Oljefondet eier «for lite» i Google og Apple

Oljefondet eier store mengder aksjer i teknologiselskaper som Apple og Google, men beholdningen er mindre enn størrelsen på markedet skulle tilsi.

SKJEVT FORDELT: Oljefondet eier aksjeposter for milliarder i selskaper som Google og Apple, men ville ha eid enda mer hvis det ikke var for fondets mandat om å eie mer aksjer i Europa og mindre i USA enn det de enkelte markedenes størrelse skulle tilsi. Bildet viser en statue av logoen til Google-eide Android, i forbindelse med lanseringen av operativsystemet Android 7.0.
Publisert: Publisert:

Oljefondet er investert i over 9.000 selskaper over hele verden, og eier gjeldsbrev i stater og bedrifter i en mengde land.

I utgangspunktet skal fondet eie en omtrent lik andel i alle de viktige markedene for aksjer og rentepapirer, og i alle de viktige selskapene.

Men noen ganger så står fondets mandat noe i veien for dette.

Mandatet fastsetter nemlig at fondet skal investere en høyere andel av sin verdi i Europa enn det markedenes størrelse skulle tilsi.

Dermed eier fondet mindre aksjer i USA enn det ville ha gjort hvis aksjebeholdningen fullt ut reflekterte hvordan det globale markedet er sammensatt.

– Det ligger i mandatet, sier Oljefondets direktør Yngve Slyngstad til E24.

Han har regnet på hvordan dette mandatet slår ut på fordelingen av fondets aksjer mellom USA og Europa.

Hadde investeringene kun vært fordelt ut fra størrelsen på aksjemarkedene i USA og Europa, ville Slyngstad ha investert 755 milliarder kroner mer i USA ved utgangen av fjoråret enn han faktisk gjorde.

Samtidig har fondet investert mer i Europa enn det markedets størrelse skulle tilsi, nærmere bestemt 198 milliarder kroner mer i Storbritannia, 113 milliarder mer i Tyskland, 106 milliarder kroner mer i Sveits, 102 milliarder kroner mer i Frankrike og 39 milliarder kroner mer i Nederland.

Det kommer frem i den årlige rapporten om avkastning og risiko fra NorgesBank Investment Management, som Slyngstad la frem i Norges Banks lokaler tirsdag.

– Utgangspunktet der er at vi har hatt en større andel av våre investeringer i Europa, altså større andel av investeringene i land nær oss. Og dette er jo noe som har vært en uendret strategi helt siden vi startet, sier Slyngstad.

Les også

Tidenes nest dårligste verdivekst for Oljefondet

Isolert sett ville Oljefondet ha tjent godt hvis aksjeandelen i USA hadde vært høyere i fjor. Fondets amerikanske aksjer hadde nemlig en avkastning på 15,5 prosent i 2016, mens europeiske aksjer leverte en avkastning på 2 prosent.

Les mer: Så mye tjente Oljefondet

Undervektet i teknologi

Det at fondet er skjevt fordelt mellom regionene påvirker også hvor mye det eier i aksjer i ulike sektorer, siden noen bransjer veier mer i USA enn i Europa.

Fondet eier blant annet finansaksjer for 48 milliarder kroner mer enn det størrelsen på markedet skulle tilsi, og 77 milliarder kroner mindre i teknologiaksjer enn det ville ha gjort hvis fondet var vektet etter markedets størrelse, ifølge NBIM-rapporten.

– Vi har jo en mindre andel av investeringene våre i USA, en mindre eierandel i USA, og det er jo i USA at veldig mange av de store teknologiselskapene finnes, sier Slyngstad.

– Så i Apple, Google, Microsoft, Facebook, Amazon og så videre, har vi relativt sett lavere eierandel, sier han.

Les også

Oljefondet skal kjøpe mer eiendom

Så mye «mangler» fondet

Dette er Slyngstads liste over hvor mye mer fondet ville ha investert i de amerikanske teknologigigantene hvis det hadde fulgt markedenes størrelse slavisk:

  • Apple: 18 milliarder kroner mer (fondet eide Apple-aksjer for 45 mrd. ved utgangen av 2016)
  • Google: 13 milliarder kroner mer (fondet eide 36,6 mrd. i Google-aksjer ved utgangen av 2016)
  • Microsoft: 13 milliarder kroner mer (fondet eide 34,7 mrd. i Microsoft-aksjer ved utgangen av 2016)
  • Facebook: 8 milliarder kroner mer (fondet eide 16,2 mrd. i Facebook-aksjer ved utgangen av 2016)
  • Amazon: 8 milliarder kroner mer (fondet eide 22 mrd. i Amazon-aksjer ved utgangen av 2016)

– Dette er det fondet hadde investert mer hvis det var jevnt fordelt i markedene?

– Hvis du hadde helt lik eierandel i alt, så ville det vært så mye mer, sier Slyngstad.

Les mer: Her er Slyngstads aksjevinnere: Oljefondets største aksjeposter

Yngve Slyngstad direktør for NBIM, som forvalter Oljefondet

Undervektet i japanske yen

Også på rentepapirer har fondet en annen sammensetning enn markedenes størrelse skulle tilsi, noe som særlig gjelder Japan.

Oljefondet eier nemlig 276 milliarder kroner mindre i rentepapirer i japanske yen enn det «skulle» ha gjort hvis det bare så på markedenes størrelse.

På den andre side eier fondet mer i rentepapirer i Europa og fremvoksende markeder enn størrelsen på disse markedene skulle tilsi.

Blant annet eier fondet svenske rentepapirer for 18 milliarder kroner mer enn markedets størrelse skulle tilsi, og likeledes 21 milliarder mer i sveitserfranc, 67 milliarder mer i euro og 40 milliarder mer i mexicanske rentepapirer.

Publisert: