Stigerør hemmer fortsatt Statoil-produksjonen

Selskapet går fremdeles glipp av mange tusen fat til dagen.

Publisert: Publisert:
http://api.int.vgnett.no/enrichments/unManageableContent/374

Av Alf Inge Molde

1. april i år stengte Statoil ned produksjonen på Njord etter å ha avdekket innvendige skader på stigerørene som frakter olje og gass mellom havbunnen og installasjonen. 9. april ble også Visund stengt ned etter at det begynte å lekke gass fra et stigerør som var stengt ned for inspeksjon.

Gasslekkasjen var alvorlig, og førte til at Statoil måtte evakuere 63 personer til andre installasjoner. 60 personer ble igjen. Statoil gransket seg selv etter hendelsen. Det samme gjorde Petroleumstilsynet, som i sommer sa at gass kunne ha blåst på innretningen og gitt mulighet for antenning og eksplosjon om lekkasjen hadde vært større.

- Gjenopptatt over halvparten av produksjonen
Ifølge Statoil produserer Njord-feltet normalt rundt 70.000 fat oljeekvivalenter per dag. Visund har på sin side en daglig produksjon på 50.000 fat oljeekvivalenter.

16. april var Njord-feltet delvis tilbake i produksjon, men etter en automatisk nedstengning 24. april ble det registrert gasslekkasje fra et av stigerørene. Dermed ble produksjonen stengt på nytt.

19. mai valgte Statoil også å stenge ned tre stigerør på Snorre B, ut ifra et "føre-var-prinsipp". Stigerørene var av samme type som på Njord og Visund, og nedstengningen betydde utsatt produksjon på i overkant av 94.000 fat per dag fra feltet.

- Fram til nå har vi gjenopptatt over halvparten av produksjonen vi måtte stenge ned da hendelsene med stigerørene inntraff, sier Ola Anders Skauby, informasjonssjef i Statoil, til Petro.no.

Vil ikke tallfeste utsatt produksjon
Han vil ikke kommentere hvor mange fat selskapet ikke har vært i stand til å hente opp som følge av stigerørsproblemene fram til nå, men Oljedirektoratets produksjonsoversikt fram til juni viser at det er snakk om betydelige volumer.

Snorre-feltet hadde en lavere produksjon i mai og juni enn de foregående månedene. Produksjonen var også langt lavere på Njord i april, mai og juni enn tidligere måneder. Visund stod på sin side uten produksjon i både mai og juni.

- På Visund ble produksjonen gjenopptatt i midten av juli. I mai var det en planlagt vedlikeholds- og modifikasjonsstans på plattformen, og vi hadde derfor begrensede muligheter til å gjøre stigerørsundersøkelser mens arbeidet pågikk, forteller Skauby.

- Mye gjort om to måneder
Ifølge Skauby er to av tre stigerør på Snorre B i produksjon per i dag. De to stigerørene henter imidlertid opp like store volumer som tre stigerør gjorde tidligere, og det nedstengte stigerøret har derfor ikke stor betydning for Snorre-produksjonen.

På Visund er to stigerør i produksjon, mens ytterligere to stigerør ventes å kunne settes i produksjon i løpet av høsten. På Njord er kun ett stigerør i produksjon. I august ga Klif Statoil en særskilt utslippstillatelse i forbindelse med demontering av to stigerør på plattformen, men Skauby har ingen klar tidshorisont for når nye stigerør kan være på plass.

- Jeg har ikke full oversikt over tidshorisonten, men vi skal ha klargjort de fleste stigerørene i løpet av de nærmeste par månedene. Utover høsten skal vi gjøre ytterligere tiltak. Det er bra framdrift, sier han.

Syns du det du nettopp leste var interessant? Få flere lignende nyheter på e-post med PETROmedias nyhetsbrev

Publisert:

Her kan du lese mer om