF har 189 medlemsland, og har som hovedformål å sikre global stabilitet i internasjonale pengesystem.

International Monetary Fund – Homepage
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Coronaviruset
 2. Kristalina Georgieva
 3. IMF
 4. Coronaviruset
 5. Fremvoksende markeder
 6. Finanstilsynet
 7. Finanspolitikk

Flere artikler

 1. IMF-sjef: – Jeg er veldig oppmuntret av det jeg ser nå

 2. IMF setter av 464 mrd. for å bekjempe viruseffekter

 3. ESB med ny krisepakke på 750 milliarder euro

 4. IMF advarer om nordmenns høye boliggjeld – igjen

 5. IMF frykter at smittebølgen gir enda svakere utsikter i Europa