Stor restrukturering i Kongsberg Maritime: Men de ansatte slipper ny nedbemanning

Kongsberg Gruppens største virksomhet rammes av en oppbremsing i shipping og en stillstand i rigg, olje og offshore. Nå gjennomfører selskapet den største omorganiseringen på årevis.

TEGNER KARTET PÅ NYTT: Det som i dag er kjent som Kongsberg Maritime har i stor del blitt til gjennom en rekke oppkjøp av viktige norske bedrifter gjennom årene. Nå gjennomfører ledelsen i Maritime og konsernsjef i Kongsberg Gruppen, Geir Håøy, en helomveltning av den gamle strukturen. Arkivbilde.
Publisert: Publisert:

Kongsberg Maritime er industrikonsernet Kongsberg Gruppens største virksomhet.

Nå kan E24 presentere hovedlinjene i den store restruktureringen som skal gjennomføres fra og med nyttår.

Opplysningene er bekreftet av flere kilder i selskapet:

  • Offshore- og shipping-divisjonene skal integreres på tvers av kontorer og byer i Norge, og skal ikke lenger eksistere som separate enheter basert på historiske strukturer. Det betyr at de vil få felles enheter for henholdsvis utvikling, salg og markedsføring, samt produksjon og leveranse
  • Kontoret i Skien legges ned
  • Det gjennomføres ikke en ny nedbemanning nå og det skal heller ikke være snakk om nye permitteringer
  • Enkelte vil måtte pendle mer eller måtte gjøre en del jobb på andre kontorer, men svært få vil måtte flytte fysisk, selv om avdelingen deres kan få ny ledelse og nye kollegaer
  • Subsea-virksomheten, som blant annet lager autonome og fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV) er ikke omfattet i denne første runden, men vil bli involvert senere

Etter det E24 får opplyst vil ledelsen første starte med shipping og offshore i Norge, før man etter hvert går videre med de andre enhetene, samt virksomhetene internasjonalt.

De ansatte har etter det E24 erfarer blitt informert om endringene som kommer på allmøter som har blitt avholdt de siste dagene.

Fremleggelsene av planene kommer at det i oktober kom frem at konsernsjef Geir Håøy hadde satt i gang arbeidet med å få til besparelser på 500 millioner kroner.

I slutten av november kom det frem at en ny og omfattende restruktureringsplan skulle legges frem før jul, men detaljene har ikke kommet frem før nå.

Flere har måttet gå

Kongsberg Maritime leverer alt fra navigasjonsutstyr, akustikk, sensorer, brosystemer til skip og avanserte elektriske systemer i verdensklasse til både oljeplattformer, rigger, skip av alle klasser. På toppen av dette leverer selskapet avanserte autonome og fjernstyrte undervannsroboter.

Kongsberg Maritime i dagens form ble etablert i 1997, men historien går tilbake til opprettelsen av Simrad etter andre verdenskrig. Gjennom årene har organisasjonen vokst gjennom en lang liste med oppkjøp av selskaper som Norcontrol, Seatex, Autronica og Evotec.

Oljeprisens fall fra 2014 markerte starten på en tøffere periode for hele Kongsberg-konsernet. I første omgang var det olje- og offshore-divisjonene som ble rammet, og dette bidro til en nedbemanningsrunde høsten 2015, samt nedleggelsen av Oil & Gas Technologies-satsingen tidligere i år.

Utover våren og sommeren har selskapet blitt rammet av nok en nedtur, nemlig fallet i nykontraheringer innen shipping. Dette bidro til at Kongsberg Maritime gikk i gang med en ny nedbemanningsrunde i august.

Så langt har nedbemanningene fordelt seg jevnt mellom Norge og de internasjonale kontorene, og langt flere stillinger har blitt kuttet på Kongsberg og i Simrad-avdelingen enn det man har sett i Horten.

Tøft i 2017

Foreløpig ser det ut til at shipping-divisjonen har nok å gjøre med å levere ut eksisterende ordrer, men neste år kan det bli tøft hvis ikke utviklingen snur.

En kilde i selskapet forteller til E24 at man i shipping-divisjonen (Merchant Marine) vil «levere gode resultater i år», men at 2017 «ser tynt ut» når det kommer til nye ordrer.

Selv om det har blitt gjennomført flere nedbemanningsprosesser i Kongsberg Maritime og oljeeksponerte divisjoner, har ikke dette slått sterkt ut i det totale antallet ansatte. Da den siste kvartalsrapporten ble sluppet i oktober hadde antallet ansatte bare falt med 72 til 7.345 gjennom de foregående 12 månedene.

Selskapet opplyste imidlertid om at totalt 600 ansatte og eksterne konsulenter har blitt kuttet det siste halvannet året. Ettersom selskapet opplever vekst i en del viktige segmenter utenfor oljen og shipping, blir totalen dermed mindre.

En kilde forteller at salget av utstyr og systemer til både cruiseskip og ferger går svært bra om dagen.

I tillegg har ledelsen tidligere pekt på at subsea-divisjonens salg til selskaper utenfor oljesfæren går bra, i tillegg til et solid salg til for eksempel forskningsfartøy. Dette er imidlertid ikke nok til å veie opp for de tunge offshore- og shipping-volumene.

Blandede følelser

Flere av de E24 har snakket med er positive til omveltningen som nå skal skje i Kongsberg Maritime, og at det er på høy tid å gjøre noe med strukturen som i stor grad har blitt til etter hvert som man har kjøpt opp en rekke bedrifter gjennom årene.

– Selv om det blir tøft, er det positivt at de tar tak og gjør endringer, sier en kilde.

– Egil gjør det alle har snakket om at vi må gjøre, sier en annen, med referanse til Kongsberg Maritime-sjef Egil Haugsdal som kom inn fra en annen lederstilling i konsernet tidligere i år.

En annen kilde er mer negativ til måten prosessen gjennomføres på og til måten Haugsdal gjennomfører prosessen. Kilden er kritisk til måten man nå bytter ut og omplasserer ledere rundt i de forskjellige divisjonene.

Kilden forteller at man er bekymret for at det blir for få med teknisk bakgrunn i lederstillinger i den nye organisasjonen, og at for mange kun har erfaring fra å lede enhetene i medgangstider, og ikke de motgangstidene man nå opplever.

Les også

Trosset oljebremsen – investerte rekordmye på Vestlandet

Les også

Rolls-Royce kutter 800 jobber globalt: Tror Norge rammes

Les også

– Får ikke krutt til å gjøre noe offensivt

Publisert:

Her kan du lese mer om