Storaksjonærer vil ta over Solvang rederi

En stor gruppe aksjonærer med styreleder Michael Steensland-Brun i spissen vil komme med et tilbud om å kjøpe opp hele rederiet for 30 kroner per aksje. I våres var tilbudet på 25,50.

Solvang rederis Clipper Harald

Foto: Solvang ASA
 • Marius Lorentzen
Publisert:

I en børsmelding mandag morgen varsler en gruppe aksjonærer i gassfraktrederiet Solvang at de har som intensjon å tilby å kjøpe opp alle aksjene i selskapet.

Styreleder Michael Steensland-Brun står i spissen for oppkjøpsplanen, men tilbudet er «ikke fremsatt i forståelse med selskapet eller de øvrige styremedlemmene i Solvang», ifølge børsmeldingen.

Styrelederen vil samtidig frastå fra å behandle oppkjøpstilbudet i styret. Tilbudet som nå fremlegges for aksjonærene er på 30 kroner per aksje, noe som er en premie på 7,6 prosent over volumvektet aksjekurs de siste 30 dager.

Tilbudet kommer få måneder etter at Steensland-familien via Clipper AS uten hell forsøkte å kjøpe opp resten av aksjene i rederiet i våres. Da var tilbudsprisen 25,50 kroner, men den gang bet ikke alle aksjonærene på agnet.

I april konkluderte nemlig Solvang-styret med at budet er for lavt til at de kunne anbefale det til de andre aksjonærene. Styret fikk meglerhuset Pareto til å rådgi seg, og Pareto regnet seg frem til at en «fair» pris for Solvang-aksjen i markedet den gang var 31,40 kroner per aksje. Da la Pareto til grunn tredjepartsverdivurderinger av skipene, samt eierandeler, gjeld og en rabatt i aksjen på grunn av den lave likviditeten den har på Børsen.

Clipper AS endte med å øke eierandelen sin til 26,3 prosent, mens Steensland-familien samlet sett endte opp med å kontrollere 67,6 prosent av aksjene og stemmene i selskapet.

Solvang-rederiet er basert i Stavanger og fokuserer på frakt av LPG (propangass) og petrokjemiske gasser. Rederiet har drevet siden 1936 og har i dag en flåte på 23 LPG-skip. I tillegg har vi nybyggingskontrakter for fire etylenskip med kapasitet på 21.000 kubikkmeter for levering i 2019.

Det har foreløpig ikke lykkes E24 å få en kommentar fra styreleder Steensland-Brun mandag.

Vil forenkle strukturen

Selv om tilbudet kommer uten at selskapets styre har velsignet det, så har oppkjøperne en bred allianse bak seg som sitter med totalt 80,6 prosent av dagens aksjer. Oppkjøp vil skje ved at Unity Invest vil tilby å kjøpe aksjene og at dagens aksjonærer vil få eierandeler i dette selskapet etter oppkjøpet.

Ifølge børsmeldingen er det kursen på 30 kroner per aksje som vil være gjeldende i oppgjøret mellom aksjonærene som skal inn i Unity Invest.

Oppkjøperne stiller som vilkår at de sikrer en aksept som sikrer dem minst 90 prosent av aksjene i selskapet, altså snaue 10 prosent over de aksjene de allerede kontrollerer i dag. Hvis de sikrer seg over 90 prosent kan oppkjøperne tvangsinnløse de siste aksjene i selskapet.

Oppkjøpergruppen er delt opp i en rekke investeringsselskap og privatpersoner som i dag er aksjonærer.

I spissen står altså Steensland-familien med investeringsselskapene AS Clipper, AS Straen, AS Audley, Barque AS og Corneliussen Invest AS, samt Michael Steensland-Brun, Menne Steensland og Melanie Tone Steensland Gotteberg selv. Disse eier til sammen 67,6 prosent av aksjene.

I tillegg er mer og mindre kjent aktører som Mertoun Capital AS, MP Pensjon PK, Skagenkaien Eiendom AS, Espedal & Co AS (kontrollert av tidligere Skagen Fondene-topp Harald Espedal), Torkap AS, Jaco Invest AS, Svesund AS, AS Taif, Bomato AS og Svend Botolf Sundby. Til sammen kontrollerer disse rundt 13 prosent av aksjene i Solvang.

– Gjennom Tilbudet vil Tilbyder ha som mål å videreutvikle Selskapet med en forenklet aksjonær- og konsernstruktur, med aktive eiere som kan bidra med ressurser, kunnskap og kapital, skriver oppkjøperne i børsmeldingen.

Unity Invest AS som skal gjennomføre oppkjøpet eies i dag av advokatfirmaet Arntzen de Besche, som er juridisk rådgiver for oppkjøperne, på vegne av Clipper AS. Clipper er største aksjonær i dag med 26,5 prosent av aksjene i rederiet.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Solvang

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Fullfører oppkjøp av storrederi

 2. Betalt innhold

  Solvang-aksjen kan ikke lenger handles med

 3. Betalt innhold

  Stryker Stavanger-rederi fra børsen

 4. Annonsørinnhold

 5. Betalt innhold

  Slik tjener de millioner på Oslo Børs-salg

 6. Betalt innhold

  Nok et styremedlem trekker seg fra Fjord1