OLJEFONDET FREDAG: Tror på mer gull i obligasjonene

Selv om markedene er bedre, tror Oljefondets toppsjef det fremdeles vil være gull å sitte med de tapsutsatte obligasjonene.

DET HAR SNUDD: Oljefondet og toppsjef Yngve Slyngstad har snart hentet inn alt det tapte i 2008 og starten av 2009.
Publisert:

Oljefondet tapte i fjor 60 milliarder kroner på sine investeringer i rentemarkedet. Helt siden tapene ble rapportert, har imidlertid toppsjef Yngve Slyngstad sagt at mye av tapene ikke er reelle, mens skyldtes at obligasjonsmarkedene var fastfrosset.

- Disse markedene har til en stor grad tint opp, og mye av tapene er nå tilbakeført, sa Slyngstad da han presenterte tallene for andre kvartal fredag.

Men langt fra alt er tilbake.

- Vi har mange obligasjoner som vi ikke er villige til å selge ennå, til dagens priser. Vi tror det kan bli en hyggelig avkastning også fremover, sa Slyngstad.

Is i magen

Kredittanalytiker Pål Ringholm i First Securities tror Slyngstad gjør rett i å ha is i magen nå.

- Så lenge man sitter med papirer som ikke kommer til å gå i mislighold, er det fornuftig å bli sittende på dem, sier Ringholm til E24.

Han peker på at obligasjonsmarkedet så langt i år har gitt en fantastisk avkastning. I det amerikanske markedet har høykvalitetspapirer så langt kastet 15 prosent av seg, mens høyrenteobligasjoner har gitt 40 prosent avkastning i snitt.

- Oljefondet har tjent mye på denne opptiningen. Men mye gjenstår fortsatt, sier Ringholm.

Han mener det vil lønne seg for fondet å bli sittende i en del posisjoner som faller inn under kategorien "pantesikrede obligasjoner" med toppkarakter, der fondet oppgir at 25,3 prosent av renteporteføljen er plassert. Medregnet alle kredittvurderingskategoriene er 28,7 prosent plassert i denne kategorien.

- Her utgjøres en betydelig andel av en rekke spesialtilpassede konstruksjoner. Dette markedet også bedret seg noe, men det er ikke der likviditeten er best. Derfor kan det lønne seg å avvente situasjonen noe her, sier Ringholm.

Solgte statsobligasjoner

I første halvår har fondet solgt obligasjoner for totalt 177 milliarder kroner, for å øke aksjeandelen.

- Vi har solgt statsobligasjoner, sier Slyngstad til E24.

Ikke desto mindre er det fremdeles statsobligasjoner som dominerer obligasjonsporteføljen.

Ved utgangen av juni hadde fondet om lag 80 milliarder kroner i både amerikanske og britiske statsobligasjoner, noe lavere enn ved årsskiftet. Beholdningen av tyske, japanske, franske og italienske statsobligasjoner er også kuttet.

Les også: Tidenes aksjefest i Oljefondet

Ikke så ille likevel

Slyngstad understreker at fondet ikke har endret porteføljen av obligasjoner gjennom finanskrisen, bortsett fra det nevnte salget.

- I fjor rapporterte vi et tap på 6,6 prosent på renteporteføljen. Av dette mente vi 0,3 prosentpoeng var realisert, ved at utsteder gikk konkurs. Nå har det vist seg at det faktiske tapet var enda mindre enn 0,3 prosent, sier Slyngstad.

I andre kvartal var avkastningen på renteporteføljen 5,3 prosent. Av dette var markedsavkastningen på 1,6 prosent, mens fondets forvaltere oppnådde en meravkastning på 3,7 prosent.

Positiv avkastning

Siden oppstarten av fondet har det oppnådd en positiv avkastning på 73 milliarder kroner ved utløpet av andre kvartal. Ved sist rapportering hadde fondet et netto tap, siden det ble startet i 1996. Justert for inflasjon er avkastningen antagelig negativ.

Gjennomsnittlig avkastning siden 1998, da forvaltningen ble aktiv, er 1,5 prosent, justert for inflasjon. De alvorlige tapene i fjor, da fondet var svært stort, fører likevel til at faktisk kroneavkastning er mye mindre enn den prosentuelle.

Siden oppstarten av fondets forvaltere i gjennomsnitt levert positiv meravkastning på aksjeforvaltningen, med 0,54 prosentpoeng i året. Renteforvalterne har imidlertid tapt 0,25 prosentpoeng årlig.

Myndighetene antar at gjennomsnittlig avkastning over tid skal ligge på 4 prosent, justert for inflasjon.

Flere nyheter på E24.

Publisert:
Gå til e24.no