Aksjegevinst i storkunden Nikola løfter Nel-resultatet

Hydrogenselskapets påfyll av nye bestillinger løfter ordreboken til over en milliard kroner. Samtidig gir økte aksjeverdier i Nikola et bokført overskudd på 596 millioner i Nel.

Jon André Løkke leder hydrogenselskapet Nel.
  • Asgeir Aga Nilsen
Publisert:

Nels regnskap for andre kvartal påvirkes kraftig av aksjeposten i hydrogenselskapets storkunde Nikola.

Det som var et symbolsk aksjekjøp på fem millioner dollar ble nemlig mangedoblet i verdi da Nikola gikk på børs.

I kvartalet bokfører Nel markedsverdien av aksjeposten, og inntektsfører 675,6 millioner kroner i finanspostene.

Overskudd på 596 millioner

Det gjør at resultat etter skatt ble løftet til 596,4 millioner kroner i andre kvartal, mot minus 92,8 millioner i tilsvarende periode i fjor, viser kvartalsrapporten onsdag.

Øverst i regnskapet hadde Nel inntekter på 148,6 millioner kroner, opp fra 122,5 millioner i andre kvartal i fjor.

Samtidig tapte Nel penger på driften. Driftsresultatet landet på minus 72 millioner kroner, mot negative 90,7 millioner i fjorårsperioden.

– Vi er relativt fornøyd med omsetningsveksten i andre kvartal og en rekordhøy ordreinngang, til tross for Covid-19-situasjonen, sier Nel-sjef Jon André Løkke i en kommentar.

Løkke sier at det fortsatt er høy aktivitet i Nels markeder, og peker i tillegg på myndighetenes interesse for utvikling av grønn infrastruktur og industrier etter coronaviruset.

Nye bestillinger

I løpet av kvartalet fikk Nel flere nye bestillinger av hydrogenfyllestasjoner og elektrolysører - enheter som bruker strøm til å splitte hydrogen ut fra vann.

Ordreboken nådde 1,04 milliarder ved utgangen av andre kvartal, en oppgang på 83 prosent fra andre kvartal i fjor, og 75 prosent høyere enn i første kvartal i år.

I starten av juni bestilte Nels amerikanske storkunde Nikola 85 megawatt elektrolysører knyttet til fem fyllestasjoner. Nel har i utgangspunktet en rammeavtale med Nikola fra 2018 på inntil 448 elektrolysører.

Nel inngikk også en rammeavtale for elektrolysører i april, som skal leveres i Frankrike. Nel fikk i juni en bestilling på tre fyllestasjoner i Sør-Korea, mens selskapet meldte om en bestilling på flere stasjoner verdt 150 millioner i slutten av samme måned.

Hydrogenselskapet gikk ut av kvartalet med en kasse på 2,57 milliarder kroner, etter at selskapet hentet 1,3 milliarder kroner i frisk kapital i kvartalet.

Publisert: