Norges Bank grep inn i kronen

Norges Bank bekrefter at sentralbanken grep inn mot den ekstremt svake kronen i mars, med ekstraordinære kjøp av kroner for 3,5 milliarder kroner. – Nødvendig og riktig, sier sentralbanksjefen.

Illustrasjonsbilde.
Publisert:

Det kommer frem i Norges Banks økonomiske oppdatering, som ble lagt frem samtidig med rentebeslutningen torsdag.

Banken kuttet overraskende renten fra 0,25 prosent til null, for første gang i historien. Norges Bank legger nå til grunn at nullrenten vil vedvare ut 2023.

Nå sier banken at den kjøpte kroner i markedet etter at kronen nådde rekordsvake nivåer i mars, på over 12 kroner mot dollar og 13 kroner mot euro.

– For å bidra til et velfungerende marked for norske kroner, har Norges Bank foretatt ekstraordinære kronekjøp for til sammen 3,5 milliarder kroner i valutamarkedet, skriver Norges Bank.

Sentralbanksjef Øystein Olsen sier at banken er åpen med hva den gjør, i og med at den offentliggjør statistikker over sine valutatransaksjoner.

– Det er ikke veldig omfattende, men det var nødvendig og riktig. Og vi tror det fungerte også, i den situasjonen vi var i, sier Olsen.

Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets har tidligere hevdet at banken hadde grepet inn, men sentralbanken har ikke bekreftet dette tidligere. Nå sier banken at den pumpet noen milliarder inn i kronemarkedet for å styrke kronen.

– Dette er beskjedne beløp, det handler klart mest om at markedet ikke fungerte, sier Østnor til E24.

Les også

Norges Bank kutter renten til null for første gang

Rekordsvak krone

Norges Bank påpeker at det har vært betydelige svingninger i kronekursen den siste tiden.

– Den 19. mars nådde kronen rekordsvake nivåer mot en rekke valutaer. På dette tidspunktet var usikkerheten i kronemarkedet særlig stor, og begrenset likviditet bidro til å forsterke kursbevegelsene, skriver banken.

Les også

Norges Bank venter nullrente ut 2023

Samme dag kunngjorde Norges Bank at den vurderte å gripe inn med ekstra kjøp av kroner. Kronen har siden styrket seg noe fra de ekstremt svake nivåene, og ligger torsdag på 10,31 kroner mot dollar og 11,12 kroner mot euro.

– At usikkerheten i de internasjonale finansmarkedene avtok litt mot slutten av mars, bidro trolig til at kursen igjen styrket seg noe, skriver Norges Bank.

Les også

Norges Bank venter at renten blir liggende på null ut 2023

Fryktet høyere priser

Kronen er imidlertid fortsatt svak. Før 2020 hadde eurokursen bare vært over 10 kroner noen få ganger. Den svake kronen kan få følger for norske importpriser og gi økt inflasjon over tid.

En svak krone gir svakere kjøpekraft for nordmenn, ved at det blir dyrere å reise og kjøpe varer fra utlandet. Det blir også dyrere for bedrifter å betjene gjeld i utenlandsk valuta.

Rentekomiteen i Norges Bank opplyser at den har drøftet risikoen for at den svake kronen kan få norske priser til å stige mye. Både matvareaktører og alkoholprodusenter har den siste tiden varslet at prisene vil kunne stige.

– I drøftingen av risikobildet la komiteen særlig vekt på faren for at tilbakeslaget får langvarige konsekvenser og at arbeidsledigheten fester seg på et høyt nivå. Komiteen drøftet også risikoen for at prisveksten stiger markert samtidig som aktiviteten holder seg lav, skriver Norges Bank i sin oppdatering.

– Det kan skje som en konsekvens av en eventuell ytterligere svekkelse av kronekursen, økte kostnader som følge av virusutbruddet eller knapphet på enkelte varer eller tjenester. Høy arbeidsledighet og lav lønnsvekst vil likevel trolig dempe prisveksten på noe lengre sikt, skriver sentralbanken.

Les også

Kronekursen svekkes etter historisk rentekutt

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om