Turbulensen i Norwegian

Norwegian arrangerer presentasjon for kreditorer: Stengt for aksjonærene

I arbeidet med å få landet ledelsens redningsplan skal Norwegian fredag holde et informasjonsmøte for obligasjonseiere. Hverken aksjonærene i selskapet eller mediene får tilgang for å høre hva selskapet har å si på møtet.

GJENNOMGÅR REDNINGSPLAN: Fredag møtes Norwegians finansdirektør Geir Karlsen (i bakgrunnen) og obligasjonseiere over telefon. Aksjonærene får ikke vite hva som blir sagt.
 • Marius Lorentzen
Publisert:

Fredag kl. 12.00 har Norwegian invitert til en telefonkonferanse for å gi informasjon «om prosessen mot å etablere deltagelse fra de ulike aktørene» i selskapets redningsplan.

Men her får bare obligasjonsholderne slippe til. Hverken aksjonærene i selskapet, mediene eller andre får høre på hva selskapet har å si.

Norwegian avviser at det er snakk om noen utestengelse.

– Det er i dag berammet et telefonmøte for obligasjonseierne der finansdirektøren skal gå gjennom situasjonen og forslaget til løsning som er skissert for å omgjøre gjeld til aksjer, sier informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til E24.

– Skal dere kun snakke om ting som allerede er offentliggjort, eller hvordan mener dere det er saklig begrunnet å forskjellsbehandle aksjonærer og obligasjonseiere med tanke på informasjonsplikten?

– Det vil ikke bli delt ny informasjon i dette møtet som ikke allerede er kjent for markedet og aksjonærene, sier Sandaker-Nielsen.

– Aksjonærene vil som vanlig bli løpende informert om situasjonen via børsmeldinger og den ekstraordinære generalforsamlingen 4. mai er for alle aksjonærer, ikke kreditorer eller obligasjonseiere, fortsetter han.

Les også

Norwegian-aksjonærene får en brøkdel igjen: – Det blir grisete

Onsdag i påskeuken lanserte selskapet et forslag til en omfattende plan som skal sikre selskapets overlevelse og styrke balansen. Det skal skje gjennom at selskapet ber aksjonærene bidra med friske penger nok en gang, og gjennom at en stor del av gjelden skal byttes om til aksjer.

Aksjonærene sitter igjen med smuler

Norwegian trenger at to tredjedeler av kreditorene i hvert lån blir enige om en avtale og går med på å gi et rentefritak.

Hvis obligasjonseierne og leasingselskapene går med på å ettergi gjeld i bytte mot aksjer vil det redusere gjeldsbyrden for Norwegian og det vil kunne øke egenkapitalen slik at selskapet kan kvalifisere for statens krisepakke med garanterte lån.

Men det vil også sørge for at dagens aksjonærer får sin eierandel i selskapet kraftig redusert ned til noen få prosent – og i verste fall godt under en prosent.

Les også

Norwegian ber obligasjonseiere gjøre om milliardgjeld til aksjer

Loven krever likebehandling

Børsnoterte selskaper er underlagt strenge regler, både når det kommer til informasjonsplikt og til likebehandling.

Selskap som er børsnotert skal sørge for at aksjonærer og kreditorer får tilgang til gitte regnskapstall, viktige nyheter og annen data av betydning, og at dette skal skje likt slik at ingen kan få informasjon og handle på det før andre.

I verdipapirhandelloven forklares kravene om likebehandling under informasjonsplikt i § 5–14.

 • «Utstedere av finansielle instrumenter opptatt til handel på norsk regulert marked, skal likebehandle innehaverne av deres finansielle instrumenter», står det i loven som også sier at:
 • Selskapet «må ikke utsette innehaverne av de finansielle instrumentene for forskjellsbehandling som ikke er saklig begrunnet ut fra utsteders og innehavernes felles interesse».

Begrepet finansielle instrumenter inkluderer blant annet både aksjer og obligasjoner.

I den krevende perioden Norwegian er i nå der selskapet forsøker å få redusert gjelden ved at obligasjoner og leasinggjeld gjøres om til aksjer, kan det fort oppstå kryssende interesser mellom de ulike kreditorene og aksjonærene.

Verdipapirhandelloven er også klar på at ledelsen og styret i selskapet «må ikke treffe tiltak som er egnet til å gi dem selv, enkelte innehavere av finansielle instrumenter eller tredjemenn en urimelig fordel på bekostning av andre innehavere eller utsteder» ved utstedelse eller omsetning av finansielle instrumenter.

Selskapet kan altså ikke gi en gruppe investorer eller kreditorer en fordel over andre i prosessen.

Les også

Norwegian-sjefen takker støttespillerne: – En betydelig oppside for dem som vil bli med videre

Les også

Norwegian og OSM får ikke betalt britiske ansatte i april

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Turbulensen i Norwegian
 2. Norwegian
 3. Luftfart
 4. Gjeld
 5. Aksjer
 6. Emisjon

Flere artikler

 1. Ekspert om Norwegian: Lykkes de ikke, har de bare to sjanser igjen

 2. Aksjonæropprørere i Norwegian krever at staten skyter inn ti milliarder: – Vi kan ikke blø alene

 3. Norwegian skylder USA milliardbeløp: Amerikanerne vil ha full tilbakebetaling

 4. Norwegian-sjefen takker støttespillerne: – En betydelig oppside for dem som vil bli med videre

 5. Norwegian sukrer tilbudet til kreditorene