To faktorer som løfter Statoil-aksjen

Statoil-aksjen skinner på Oslo Børs etter at oljeselskapet la frem resultat.

KRAFTIG AKSJE-LØFT: Eldar Sætre, konsernsjef i Statoil, presenterte torsdag selskapets resultat for fjerde kvartal 2015.
Publisert: Publisert:

En svært lav oljepris gjennomsyrer Statoils nøkkeltall for fjerde kvartal 2015.

Statoil-aksjen har imidlertid skutt opp på Oslo Børs. På det meste har Børsens største aksje vært opp hele 8,5 prosent torsdag formiddag.

– Resultatet som sådan var selvsagt preget av lave oljepriser, men graver vi oss ned i den underliggende driften, ser det ut til at Statoil har klart å presse kostnadene ytterligere ned. Det er bra, sier senioranalytiker Kjetil Bakken i Carnegie til E24.

To faktorer

Han trekker frem to faktorer som kan forklare den kraftige kursoppgangen i Statoil-aksjen torsdag.

Kjetil Bakken, senioranalytiker i Carnegie

** Statoil-utbyttet holdes uendret på 0,2201 dollar per aksje. Bakken forteller at det har vært spekulasjoner om at Statoil ville senke utbytte som følge av de lave oljeprisene.

** Oljeselskapet makter nok et skikkelig kutt i investeringene, og Bakken tror sparekniven har klart å barbere mer enn markedet hadde sett for seg. Opprinnelig var planen å investere 20 milliarder dollar i 2015. Det ble kuttet til 18 milliarder, og i tredje kvartal sa Statoil at budsjettet var nede i 16,5 milliarder. Statoil uttalte at investeringsbudsjettet for 2015 endte på 14,7 milliarder dollar, og at budsjettet for 2016 vil bli 13 milliarder dollar.

Les også

Statoil intensiverer spareplanen kraftig og kutter investeringsbudsjettet igjen

Oljeaksjene stiger

Analytiker Helge André Martinsen i DNB Markets påpeker at sektoren generelt stiger i dagens handel, og at hele dagens oppgang i Statoil-aksjen neppe er drevet av kvartalsrapporten og kapitalmarkedsdagen.

– Men vi liker for så vidt en del av det vi ser. En del av effektiviseringstiltakene begynner å monne, og de leverer bra på driften. Pilene peker i riktig retning for den underliggende driften, og ligger an til å gjøre dette også i årene fremover, sier han til E24

Martinsen trekker videre frem at selskapets kapitalutgifter er fallende. Disse toppet ut på rundt 20 milliarder i 2014, er nå nede i 13 milliarder og fortsetter ned. I et scenario der disse kommer ned under 10 milliarder, drifts- og enhetskostnadene reduseres og Statoil samtidig produserer som anslått, anslår analytikeren at selskapet vil få en betydelig fri kontantstrøm etter utbytte på en oljepris på 60 dollar per fat.

– Vi ser at Statoil evner å generere fornuftig fri kontantstrøm på betydelig lavere oljepris enn de har gjort de siste årene, sier han.

Les også

Statoil deler ut storkontrakter

Endrer utbyttepolitikken

Utbyttepolitikken ble holdt uendret på 0,2201 dollar aksjen. Imidlertid lanserte Statoil et program for utbytteaksjer. Det betyr at man i to år fremover kan velge om man vil ha utbyttet i kontanter eller nye Statoil-aksjer.

Martinsen tror også at markedet setter pris på endringen i Statoils utbyttepolitikk.

– Man kan diskutere fornuftigheten i det – i praksis gjør de en emisjon for å betale utbytte, og det finnes ikke noen teoretisk sterk støtte for at dette er fornuftig. Men vi har sett at Shell og Total har gjort det samme, og Statoil legger seg dermed på linje med konkurrentene, sier han.

– Dette kan føre til mindre uro rundt utbyttepolitikken?

– Det vil nok ta bort litt av presset. Vi får se hvor mange som velger aksjer, men med fem prosents rabatt prøver de nok å dytte folk i den retningen. Gjennom størrelsen på rabatten kan de også til en viss grad styre hvor mange som velger aksjer og hvor mange som velger cash.

DNB Markets har en kjøpsanbefaling på Statoil-aksjen. Kursmålet er 140 kroner før eventuelle justeringer.

– Den nye virkeligheten

Bakken beskriver det som «helt fair» at Statoil-aksjen torsdag stiger. Han har selv hold-anbefalingen på aksjen.

– Hvordan vurderer du utsiktene for Statoil fremover?

– Oljeprisen må opp igjen for at dette skal bli bra butikk. Ingen vet når det skjer, men jeg er enig med selskapet i at det er rimelig å forvente at den skal opp fra dagens nivåer. I mellomtiden mener jeg grepene selskapet tar nå virker fornuftig.

Han peker blant annet på oljeselskapene nå i større grad signaliserer at investeringsbeslutninger vil tas med sikte på lave oljepriser, og ikke med en forutsetning om at den på sikt vil være høyere.

– Dette er diktert av oljeprisen. Selskapene har ikke noe valg. De må tilpasse seg den nye virkeligheten. Strategien nå er å bygge en portefølje som er konkurransedyktig, som har lave kostnader og som kan tåle både høye og lave oljepriser. Det er fornuftig; et selskap kan ikke påvirke oljeprisen, men det kan påvirke egne kostnader, og det er her det kan sette inn støtet.

På sin andre kapitalmarkedsdag som konsernsjef, varslet Eldar Sætre enda tøffere mål.

– Vi omstiller Statoil til å bli et mye sterkere selskap, for å håndtere et lavprismiljø og for at vi kan sikre oss muligheter til markedet snur. For det vil snu, sa Sætre under presentasjonen i London torsdag.

Les også

– Det kan meget vel bli stygt

Les også

Kværner tapte anbudskamp om storkontrakt: – En dårlig nyhet å få

Les også

Statoil bruker samme oppskrift en gang til: Øker sparemålene og kutter investeringene

Publisert:

Her kan du lese mer om