Etter toppnoteringen på Wall Street: – Høy risiko for å få en kraftig korreksjon

Enda svakere økonomisk vekst og renteskuffelse fra Fed kan trigge en resesjon, mener sjefstrateg i Swedbank, Øystein Børsum.

KRASJ: Etter at verden startet oppturen etter i Finanskrisen 2008, har det vært kontinuerlig vekst siden. Det er en av de lengste oppgangskonjunkturen verden har hatt, og kan være et tegn på at vinden er i ferd med å snu.

Foto: Seth Wenig AP
 • Fredrik Kampevoll – Aftenposten
Publisert: Publisert:

Håp om rentekutt og den kraftigste oljeprisoppgangen på en enkeltdag siden januar gjorde torsdag i forrige uke til dagen Wall Street nådde sitt høyeste punkt noensinne.

Samtidig har amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid falt med 15 prosent den siste måneden og gullprisen har ikke vært høyere på seks år.

Det reflekterer at folk er villige til å betale mer for statsobligasjoner og gull for å sikre seg ved en resesjon (økonomisk nedtur), forteller Øystein Børsum, som er sjefstrateg i Swedbank.

– Normalt sett ville aksjemarkedene være i fall ved resesjonsfrykt, men det er ikke tilfellet. Signalene fra aksje- og rentemarkedene spriker voldsomt og forteller tilsynelatende forskjellige historier. At aksjemarkedet likevel går opp, kommer av at de lave rentene gjør at investorer må investere i aksjer for å få avkastning, forteller han.

En børskorreksjon om ikke altfor lenge er naturlig, mener Børsum, og peker på at økonomien er inne i sin lengste oppgangskonjunktur på lenge, samtidig som det er usikkerhet om handelskrigen mellom USA og Kina og økt fare for krig i Midtøsten.

Les på E24+

Bloomberg-kommentar: Hvordan investere og tjene penger gjennom den neste resesjonen

– En myk landing for økonomien er det de fleste håper på, og det er også det aksjemarkedet tror vil skje. Jeg er veldig skeptisk og tror det er høy risiko for å få en kraftig korreksjon på 20 prosent, sier Børsum.

Resesjonsgrafen

De lange rentene passerte nylig en milepæl, der de lange amerikanske statsrentene sank under de korte. Det er en indikator på at investorene ønsker å plassere pengene på et sikkert sted, i tilfelle det kommer et fall for verdensøkonomien.

– Det er ikke et paradoks at rentene går ned og aksjemarkedene opp, men det er et paradoks at de lange rentene går ned når de allerede er så lave. Vi har aldri før hatt en lignende situasjon, så det er vanskelig å bruke historien til å forstå dette, sier NHH-professor Thore Johnsen.

Les også

Bratt fall for den amerikanske «tiåringen»: – Det vi ser nå er en ganske dramatisk vending

Grafen under viser forholdet mellom de lange og de korte amerikanske statsrentene, der verdier under null viser at de korte rentene er høyere enn de lange. Fed bruker denne sammenhengen når de anslår sannsynligheten for resesjon i USA.

– Hvis man ser tilbake i tid, så har det kommet en resesjon de siste fem-seks gangene vi har hatt en invertert rentekurve, slik som nå. Hva som vil skje fremover vil tiden vise, men rentemarkedet ser ikke bra ut. I tillegg er det ti år siden den siste resesjon sluttet, og det er uvanlig lang tid. Den resesjonen var ekstra dyp, som gjorde at gjenvinningen kanskje tok ekstra lang tid. Men det er tegn på himmelen om en resesjon, sier Johnsen.

Positive tegn

Johnsen sier at aksjemarkedene og realøkonomien virker å være i takt, men at rentemarkedet ikke er i takt med resten av økonomien. Om det er et signal på at de gode tidene skal snu, mener han er vanskelig å si noe om.

Les på E24+

Finanstilsynet: Dette skjer med Norge under en økonomisk krise

– Vi vet veldig lite vitenskapelig og i praksis om konjunktursvingninger og hva som starter en resesjon. En enkel tankegang er at som alle organismer, så trenger også økonomien en hvileperiode. Jeg ville ikke bli overrasket om det kommer en resesjon om kort tid, ei heller om den kommer godt ut i tid.

De lave lange rentene trenger ikke betyr at det kommer en resesjon, sier Johnsen, og understreker at en nedtur slår ut i fall for industriproduksjon og sysselsetting.

– Det er ingen dårlige tegn i amerikansk økonomi som i seg selv som skulle tyde på at vi er inne i starten på en nedtur, bortsett fra rentemarkedet. Internasjonalt er det svakhetstegn, ikke minst på grunn av at Trump prøver å vanskeliggjøre internasjonal handel. Det påvirker også bedriftslederes tillit, som er viktig for deres investeringer, sier Johnsen.

I tillegg til fallet i de lange rentene, har det vært et byks for gullprisen, som er på sitt høyeste nivå siden 2013.

– Det med gullprisen er ofte investorer som løper tidlig. Det kan være et signal, men det har vært prishopp før uten at det har vært problemer, sier Johnsen.

Ikke så annerledes

Børsum mener at det er klare tegn på at de gode tidene er i ferd med å snu. Han viser blant annet til hellingen på rentekurven, som indikerer rundt 30 prosent sannsynlighet for resesjon.

– Jeg tror at nøkkelen til å trigge en børskorreksjon er todelt. Etappe nummer en er at verdensøkonomien går stadig svakere, noe vi har sett skje gradvis de siste 1,5 årene. Andre etappe er at folk vil vente og se effekten hvis Fed kutter renten. Børssentimentet er avhengig av hvordan økonomien går fremover, sier Børsum.

Les på E24+

Avgjørende sesong for oljeprisen: – Markedet er veldig nervøst

Fed valgte å holde styringsrenten i USA uendret på junimøtet, men de åpnet for rentekutt i tiden som kommer. Markedene priser inn fire kutt, der det første kan komme allerede i juni. Hvorvidt enda lavere renter vil motvirke fall i økonomisk vekst, er usikkert.

– Det er absolutt mulig Fed at vil lykkes med å dempe nedturen, men vi er såpass langt ut i konjunktursyklus, at det er reell knapphet på tilgjengelige ressurser, så vekstpotensialet er begrenset. Markedene forventer fire rentekutt, fordi de mener økonomien trenger mye støtte for å unngå en resesjon, sier Børsum.

Norges sterke økonomiske vekst og utsikter for flere rentehevinger på toppen av de tre vi har hatt på under ett år, gjør at vi beskrives som annerledeslandet.

– En global nedtur vil absolutt ramme Norge. Oslo Børs korrelerer mer med internasjonal enn norsk økonomi, siden vi har så mange sykliske selskaper. Oljeprisen har mye å si, og går det dårlig i verdensøkonomien pleier det å gi svak etterspørsel og lav pris på olje, sier Børsum.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Wall Street
 2. Rentemøte Den amerikanske sentralbank (Fed)
 3. Norges Bank

Flere artikler

 1. «Krisegrafen» under null

 2. Betalt innhold

  Obligasjonsmarkedet prøver å fortelle oss noe

 3. Betalt innhold

  Denne «tiåringen» skremmer verdens rikeste mennesker

 4. Rentefall kan varsle resesjon

 5. Blytungt børsfall i USA