Finanstilsynet kritiserer PWC for «alvorlige brudd på revisorloven»

Finanstilsynet mener PWCs revisjon av Bank Norwegians 2017-regnskap på flere punkter var preget av gjennomgående svakheter.

Publisert:

«Etter Finanstilsynets vurdering burde revisor gjennom sin revisjon ha oppdaget flere av de regnskapsmessige feil og mangler som Finanstilsynet har påpekt i brev til banken etter gjennomgang av regnskapet. Finanstilsynet anser de gjennomgående svakhetene ved revisjonen av
verdien av utlån som er beskrevet i dette brev som alvorlige brudd på revisorloven.»

Det skriver Finanstilsynet i en rapport om revisorgiganten PWC.

Myndigheten førte i april og mai i fjor tilsyn med selskapet etter å ha avdekket feil i regnskapet til en bank, «som er av allmenn interesse».

Dagens Næringsliv, som først omtalte saken, skriver at dette dreier seg om forbrukslånsbanken Bank Norwegian.

Til avisen skriver Janna Aarvik, kommunikasjonsrådgiver i PWC:

«PwC Norge tar kritikken fra Finanstilsynet til etterretning. Vi har implementert tiltak som skal bidra til at tilsvarende forhold ikke vil gjenta seg på øvrige revisjonsoppdrag. Utover dette ønsker vi ikke uttale oss som følge av vår taushetsplikt.

Finanstilsynet avslutter rapporten med å skrive at de tar revisjonsselskapets redegjørelse for tiltak som skal bidra til at at tilsvarende mangler ikke skal gjenta seg på øvrige revisjonsoppdrag til etterretning.

Publisert:

Her kan du lese mer om