DNB Markets skeptiske til aksjemarkedet: – Stor risiko

Veksttakten i den norske økonomien vil dempes fremover, tror DNB Markets. Meglerhuset venter at det vil tynge et aksjemarked som er blitt løftet høyt fra bunnivåene. Det første rentehoppet kan imidlertid komme allerede tidlig i 2022.

Ekspertene i DNB Markets følger verdens markeder tett. På bildet er aksjestrateg Paul Harper.
Publisert:

Verdens børser har i stor grad hentet inn coronaraset fra tidligere i år.

I USA er børsene på rekordnivåer. I Norge ligger Oslo Børs noe etter, i hovedsak på grunn få noterte teknologiselskaper.

Eksperter og børsaktører er uenige om veien videre.

Kapitalforvalteren Storebrand Asset Management kjører på med en overvekt i aksjer fremover, mens DNB Markets på sin side nå anbefaler en moderat undervekt i aksjer, ifølge en fersk prognoserapport.

Begrenset oppside

– Med en høy prising ser vi en relativt stor risiko, med begrenset oppside, kommenterer DNB Markets’ aksjestrateg, Paul Harper.

Han fremhever blant annet at potensialet for multippelekspansjon, at aksjekursene stiger tross svak inntjening i selskapene, for det meste allerede er tatt ut.

– Ser vi på prisingen av nordiske aksjer i forhold til inntjening, så er denne nå mye høyere enn da estimatene bunnet ut etter finanskrisen. Kun moderate muligheter for å oppjustere inntjeningsforventningene fremover innebærer at mesteparten, om ikke hele potensialet for multippelekspansjon i denne syklusen allerede er tatt ut, skriver Harper i rapporten.

Dermed begrenses den fremtidige avkastningen for aksjer på mellomlang sikt, påpekes det.

– Veksttakten vil avta noe

DNB Markets’ eksperter forklarer også aksjesynet sitt med at de tror forbedringstakten for økonomien blir noe svakere enn det markedet
forventer.

Etter en rask innhenting i sommer vil veksttakten etter alle solemerker dempes fremover, fremgår det.

– Veksttakten mot slutten av kvartalet var god og indikerer at vi vil få god vekst i andre halvår 2020. Vi estimerer at fastlands-BNP vil falle 3,9 prosent for året. Inn i 2021 vil trolig veksttakten avta noe, fremgår det i rapporten.

Det økonomiske oppsvinget blir også dempet av at smitten i Norge har økt noe igjen de siste ukene, ifølge DNB.

– Vi ser dessuten at de finanspolitiske tiltakene har vært svært viktige for å holde aktiviteten i økonomien oppe. En del av denne stimulansen vil sannsynligvis fases ut i løpet av andre halvår 2020 og første halvår 2021. Dette vil kunne legge en demper på investeringslysten og gi noe høyere ledighet.

DNB anslår at fastlands-BNP vil vokse med 3,5 prosent i 2021, 3,2 prosent i 2022 og 1,7 prosent i 2023.

Tror på rentehopp i 2022

Dersom anslagene for den økonomiske utviklingen slår til, tror DNB at Norges Bank holder renten uendret på null prosent gjennom neste år.

Bankens eksperter venter riktignok renteøkning allerede i mars 2022, og utelukker heller ikke at den kan jekkes opp før dette.

DNB venter samlet tre renteøkninger på 25 basispunkter gjennom 2022 og 2023.

Venter litt sterkere krone

Den norske kronen har styrket seg siden den nådde sitt svakeste nivå noensinne mot dollar og euro tidligere i år.

DNB Markets tror nå at utviklingen i valutamarkedet vil preges av mer tradisjonelle drivere, og at virususikkerheten vil slippe tak i den norske valutaen etter hvert.

– Aktiv finanspolitikk har her hjemme den konsekvensen at Norges Bank må kjøpe kroner for å finansiere budsjettunderskuddet. Det tror vi vil trekke – kronen noe sterkere fremover.

Valutastrategene Ingvild Borgen Gjerde og Magne Østnor kommenterer også sammenhengen mellom oljeprisen og kronekursen.

– Når kronen nå er svakere enn hva den var før coronakrisen, må det sees i sammenheng med at også oljeprisen er lavere enn den var tidligere. Selv om vi forventer at oljeprisen vil stige noe det nærmeste året, til nær 50 dollar fatet, er ikke en slik oppgang nok til å være en betydelig driver for kronekursen fremover.

Onsdag ligger kronen på 10,53 mot euro og 8,92 mot dollar.

I november 2020 venter DNB Markets at kronen vil stå i 10,30 mot euro og 8,58 mot den amerikanske dollaren.

Publisert:

Her kan du lese mer om