Amerikanske selskaper har stadig større bankkonto

Mens den amerikanske staten vasser i gjeld fyller selskapene pengekassen, viser ferske tall.

ØKER STORT: Amerikanske selskaper øker pengebeholdningen i frykt for vanskeligere tider.

MARK WILSON
Publisert:

Pengebeholdningen til amerikanske selskaper var på 1.240 milliarder dollar ved utgangen av 2010.

Det er en økning på over 11 prosent fra året før, viser en rapport fra kredittratingbyrået Moody's som ble offentliggjort onsdag.

Rapporten omhandler balansen i alle ikke-finansielle foretak, og viser også at nesten halvparten av midlene er plassert utenfor USA.

- Vi tror selskapene vil fortsette å ha en stor del av pengene utenfor USA for å kunne bruke dem på internasjonale oppkjøp, investeringer i egen virksomhet i andre land og i påvente av skattelettelser på fortjeneste i utlandet før de tar pengene hjem igjen, sier Moody's-direktør Steve Oman, som har vært ansvarlig for rapporten.

Sparer penger

Til tross for at kostnader til renter, utbytte og oppkjøp steg i 2010 sammenliknet med finanskriseåret 2009 er det langt igjen før disse kostnadene er på høyde med tidligere toppnivåer.

Derfor hoper pengene seg opp i pengebingen til selskapene, til tross for at den gjerne gir lav avkastning for eierne når den parkeres der.

Oppsparingen skaper også hodebry for amerikanske politikere, som desperat ønsker at selskapene skal bruke pengene de tjenere på å begynne å ansette i nye folk i langt større tempo enn de gjør i dag.

Frykter finanskrise

Moody's mener ledelsen i selskapene fremdeles husker den plutselige innstrammingen i verdens finansmarkeder da finanskrisen rammet i 2008, og derfor prøver de å ha en stor kontantreserve.

I tillegg venter selskapene fremdeles på at den økonomiske veksten skal skyte fart i USA og Europa og at den europeiske gjeldskrisen skal løses.

Til tross for at renten har vært på svært lave nivåer lenge er nettoøkningen i selskapenenes gjeld svært liten.

Teknologiselskaper fyller krigskassene

Enkeltselskapene som har de største pengebingene er Apple, Microsoft, Cisco Systems, Pfizer og Google, ifølge rapporten.

Bransjemessig er det teknologiselskaper som topper listen over de største pengebeholdningene.

Deretter følger farmasiselskaper, energibransjen og selskaper som produserer forbrukervarer