Skriver ned halv milliard etter tapt DNB-kontrakt

Etter omfattende nettbanktrøbbel valgte DNB å tre ut av avtalen med Evry i høst. Det bidro til røde tall for Evry i fjerde kvartal.

BRUDD I DNB-AVTALEN: DNB gikk ut av avtalen med Evry 25.november i fjor, det ga en nedskriving av goodwill på 530 millioner kroner og en nedskrivning av øvrige balanseposter på 81 millioner kroner.

Espen Zachariassen
Publisert:,

I fjor høst kommuniserte Evry at DNB valgte å ikke forlenge infrastrukturavtalen med selskapet. Bakgrunnen var gjentatte episoder av nedetid på IT-løsninger.

Evry ville i den forbindelse ville vurdere relevante balanseposter.

I denne sammenheng er det gjort en nedskrivning av goodwill på 530 millioner kroner samt nedskrivning av øvrige balanseposter på 81 millioner kroner.

Nedskrivingen av de øvrige balansepostene vil ikke ha en effekt på kontantstrømmen.

Evry har fortsatt en intensjonsavtale med DNB om drift av bankens kjernesystemer på stormaskin.

Avtalen har en varighet på fem år, og den samlede kontraktsverdien er på 900 millioner kroner.

- Evry blir en av to hovedleverandører av driftstjenester til DNB, og banken forblir en av Evrys største kunder, uttalte konsernsjef Terje Mjøs i høst.

Bakgrunn: Evry skal drifte stormaskinene til DNB

Underskudd i fjerde kvartal

Den organisk veksten for konsernet er seks prosent. Segmentet Evry Financial Services hadde i fjerde kvartal 2013 en organisk omsetningsøkning på ti prosent.

Evry Norge og Evry Sverige rapporterer om en organisk omsetningsøkning på henholdsvis to prosent og en prosent.

Men til tross for vekst klarte ikke Evry å styre unna underskudd.

Tallene for fjerde kvartal viser resultat før skatt på minus 424 millioner kroner.

Evry leverer fremdeles nettbankløsninger til andre banker i Norge, blant de er Gjensidige, Storebrand, Sparebank 1- gruppen.

Og så sent som 28.januar ga Evry igjen problemer for hele 750.000 bankkunder. En datafeil hindret bruk av minibank, nettbank og mobilbank for Sparebank 1- sine kunder.

Utsiktene fremover

For det norske markedet legger Evry generelt til grunn en noe svekket økonomisk utvikling i 2014. Dette til tross, ser de gode muligheter for vekst innenfor utvalgte bransjer som bank/finans og offentlig sektor.

Evry registrerer at det svenske markedet er i bedring, og de legger til grunn en forsiktig vekst i 2014. Med opplevd omsetningsvekst mot slutten av 2013, ser de også noe mer optimistisk på egen utvikling fremover.

Brann i datasenteret

I starten av januar 2014 ble Evry rammet av en eksplosjonsartet brann i sitt datasenter i Tomteboda i Sverige. Evry forventer at denne hendelsen vil gi en negativ resultateffekt i første kvartal 2014 som er estimert til 30-40 millioner kroner.

De tror at omsetningsbortfallet som har preget selskapets topplinjeutvikling siste år nå har flatet ut.

Les også:

Evry stokker omEvry utvider med TelenorEvry omsetter for mindre, økte på bunnlinjen

Her kan du lese mer om