Spørsmålene Øystein Olsen må svare på om Tangen-ansettelsen

Norges Banks representantskap har bedt hovedstyret komme med svar på 26 punkter rundt ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefondssjef og hans «drømmeseminar».

Påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen.
Publisert:

Det viser brevet som har blitt publisert av Norges Bank torsdag ettermiddag.

De 27 punktene er delt opp i tre kategorier som dreier seg om ansettelsen av Nicolai Tangen, ansettelsesutvalgets retningslinjer og Norges Banks etiske retningslinjer.

Spørsmålene må besvares så snart som mulig, og senest onsdag 29. april.

«Det er vesentlig at det i fremtiden ikke kan reises spørsmål om interessekonflikt for Nicolai Tangen, mellom egne plasseringer/eierskap/økonomiske eller andre interesser og SPUs interesser», skriver representantskapet i brevet.

SPU står for Statens Pensjonsfond Utland, som er det mer offisielle navnet på Oljefondet. Det er Norges Bank Investment Management (NBIM) som forvalter fondet.

Blant annet ber representantskapet om at det utarbeides en oversikt over «dagens eierstruktur for Nicolai Tangens personlige interesser gjennom fond, forvaltningsselskaper med videre». Det bes også om at denne inkluderer Tangens direkte og indirekte eierandeler i prosent, samt hvilke land selskapene er registrert.

Her kan du lese alle spørsmålene som er stilt i brevet fra representantskapet.

Les også

Tangens «drømmeseminar» kostet minst tre millioner dollar

Søknadsprosessen

Norges Bank fikk tidlig kritikk for at Nicolai Tangen ikke var inkludert i søkerlisten. E24 har tidligere omtalt prosessen om hvordan han ikke ble oppført på søkerlisten før 23. mars, dagen før Hovedstyret i Norges Bank gjorde vedtak om ansettelsen.

Representantskapet har også viet dette plass i spørsmålene det nå bes om en redegjørelse for.

«Hva er årsakene til at søkerlisten ikke ble oppdatert med Tangens navn (eller som
anonym søker) før ansettelsen ble offentliggjort?», skriver representantskapet.

Det stilles også spørsmål med hva som er årsaken til at offentliggjøringen av ansettelsen ikke ble utsatt til etter alt om de økonomiske forholdene og mulige interessekonflikter var avklart. Hovedstyret bes også svare på om Norges Bank vil gi innsyn i Tangens ansettelseskontrakt, stillingsinstruks og forvaltningsmandat.

Representantskapet vil også ha en redegjørelse for prosessen ved valget av Russel Reynolds som rekrutteringsbyrå, og om kommunikasjonen mellom ansettelsesutvalget og selskapet.

Les også

Sentralbanksjef Olsen styrte Tangen unna all offentlighet i flere uker

Seminaret

Flere av spørsmålene dreier seg også om det mye omtalte «drømmeseminaret» Nicolai Tangen arrangerte i USA i november i fjor.

Her spør representantskapet blant annet om hvor mange og hvem av referansene som deltok på seminaret. Det blir også spurt om hvem av disse som oppga at de deltok da de ble kontaktet i ansettelsesprosessen.

«Det har blitt diskutert om nåværende daglig leder for NBIM Yngve Slyngstads deltakelse på seminaret «Back to University» ved Wharton Business School i fjor høst kunne være et brudd på Norges Banks etiske regelverk», skriver representantskapet.

I forbindelse med dette bes det blant annet om en oversikt over etablerte etiske regelverk i Norges Bank, hvem som har fastsatt dette regelverket, når det ble fastsatt, hvem som omfattes av regelverket og hvordan det overholdes.

Det blir også spurt om det finnes ulikt regelverk i ulike situasjoner, og hvilke konkrete bestemmelser i det etiske regelverket som er relevant for bedømmelsen av om Slyngstad i forbindelse med deltakelse på seminaret kan ha «handlet i strid med reglene».

Les også

Sanner ringte Olsen: Ville forsikre seg om Tangen var egnet

Slyngstad beklaget

I en intern melding til de ansatte beklaget Slyngstad onsdag at han tok privatfly hjem fra Tangens seminar, ifølge VG.

– Jeg er virkelig, virkelig lei meg, skrev Slyngstad.

Slyngstad skrev at han har sviktet organisasjonskulturen og svekket omdømmet til Oljefondet.

– Det er viktig for meg å beklage overfor mine kolleger. Å reise på et chartret privatfly var dårlig dømmekraft. Vi har strenge retningslinjer som våre ansatte nitid overholder, sa Slyngstad i en kommentar til VG via kommunikasjonssjef Marthe Skaar i Norges Bank Investment Management (NBIM)

Publisert:

Her kan du lese mer om